• Home >
  • Over Amphia

Over Amphia


Op 9, 10 en 11 oktober 2015 vindt in Breda het Jumbo Foodmarkt Herfstfestival plaats. Ook onze diëtisten zijn aanwezig met advies en activiteiten.

lees verder

Gisteren stonden ruim 250 medewerkers en medisch specialisten van Amphia ongeduldig te wachten op het startschot van de 30ste editie van de Bredase Singelloop. Een record aantal deelnemers voor Amphia.

lees verder

Wist u dat in Europa één derde van de bevolking in hun leven een keer te maken krijgt met reuma? Daarom besteedt Amphia, op maandagmiddag 12 oktober tijdens de Wereld Reumadag, extra aandacht aan het leven met deze ziekte. Op deze dag organiseert Amphia, samen met patiëntenvereniging De Baronie en Revant medisch specialistische revalidatie een informatiebijeenkomst. Patiënten, hun naasten en andere geïnteresseerden zijn tussen 14.30 en 18.00 uur van harte welkom op de locatie Langendijk in Breda.

lees verder

Door een lekkage was ons operatiecomplex op onze vestiging aan de Pasteurlaan in Oosterhout op maandag 21 september dicht. De lekkage is inmiddels verholpen en de ruimtes gedesinfecteerd. Het operatieprogramma gaat vanaf morgen weer door.

lees verder

In juni vertelde een van onze patiënten aan een grote groep belangstellenden in Zorghotel Merlinde haar verhaal over hoe het is om op één dag een nieuwe knie te krijgen en ’s avonds weer thuis te zijn. De gasten kregen daarnaast informatie over de nieuwste techniek op het gebied van knie- en heupoperaties en fysiotherapeuten vertelden over het traject na de operatie. Tenslotte stond ook een rondleiding op het programma. Wilt u zo’n avond bijwonen? Meldt u zich dan aan voor de bijeenkomst op woensdagavond 23 september.

lees verder

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig. Maar voor ouderen is het vaak extra vervelend. Zij hebben dikwijls meerdere aandoeningen tegelijkertijd en lopen meer risico op blijvend functieverlies als gevolg van de opname. Amphia doet er alles aan om ook de oudere patiënt zo fit mogelijk naar huis te laten gaan. Die inzet is nu beloond met het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis.

lees verder

Per 1 september 2015 kent het Amphia Ziekenhuis een driehoofdige Raad van Bestuur. Mr. M.J.R. (Mary) Groenewoud is per deze datum als derde lid benoemd, naast zittend voorzitter O. (Olof) Suttorp, arts MBA en drs. E.A. (Ernst) Hoette. Mary Groenewoud is sinds 1 april 2010 verbonden aan Amphia. Naast die in het bestuur vinden er wijzigingen plaats in de Raad van Toezicht van Amphia. Prof. dr. M.J.M.H. (Kiki) Lombarts, drs. M. (Machteld) Roos en prof. dr. W.A.B. (Wim) Stalman zijn per 1 september 2015 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.

lees verder

Een gescheurde voorste kruisband betekende tot nu toe vaak het einde van een actief sportleven. Dankzij een nieuwe operatietechniek, de zogeheten Ligamys techniek, ziet de toekomst er rooskleuriger uit. Door in een vroeg stadium de gescheurde voorste kruisband samen met een soort draad terug te hechten kan de eigen voorste kruisband worden behouden. Een minder ingrijpende operatie, sneller herstel en grotere kans op optimale genezing tot gevolg.

lees verder
21 augustus 2015 -

De bouwvak zit er bijna op. Dit betekent dat de gemeente vanaf maandag 24 augustus weer start met het herstraten van de Langendijk (gedeelte tussen de Graaf Hendrik III Laan en de Oranjeboomstraat). Zonder tegenslag duren de werkzaamheden tot eind oktober.

lees verder

Het Amphia Ziekenhuis heeft ook dit jaar weer het Vaatkeurmerk ontvangen uit handen van de Hart&Vaatgroep. Het Vaatkeurmerk 2015 geeft een gedetailleerder beeld van de kwaliteit van de arteriële vaatzorg dan voorheen. Er wordt nu meer inzicht geboden in de zorg rondom behandelingen aan aneurysma en de halsslagader. De toekenning van het keurmerk laat zien dat de zorg rondom vaatchirurgie in Amphia goed georganiseerd is.

lees verder

Op dit moment komen er per jaar ongeveer 12.000 mensen naar de Spoedeisende Hulp (SEH) aan de Molengracht in Breda zonder verwijzing van de huisarts. Zij werden tot nu toe allemaal op de SEH geholpen. Ook de mensen die prima geholpen zouden kunnen worden door de huisarts. Daar komt op aandringen van de minister en de zorgverzekeraars vanaf 1 juni 2015 verandering in. Mensen die zich vanaf die datum zonder verwijzing van de huisarts melden bij de SEH, worden in principe terugverwezen naar de huisarts (tijdens kantooruren) of huisartsenpost.

lees verder