• Home >
  • Over Amphia

Over Amphia


Sinds kort zijn ook de specialisten van het Huid- en Lasercentrum actief op de locatie in Etten-Leur. Patiënten met acne of andere huidaandoeningen of patiënten die een intakegesprek voor het lasercentrum willen plannen kunnen hiervoor nu ook in Etten-Leur terecht.

lees verder

Dankzij een nauwe samenwerking tussen specialisten, verpleegkundige en fysiotherapeut én een intensieve begeleiding kunnen patiënten een nieuwe knieprothese in dagbehandeling krijgen. Met het aanbieden van deze nieuwe behandelmethode voorziet Amphia in een behoefte bij een groep patiënten. Patiënten die zo snel mogelijk terug naar de eigen vertrouwde omgeving willen om daar te herstellen. Amphia is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die deze operatie in dagbehandeling uitvoert.

lees verder

Voor bloedtransfusies bij ernstig zieke patiënten is vers bloed niet beter dan langer bewaard bloed. Dat is de conclusie van de grootste internationale, gerandomiseerde studie tot nu toe uitgevoerd, waarbij vanuit Nederland zeven ziekenhuizen en Sanquin Bloedvoorziening deelnamen. De resultaten worden vandaag gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. Al jaren is er controverse over een mogelijk voordeel van vers bloed. Uit deze studie blijkt dat verse rode bloedcellen niet tot meer overleving leiden. Het twistpunt lijkt daarmee geslecht. De uitkomst betekent dat er voor behandelaren geen reden is om per se verse rode bloedcellen te bestellen, en voor de bloedbank geen noodzaak om de houdbaarheidstermijn van bloed te verkorten.

lees verder

Sinds een aantal maanden werkt het Amphia Ziekenhuis nauw samen met thuiszorgorganisatie Quality Zorg voor de behandeling van een open been. Dit is een beenwond die vaak ontstaat als langdurig sprake is van een verstoorde bloedsomloop. Genezing is, afhankelijk van de oorzaak, in veel gevallen mogelijk maar vraagt tijd en continue monitoring van de wond. Voordeel van de samenwerking is dat een patiënt een vast contactpersoon heeft vanuit Quality Zorg die bij een patiënt thuis de wond behandelt. Zij kan daarbij altijd terugvallen op de expertise van de verpleegkundig specialist Dermatologie in Amphia.

lees verder

Het Amphia ziekenhuis, Revant, medisch specialistisch revalidatiecentrum, en zorgorganisaties Avoord Zorg en Wonen, Elisabeth en Surplus hebben op 11 maart 2015 een intentieovereenkomst getekend. De vijf organisaties spreken hiermee af de zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren. De samenwerking is erop gericht om te voorkomen dat ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen. En mocht een ziekenhuisopname toch noodzakelijk zijn, is de samenwerking er vervolgens op gericht om ouderen zo snel mogelijk te laten doorstromen naar een voor hen geschikte plek.

lees verder

Een ziekenhuisopname kan een grote impact hebben op het leven van een patiënt. En dat geldt zeker voor oudere patiënten die een verhoogde kans hebben op complicaties zoals verwardheid of een infectie. Dat maakt een opname extra risicovol. Met als mogelijk nadelig gevolg versnelde achteruitgang en vermindering van zelfredzaamheid. Om ook na een verblijf in het ziekenhuis zo optimaal mogelijk te blijven functioneren, vindt het Amphia Ziekenhuis het belangrijk oudere patiënten tijdens de opname extra te ondersteunen. Speciaal getrainde vrijwilligers begeleiden, aanvullend op de medische behandeling, kwetsbare patiënten van zeventig jaar en ouder. Nét dat stapje extra dat herstel positief kan beïnvloeden.

lees verder

Volledig bestickerd in de kleuren van Amphia rijdt er sinds december 2014 een elektrisch pendelbusje op locatie Molengracht van het Amphia Ziekenhuis. Een nieuwe service voor patiënten en bezoekers. Zij kunnen op doordeweekse dagen gratis gebruik maken van de Amphia pendelbus om zich te laten vervoeren van het parkeerterrein naar de hoofdingang of vice versa. En hoewel het nu nog om een proef gaat, zijn de reacties overweldigend positief.

lees verder

Sinds kort werkt Amphia voor de behandeling van hartritmestoornissen met een unieke katheter waardoor nog veiliger en efficiënter zorg geleverd kan worden. Omdat hartritmestoornissen vooral een ouderdomsziekte is, zal de vraag naar katheterablatie door vergrijzing van de bevolking sterk toenemen. Amphia wil met deze behandeling ook in de toekomst goede zorg blijven leveren. De nieuwe katheter maakt dit mogelijk.

lees verder

Amphia stijgt naar een 13e plaats zo blijkt uit de benchmark ziekenhuizen 2015 uitgevoerd door BDO Accountants & Adviseurs. De financiële positie van Amphia is solide en wordt door BDO beoordeeld met het rapportcijfer 9. Deze stevige financiële basis geeft het ziekenhuis de ruimte om investeringen te kunnen doen die nodig zijn om de patiëntenzorg naar een nog hoger niveau te tillen. De bouw van een nieuw ultramodern ziekenhuis is daar een belangrijk onderdeel van.

lees verder

Met nog een dag en een nacht voor de boeg, is de conclusie nu dat carnaval in Breda niet tot excessen op de Spoedeisende Hulp (SEH) van Amphia heeft geleid.

lees verder

Vanaf 1 januari 2015 is de coöperatie Medisch Specialistisch bedrijf Amphia (hierna MSB-A) gestart. Het MSB-A is een zelfstandige coöperatie van medisch specialisten die collectief werken op gelijkwaardig niveau en in nauwe samenwerking met de Amphia-organisatie. Voor de operationele aansturing van de nog in te richten organisatie is het MSB-A op zoek naar een directeur.

lees verder

Gebruikt u geneesmiddelen bij een oncologische behandeling? Dan kan deze informatie mogelijk belangrijk voor u zijn. De onderstaande geneesmiddelen worden vanaf 1 januari 2015 uitsluitend door zorgverzekeraars vergoed als ze worden verstrekt door het ziekenhuis waar u onder behandeling bent.

lees verder

Eind september heeft de European Medicines Agency (EMA) een melding gedaan over een bijwerking van het medicijn interferon-bèta. De afgelopen weken zijn hierover ook artikelen verschenen op het MS-Web en in het magazine Medisch Contact.

lees verder