Hartklepoperatie

Bij een hartklepoperatie vervangt of repareert de cardiothoracaal chirurg uw zieke hartklep. Tegenwoordig kan dit ook vaak via kleine sneetjes (incisies).

Wanneer u in aanmerking komt voor een hartklepoperatie, verwijst uw cardioloog u door naar een cardiothoracaal chirurg. Samen bespreken zij het hartkatheterisatieonderzoek en alle relevante gegevens uit de onderzoeken die uw eigen cardioloog heeft uitgevoerd.

Voorbereiding op de operatie

Soms moet u voor de operatie nog een aantal onderzoeken ondergaan, bijvoorbeeld door de internist. Een onderzoek door een kaakchirurg is altijd nodig. Wanneer alle uitslagen binnen zijn, wordt u op de wachtlijst geplaatst. Vervolgens krijgt u eerst een oproep van de polikliniek Cardiothoracale chirurgie. Daar wordt u onderzocht door een van de arts-assistenten en heeft u een gesprek met de poliverpleegkundige. Als u wordt opgeroepen voor de opname, krijgt u ook te horen met welke medicatie u moet stoppen.

De operatie

Tijdens de operatie wordt de zieke klep vervangen of gerepareerd, afhankelijk van de aandoening en de soort klep. Het hart heeft drie kleppen die in aanmerking komen voor operatie:

  • de aortaklep, bij de uitgang van het hart;
  • de mitralisklep, midden in het hart;
  • de tricuspidalisklep, bij de ingang van het hart.

 
De aortaklep wordt bijna altijd vervangen in plaats van gerepareerd. De andere twee kleppen kunnen vaak goed gerepareerd worden. Tijdens één operatie worden soms meerdere kleppen behandeld.

Bij het vervangen van de klep bestaat de keuze tussen een mechanische klep (of kunstklep) en een biologische klep. Deze keuze maakt de cardiothoracaal chirurg samen met u tijdens het gesprek op de dag voor de operatie.

Na de operatie

De cardiothoracaal chirurg belt na afloop met de contactpersoon die u vooraf heeft aangewezen om diegene te vertellen hoe de operatie verlopen is. U wordt, terwijl u nog slaapt, naar de Intensive Care (IC) gebracht. Hier krijgt u intensieve verzorging en bewaking. De verblijfsduur op deze afdeling verschilt per patiënt. U verblijft hier minimaal tot de volgende dag en zo nodig langer.

Ontslag en controleafspraken

Zodra bekend is wanneer u naar huis mag, vindt er een ontslaggesprek plaats met de verpleegkundige. Hierin komen zaken aan de orde als wondgenezing, toekomstverwachtingen, zelfzorg thuis en medicijngebruik. U krijgt een informatieboekje met tips voor na uw ontslag. Verder krijgt u een afspraakdatum voor het controlebezoek aan uw eigen cardioloog, ongeveer twee weken na uw ontslag. Een controleafspraak met de cardiothoracaal chirurg volgt zes weken na ontslag. Informatie hierover krijgt u toegestuurd.


Zie ook

Afdelingen & Specialismen

Ziektebeelden

Folders