http://www.amphia.nl/http://www.amphia.nl/mobiel
http://www.amphia.nl/ContactInfo/Pages/default.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/locatie_en_route/Pages/Locatieenroute.aspx
http://www.amphia.nl/ContactInfo/LangendijkBreda/Pages/default.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/locatie_en_route/Pages/Langendijk%28Breda%29.aspx
http://www.amphia.nl/Bezoekers/Pages/Parkeren.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/locatie_en_route/Pages/Parkeren.aspx
http://www.amphia.nl/ContactInfo/MolengrachtBreda/Pages/default.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/locatie_en_route/Pages/Molengracht-Breda.aspx
http://www.amphia.nl/ContactInfo/PasteurlaanOosterhout/Pages/default.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/locatie_en_route/Pages/Pasteurlaan%28Oosterhout%29.aspx
http://www.amphia.nl/ContactInfo/Trivium/Pages/default.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/locatie_en_route/Pages/Trivium%28Etten-Leur%29.aspx
http://www.amphia.nl/Bezoekers/Pages/Bezoektijden.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/bezoektijden/Pages/Bezoektijden.aspx
http://www.amphia.nl/Patienten/AfdelingenEnSpecialismen/Kraamafdeling/Pages/default.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/bezoektijden/Pages/Kraamafdeling.aspx
http://www.amphia.nl/Patienten/AfdelingenEnSpecialismen/Neonatologie/Pages/default.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/bezoektijden/Pages/Neonatologie.aspx
http://www.amphia.nl/Patienten/AfdelingenEnSpecialismen/Kindergeneeskunde/Pages/Opnamevankinderen.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/bezoektijden/Pages/Kinderafdeling.aspx
http://www.amphia.nl/Patienten/AfdelingenEnSpecialismen/Pages/Geriatrie.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/bezoektijden/Pages/Geriatrie.aspx
http://www.amphia.nl/Patienten/AfdelingenEnSpecialismen/Pages/Intensivecare.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/bezoektijden/Pages/Bezoekintensivecarehighcare.aspx
http://www.amphia.nl/Patienten/AfdelingenEnSpecialismen/Psychiatrie/Pages/default.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/bezoektijden/Pages/Psychiatrie.aspx
http://www.amphia.nl/Patienten/AfdelingenEnSpecialismen/Pages/Spoedeisendehulp.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/spoed/Pages/Spoed.aspx
http://www.amphia.nl/Patienten/Pages/Eenafspraakmaken.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/afspraakmaken/Pages/Afspraak-maken.aspx
http://www.amphia.nl/Patienten/Voorlichting/Pages/default.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/kalender/Pages/Kalender.aspx
http://www.amphia.nl/OverAmphia/Nieuwsoverzicht/Pages/default.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/nieuws/Pages/Nieuws.aspx
http://www.amphia.nl/Patienten/Polikliniekbezoek/Pages/UwAfspraak.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/Tips_bij_afspraak/Pages/Tips-bij-afspraak.aspx
http://www.amphia.nl/Patienten/Pages/Klachtencompliment.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/geef_uw_mening/Pages/geefuwmening.aspx
http://www.amphia.nl/Patienten/AfdelingenEnSpecialismen/Neonatologie/Pages/AmphiaBabyCam.aspxhttp://www.amphia.nl/mobiel/bezoektijden/Pages/BabyCam.aspx
  • Home >
  • Over Amphia

Over Amphia


In januari 2014 is het bevolkingsonderzoek darmkanker van start gegaan. Mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het onderzoek. Zij krijgen vervolgens een testpakketje waarmee zij ontlasting kunnen opsturen naar een laboratorium. Hier wordt gekeken of er bloed in de ontlasting (poep) zit. Omdat bloed in de ontlasting niet altijd zichtbaar is met het blote oog, wordt het onderzocht in een laboratorium. Wanneer er bloed in de ontlasting zit wil dit niet meteen zeggen dat er sprake is van kanker. Dit bloed kan ook te maken hebben met poliepen, aambeien of andere aandoeningen. Om te weten te komen of er sprake is van darmkanker of poliepen (die een voorstadium van darmkanker kunnen zijn) is vervolgonderzoek nodig.

lees verder

Het Amphia Ziekenhuis is genomineerd voor de ZorgVeiligPrijs 2014 met het innovatieve initiatief ‘Infectiepreventie Risico Scan’ (IRIS). Met behulp van IRIS worden verschillende mogelijke risicio’s op het gebied van infectiepreventie in kaart gebracht. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld en de scan toont variabelen die door menselijk handelen beïnvloed kunnen worden. Het belangrijkste doel van IRIS is dan ook met behulp van een geïntegreerde aanpak preventieve maatregelen om infecties tegen te gaan nog verder te optimaliseren.

lees verder

De locaties Molengracht en Pasteurlaan van het Amphia Ziekenhuis zijn genomineerd voor de Award Gastvrijheidszorg met Sterren 2014. Een waarderingssysteem voor de kwaliteit van gastvrijheidszorg in zorginstellingen.

lees verder

“Iedereen die bij het sporten een blessure heeft opgelopen kan beter geholpen worden door een sportarts nu minister Schippers de sportgeneeskunde als specialisme heeft erkend”, dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Sportgeneeskunde Rhijn Visser. “Een sportarts zorgt ervoor dat je weer snel en verantwoord je sport kan oppakken en ook dat je weer aan het werk kan. Bovendien wordt de zorg opgenomen in het basispakket en dus vrij toegankelijk voor iedereen.”

