Hartbewaking/CCU

De afdeling Hartbewaking wordt ook wel CCU genoemd: Coronary Care Unit. Hier worden patiënten behandeld en verpleegd die intensieve zorg en bewaking nodig hebben.

Patiënten op de CCU zijn vaak afhankelijk van apparaten en medicijnen die de vitale lichaamsfuncties ondersteunen. Deze apparaten registreren en bewaken de verschillende functies van het lichaam, waarvan het hartritme en de bloeddruk de belangrijkste zijn. 

Opname

Een patiënt kan op de CCU worden opgenomen via de Eerste Hart Hulp, Spoedeisende Hulp, een verpleegafdeling of vanuit een ander ziekenhuis. De CCU biedt plaats aan elf patiënten. Het gespecialiseerde personeel werkt voordurend samen met andere specialisten en disciplines, zoals fysiotherapie en diëtetiek. 

Locatie

De CCU bevindt zich op locatie Molengracht, unit 31.