Medicijnen bij hartziekten

Elke hartpatiënt moet medicijnen gebruiken, deels om te voorkomen dat een ziekte verergert, deels om klachten te behandelen. Hoeveel medicijnen er nodig zijn, verschilt per patiënt.

Voorzichtigheid geboden

Medicijnen doen veel nuttig werk, maar kunnen ook bijwerkingen hebben. Foutief ingenomen medicijnen kunnen zelfs tot ernstige schade leiden. Het is daarom raadzaam de voorgeschreven dosis nauwkeurig te volgen, nooit eigenhandig de dosering te veranderen en nooit zelfstandig met de voorgeschreven geneesmiddelen te stoppen. Gebruik nooit medicijnen van anderen, ook al hebben deze personen dezelfde symptomen.

Instructies voor inname

Het kan handig zijn om een medicijndoos te gebruiken. De tijden waarop u de medicijnen moet innemen, staan vermeld op de geneesmiddelenkaart. Zie dit als een richttijd: een kwartier eerder of later is geen ramp.

Nitraten

Nitraten hebben vaak de vorm van een tabletje of spray voor onder de tong. Andere vormen zijn een pleister (bijvoorbeeld Transiderm-Nitro) of een tablet met vertraagde afgifte (bijvoorbeeld Mono-Cedocard of Promocard). Doel van dit medicijn is een pijnaanval bij pijn op de borst (angina pectoris) te voorkomen of te stoppen. Nitraten verwijden de bloedvaten en verlagen de bloeddruk. Ze worden ook gebruikt bij de behandeling van slagaderverkalking. Mogelijke bijwerkingen zijn:

 • duizeligheid;
 • misselijkheid;
 • hoofdpijn;
 • snelle polsslag;
 • rode huid (bij pleisters).

 
Bij een nitraattablet of spray onder de tong komt heel soms flauwvallen voor. Ga daarom bij het innemen altijd zitten of liggen.

Bètablokkers

Bètablokkers zijn medicijnen die het hartritme en de bloeddruk verlagen. Daardoor hoeft het hart minder hard te werken. Bètablokkers zorgen ervoor dat de vraag naar zuurstof van de hartspier vermindert. Ze werken gunstig bij een hartinfarct, pijn op de borst en hartfalen. Bètablokkers worden verder gebruikt bij de behandeling van slagaderverkalking. Voorbeelden van bètablokkers zijn Selokeen, Metoprolol, Emcor, Bisoprolol, Tenormin en Atenolol. Mogelijke bijwerkingen zijn:

 • duizeligheid;
 • lichte slaperigheid;
 • koude handen en voeten;
 • onrustige slaap;
 • vermoeidheid;
 • minder zin in seks.

Calciumantagonisten

Calciumantagonisten worden vooral gebruikt bij de behandeling van kransslagaderverkalking. Ze zorgen ervoor dat het hart voldoende zuurstof krijgt door:

 • de vraag van het hart naar zuurstof te verlagen;
 • de hartfrequentie te verlagen;
 • de vaatweerstand te verlagen;
 • de kransslagaders te verwijden. 

 
Voorbeelden van calciumantagonisten zijn Adalat, Nifedipine, Tildiem, Diltiazem, Isoptin en Verapamil. Mogelijke bijwerkingen zijn:

 • obstipatie;
 • diarree;
 • duizeligheid;
 • blozen of opvliegers;
 • hoofdpijn;
 • misselijkheid;
 • vermoeidheid.

Stollingsremmers (bloedverdunners)

Bloedverdunners remmen de bloedstolling en voorkomen bloedpropjes in de kransslagaders. Deze medicijnen worden vooral gebruikt bij de behandeling van slagaderverkalking. Bij een operatie moet de patiënt altijd melden dat hij bloedverdunners gebruikt. In overleg met de behandelend arts wordt dan gekeken of het gebruik voor korte tijd veilig gestopt kan worden.  

