• Home >
  • Over Amphia

Over Amphia


Sinds kort werkt Amphia voor de behandeling van hartritmestoornissen met een unieke katheter waardoor nog veiliger en efficiënter zorg geleverd kan worden. Omdat hartritmestoornissen vooral een ouderdomsziekte is, zal de vraag naar katheterablatie door vergrijzing van de bevolking sterk toenemen. Amphia wil met deze behandeling ook in de toekomst goede zorg blijven leveren. De nieuwe katheter maakt dit mogelijk.

lees verder

Amphia stijgt naar een 13e plaats zo blijkt uit de benchmark ziekenhuizen 2015 uitgevoerd door BDO Accountants & Adviseurs. De financiële positie van Amphia is solide en wordt door BDO beoordeeld met het rapportcijfer 9. Deze stevige financiële basis geeft het ziekenhuis de ruimte om investeringen te kunnen doen die nodig zijn om de patiëntenzorg naar een nog hoger niveau te tillen. De bouw van een nieuw ultramodern ziekenhuis is daar een belangrijk onderdeel van.

lees verder

Met nog een dag en een nacht voor de boeg, is de conclusie nu dat carnaval in Breda niet tot excessen op de Spoedeisende Hulp (SEH) van Amphia heeft geleid.

lees verder

Vanaf 1 januari 2015 is de coöperatie Medisch Specialistisch bedrijf Amphia (hierna MSB-A) gestart. Het MSB-A is een zelfstandige coöperatie van medisch specialisten die collectief werken op gelijkwaardig niveau en in nauwe samenwerking met de Amphia-organisatie. Voor de operationele aansturing van de nog in te richten organisatie is het MSB-A op zoek naar een directeur.

lees verder

Gisteren heeft kaakchirurg G. (Gertjan) Mensink zijn proefschrift naar bilaterale sagittale splijtings osteotomie (BSSO)  succesvol verdedigd. Mensink heeft onderzoek gedaan naar verschillende behandelmethoden.

lees verder

Wist u dat 1 op de 4 vrouwen te maken heeft met een verzakking? Veel vrouwen durven niet naar een huisarts te gaan omdat zij zich schamen voor hun klachten. Dat is zonde, want in heel veel gevallen is er iets aan te doen. Daarom organiseert het Bekkenbodemcentrum van het Amphia Ziekenhuis op donderdag 19 februari 2015 een informatieavond over verzakking. De lezing duurt van 18.30 tot 21.00 uur. De bijeenkomst vindt plaatst in de Gehoorzaal op locatie Langendijk in Breda. U bent van harte welkom. Toegang is gratis.

lees verder

De dialyseafdeling van het Amphia Ziekenhuis heeft opnieuw het kwaliteitscertificaat van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) in ontvangst mogen nemen. Met dit keurmerk laat de afdeling zien dat er voortdurend gewerkt wordt aan het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg voor dialysepatiënten. En dat voor het gehele zorgtraject: van de voorbereiding op dialyseren tot aan nazorg na een transplantatie. Het dialyseteam van Amphia ontving het HKZ-certificaat in 2002 als één van de eerste dialyseafdeling in een algemeen ziekenhuis in Nederland en heeft het sindsdien steeds weten te behouden.

lees verder

Vanaf januari 2015 houden gynaecologen van Amphia en verloskundigen uit de 1e lijn een gezamenlijk spreekuur voor zwangeren. Dit doen zij op de locatie van de 1e lijns-verloskundigenpraktijken. Door samen afspraken te maken over de zwangerschap en de bevalling, wordt voor de aanstaande moeder duidelijker wat het beleid is.

lees verder

In de regio West-Brabant is in het kader van het landelijk project NVVC Connect een start gemaakt met verdere verbetering van samenwerking en begeleiding aan patiënten die een acuut hartinfarct hebben doorgemaakt. Woensdag 14 januari kwamen cardiologen van de ziekenhuizen Amphia en Bravis, de huisartsen, ambulancevoorziening, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), de revalidatieartsen en de patiëntenverenigingen hiervoor bij elkaar.

lees verder

Patiënten met kanker die door het Amphia Ziekenhuis in Breda worden doorverwezen naar het Erasmus MC, kunnen in de nabije toekomst sneller voort met hun behandeling. Dat is te danken aan een ict-koppeling die tot stand is gebracht tussen beide ziekenhuizen, waardoor behandelend artsen van het Erasmus MC inzage krijgen in behandelplannen, lab-uitslagen en diagnostische beelden als ct-scans en mri-opnamen van het Amphia Ziekenhuis.  Het is voor het eerst dat ziekenhuizen uit twee verschillende regio’s patiëntgegevens kunnen gaan uitwisselen, uiteraard alleen met toestemming van de patiënt.

lees verder

Amphia is continu in beweging om ook in de toekomst de beste zorg te kunnen blijven leveren. Een van de ontwikkelingen is de start van de in company-opleiding tot oncologieverpleegkundige in samenwerking met Erasmus MC. In december 2014 zijn de eerste elf cursisten met de opleiding gestart. Het doel is om in vier jaar tijd 60 oncologieverpleegkundigen intern op te leiden. Qua omvang uniek in Nederland.

lees verder

In het Amphia Ziekenhuis wordt al een aantal jaren de workshop Look Good…Feel Better georganiseerd. Een workshop over uiterlijke verzorging voor mensen met kanker. Ook in 2015 maakt Stichting Roparun het mogelijk dat deze workshop maar liefst tien keer in Amphia kan worden aangeboden.

lees verder

Gebruikt u geneesmiddelen bij een oncologische behandeling? Dan kan deze informatie mogelijk belangrijk voor u zijn. De onderstaande geneesmiddelen worden vanaf 1 januari 2015 uitsluitend door zorgverzekeraars vergoed als ze worden verstrekt door het ziekenhuis waar u onder behandeling bent.

lees verder

Eind september heeft de European Medicines Agency (EMA) een melding gedaan over een bijwerking van het medicijn interferon-bèta. De afgelopen weken zijn hierover ook artikelen verschenen op het MS-Web en in het magazine Medisch Contact.

lees verder