• Home >
  • Over Amphia

Over Amphia


Amphia publiceert in samenwerking met de Amphia Academie het wetenschapsmagazine Ambitie, een uitgave over wetenschap, onderzoek en onderwijs. De eerste editie is net verschenen!

lees verder

Op dinsdag 10 november 2015 bedankte Amphia alle mantelzorgers in het ziekenhuis tijdens de Landelijke Dag van de Mantelzorg.

lees verder
29 oktober 2015 -

Nederlanders worden steeds ouder: in 2030 is de levensverwachting van mannen 82 jaar, die van vrouwen 85. Ouder worden gaat ook gepaard met andere zorgvragen. Mede door de vergrijzing telt Nederland in 2030 bijvoorbeeld circa 7 miljoen mensen met een chronische ziekte (denk aan: psoriasis, reuma, hartfalen, diabetes, COPD/astma). Dat is ongeveer 40% van de bevolking; nu is dat nog 32%. Het leven met een chronische ziekte roept vaak veel vragen op. Bij patiënten, maar ook bij de mensen om hen heen. In de week van 9 november geven zorgverleners in Amphia daarom graag antwoorden en meer informatie.

lees verder

Op donderdag 5 november organiseren Schildklierorganisatie Nederland (SON) en Amphia een voorlichtingsavond over schildklierproblemen rondom zwangerschap. Internist-endocrinologen dr. S. (Sjoerd) van Thiel en dr. C. (Charlotte) Krol verzorgen een lezing en houden een inloopspreekuur. Vrijwilligers van Schildklierorganisatie Nederland (SON) zijn aanwezig voor een gesprek en verstrekken informatie(materiaal). De bijeenkomst vindt plaats in het Amphia ziekenhuis locatie Breda Molengracht, in zaal 5/6 van 19.00 uur tot 22.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze informatieve avond. Aanmelden is noodzakelijk op www.schildklier.nl/agenda.

lees verder
22 oktober 2015 -

Op donderdag 5 november nodigen Volckaert en Orthopedie Amphia (toekomstige) patiënten en andere belangstellenden uit voor een informatie avond over voorbereidingen op en revalideren na een operatie aan je knie of heup. Daarnaast vertelt orthopeed Joosten over nieuwe operatietechnieken voor de heup en de knie. Op de informatiemarkt kunt u zich laten voorlichten over orthopedische hulpmiddelen en andere zorghulpmiddelen. U bent van harte welkom voor een informatieve en interessante avond.

lees verder

Het is de afgelopen jaren een emotionele bijeenkomst gebleken: de uitreiking van de Amphia lintjes. Mensen die net dat stapje extra zetten voor een kankerpatiënt worden op deze bijzondere dag in het zonnetje gezet. Op zaterdag 17 oktober 2015 werden voor het vijfde achtereenvolgende jaar lintjes uitgereikt. De meeste lintjesdragers vinden hun bijdrage vanzelfsprekend. De inzenders en de jury denken daar heel anders over. Hans Meij, directeur Amphia en jurylid: “Het zijn juist vaak de mensen om de patiënt heen die ervoor zorgen dat een patiënt de lichamelijk en emotioneel zware tijden van onderzoek en behandeling kan volhouden”.

lees verder

Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft het definitief ontwerp vastgesteld van de infrastructuur rondom ziekenhuis Amphia Molengracht. Dit maakt onderdeel uit van afspraken tussen gemeente en Amphia over de uitbreiding van het ziekenhuis. Het definitieve ontwerp bestaat onder andere uit de aanpassing van kruispunten, het verleggen van de straat Molengracht en het aanleggen van fietspaden.

lees verder

Gisteren stonden ruim 250 medewerkers en medisch specialisten van Amphia ongeduldig te wachten op het startschot van de 30ste editie van de Bredase Singelloop. Een record aantal deelnemers voor Amphia.

lees verder

Wist u dat in Europa één derde van de bevolking in hun leven een keer te maken krijgt met reuma? Daarom besteedt Amphia, op maandagmiddag 12 oktober tijdens de Wereld Reumadag, extra aandacht aan het leven met deze ziekte. Op deze dag organiseert Amphia, samen met patiëntenvereniging De Baronie en Revant medisch specialistische revalidatie een informatiebijeenkomst. Patiënten, hun naasten en andere geïnteresseerden zijn tussen 14.30 en 18.00 uur van harte welkom op de locatie Langendijk in Breda.

lees verder

Op dit moment komen er per jaar ongeveer 12.000 mensen naar de Spoedeisende Hulp (SEH) aan de Molengracht in Breda zonder verwijzing van de huisarts. Zij werden tot nu toe allemaal op de SEH geholpen. Ook de mensen die prima geholpen zouden kunnen worden door de huisarts. Daar komt op aandringen van de minister en de zorgverzekeraars vanaf 1 juni 2015 verandering in. Mensen die zich vanaf die datum zonder verwijzing van de huisarts melden bij de SEH, worden in principe terugverwezen naar de huisarts (tijdens kantooruren) of huisartsenpost.

lees verder