Voorbeelden van stollingsremmers zijn Acetosal (Acetylsalicylzuur), Marcoumar (Fenprocoumon), Sintrom (Acenocoumarol) en Enplavix (Clopidogrel). Bij gebruik van Sintrom of Marcoumar is controle door de trombosedienst nodig. Deze medicijnen werken via de aanmaak van stollingsfactoren in de lever, waardoor de mate van bloedverdunning kan wisselen. Regelmatig moet dan bloed afgenomen worden om de dikte van het bloed te controleren. Voor Acetosal en Plavix is dit niet nodig. Deze werken rechtstreeks op de bloedplaatjes. Mogelijke bijwerkingen zijn:

 • onverklaarbare blauwe plekken of ongewone bloedingen;
 • verstopping;
 • buikpijn;
 • misselijkheid;
 • huiduitslag.

ACE-remmers

ACE-remmers verlagen de bloeddruk door verwijding van de bloedvaten. Ze werken ook gunstig bij hartfalen. Daarnaast hebben ze een positief effect op de vaatwand. Verder worden ze gebruikt bij de behandeling van slagaderverkalking. Voorbeelden van ACE-remmers zijn Capoten, Captopril, Coversyl, Perindopril, Renitec, Enalapril, Zestril, Lisinopril, Tritace, Ramipril, Acupril en Quinapril. Mogelijke bijwerkingen zijn:

 • kriebelhoest;
 • smaakverlies;
 • diarree;
 • hoofdpijn;
 • misselijkheid;
 • vermoeidheid.

Diuretica (plasmiddelen)

Plasmiddelen zorgen voor extra vochtafdrijving, waardoor het hart wordt ontlast. Ze worden met name gebruikt bij hartfalen, maar kunnen ook gunstig werken bij hoge bloeddruk. Voorbeelden van diuretica zijn Lasix, Furosemide, Burinex, Bumetanide, Aldactone en Spironolacton. Mogelijke bijwerkingen zijn:

 • duizeligheid;
 • verminderde eetlust;
 • hoofdpijn;
 • maagpijn;
 • diarree;
 • minder zin in seks.  

Cholesterolsyntheseremmers

Deze medicijnen remmen de aanmaak van cholesterol. Ze worden vooral gebruikt bij de behandeling van slagaderverkalking. Voorbeelden van cholesterolsyntheseremmers zijn Selektine, Pravastatine, Lipitor, Atorvastatine, Zocor, Simvastatine, Crestor, Rosuvastatine en Ezetrol. Mogelijke bijwerkingen zijn:

 • obstipatie;
 • diarree;
 • brandend maagzuur;
 • duizeligheid;
 • misselijkheid;
 • hoofdpijn;
 • huiduitslag.  

Digoxine

Door Digoxine gaat het hart rustiger en krachtiger werken. Het medicijn versterkt de pompfunctie van het hart en verlaagt een te snel hartritme. Digoxine wordt met name gegeven bij boezemfibrilleren en is in de handel als Digoxine en als Lanoxin. Mogelijke bijwerkingen zijn:

 • verminderde eetlust (bij een te hoge dosis);
 • misselijkheid;
 • pijn in de onderbuik of diarree;
 • vermoeidheid;
 • langzame of onregelmatige hartslag;
 • wazig zien;
 • slaperigheid;
 • verwardheid;
 • rusteloosheid;
 • een depressief gevoel.

Antiarrhythmica

Antiarrhythmica zijn medicijnen die de prikkelgeleiding in het hart of de prikkelbaarheid van de hartspiercellen beïnvloeden. Ze worden vooral gebruikt bij de behandeling van hartritmestoornissen. Omdat er veel verschillende oorzaken voor hartritmestoornissen zijn, zit er ook veel verschil in de medicatie en de dosering. Voorbeelden van antiarrhythmica zijn Cordarone, Amiodaron, Tambocor, Flecainide, Rytmonorm, Propafenone, Sotacor en Sotalol. Mogelijke bijwerkingen verschillen per medicijn. Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • bittere of metaalachtige smaak;
 • duizeligheid of hoofdpijn;
 • verminderde eetlust;
 • diarree of verstopping;
 • huiduitslag;
 • wazig zien;
 • trillingen of tintelingen in handen of voeten.


Zie ook

Afdelingen & Specialismen

Ziektebeelden

Folders