lees verder

Koen Koenraadt, sinds februari 2014 in dienst als coördinator van het kenniscentrum Orthopedie (Stichting Force) in het Amphia Ziekenhuis, verdedigde  op 27 maart aan de Radboud Universiteit zijn proefschrift.

lees verder

Meerdere Brabantse ziekenhuizen bundelen hun krachten om de zorg voor oncologiepatiënten verder te verbeteren. Zij gaan werken met dezelfde techniek om gegevens uit te wisselen tussen hun elektronische patiënten dossiers (EPD’s). De Brabantse ziekenhuizen hebben hiermee in de regio een doorbraak gerealiseerd in het digitaal beschikbaar stellen van patiëntdata.

lees verder

Het Amphia Ziekenhuis heeft van verzekeraar Achmea het Pluscertificaat 2014 voor zowel knie- als heupvervanging ontvangen. Dit certificaat laat zien dat de afdeling Orthopedie van het Amphia Ziekenhuis kwalitatief goede zorg levert bij het vervangen van een knie en heup.

lees verder

Op woensdag 2 april 2014 organiseert Amphia Orthopedie een informatieavond over schouderaandoeningen en de behandelingen daarvan. Geïnteresseerden zijn van harte welkom in het Kenniscentrum op locatie Molengracht. De avond start om 19.30 uur en wordt om 21.45 uur afgesloten.

lees verder

Sinds begin maart heeft het Amphia Ziekenhuis op locatie Molengracht in Breda de Amphia Apotheek geopend. In januari werd deze nieuwe service al geïntroduceerd op de locatie Langendijk van het ziekenhuis. De Amphia Apotheek biedt patiënten de mogelijkheid om direct na een polikliniekbezoek of opname de voorgeschreven medicijnen op te halen in het ziekenhuis. Ook bezoekers kunnen bij de apotheek terecht.

lees verder

Gisteren heeft Denise Eygendaal, orthopedisch chirurg van het Amphia Ziekenhuis de prijs voor Toparts 2014 in ontvangst mogen nemen. De Topartsenverkiezing,  georganiseerd door Mednet en de Orde van Medisch Specialisten (OMS), is een verkiezing voor en door medisch specialisten. Na een spannende nominatieronde en juryselectie konden zij de afgelopen maanden stemmen op tien genomineerde artsen. Eygendaal was blij en tegelijkertijd verrast met haar uitverkiezing: “Ik ben ongelooflijk blij dat ik het geworden ben, want het is toch een enorm goede promotie en erkenning voor het vak orthopedie".

lees verder

Hans Meij wordt de nieuwe voorzitter van het College Specialismen Verpleegkunde. Hij volgt Luke Vandeputte-Niemegeers op, die deze functie 8 jaar heeft vervuld. Het bestuur van V&VN heeft Hans Meij op 7 maart benoemd.

lees verder

Het Amphia Ziekenhuis opent op zaterdag 15 maart 2014 de deuren voor publiek tijdens de landelijke Open Dag voor Zorg en Welzijn. Op alle locaties van het ziekenhuis in Breda, Oosterhout en Etten-Leur zijn activiteiten voor jong en oud. Belangstellenden zijn tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom. De toegang is gratis.

lees verder

Sinds 1 februari is het Amphia Ziekenhuis in samenwerking met de eerste lijn een speciale stuitendraai-poli (versiepoli) gestart. Deze samenwerking bestaat uit een eerstelijnsverloskundige, tweedelijnsverloskundige en gynaecoloog. Samen zorgen zij voor het draaien van de baby naar hoofdligging.

lees verder

Gemeente Breda stelt samen met het Amphia Ziekenhuis een Masterplan op voor het toepassen van duurzame bodemenergie door partijen in de omgeving van de Claudius Prinsenlaan. Met het bodemmasterplan wordt de benutting van duurzame bodemenergie op verantwoorde wijze gestimuleerd. Voor de gemeente draagt ook deze duurzame bodemenergie bij aan de doelstelling om in 2044 CO2-neutrale stad te kunnen zijn.

lees verder

Een opname in het ziekenhuis kan grote impact hebben op het leven. Dit geldt zeker voor oudere patiënten. Door een verhoogde kans op complicaties zoals een infectie of verwardheid, kan een ziekenhuisopname voor een oudere patiënt risicovol zijn. Om na vertrek uit het ziekenhuis weer zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren, worden patiënten gestimuleerd om ook in het ziekenhuis te werken aan fysieke en mentale gesteldheid. Het Amphia Ziekenhuis vindt het belangrijk om patiënten hierbij extra te ondersteunen. Daarom biedt Amphia sinds kort patiënten vanaf zeventig jaar, opgenomen op een chirurgische of interne afdeling, begeleiding aan van een speciaal getrainde vrijwilliger. Uiteraard aanvullende op de medische behandeling. Nét dat stapje extra om herstel mogelijk positief te beïnvloeden.

lees verder

Ook dit jaar geeft Amphia met het jaardocument een terugblik op het afgelopen jaar. We hebben weer mooie resultaten geboekt die bijdragen aan een nog betere patiëntenzorg.

lees verder