Omleidingen

Een omleidingsoperatie is nodig als iemand meerdere vernauwingen in de kransslagaders heeft en niet gedotterd kan worden. Bij een omleiding wordt de vernauwing zelf ongemoeid gelaten. De cardiothoracaal chirurg gebruikt een stukje bloedvat uit een ander deel van het lichaam om het bloed om de vernauwing heen te leiden.

Verwijzing door de cardioloog

Wanneer u in aanmerking komt voor een omleiding, verwijst de cardioloog u door naar de cardiothoracaal chirurg. Samen bespreken zij het hartkatheterisatieonderzoek en alle relevante gegevens uit de onderzoeken die uw eigen cardioloog heeft uitgevoerd.

Voorbereiding op de operatie

Mogelijk moet u voor de operatie nog enkele onderzoeken ondergaan. Bijvoorbeeld door een internist of kaakchirurg. Wanneer alle uitslagen binnen zijn, komt u op de wachtlijst. Vervolgens krijgt u eerst een oproep van de polikliniek Cardiothoracale chirurgie. Daar wordt u onderzocht door een van de arts-assistenten en heeft u een gesprek met de poliverpleegkundige. Daarna krijgt u een oproep voor opname en hoort u onder meer met welke medicatie u moet stoppen.

De operatie

Bij de operatie worden omleidingen geplaatst op de kransslagaderen. Daarvoor wordt een stukje bloedvat gebruikt dat vanachter het borstbeen wordt gehaald of uit een been of arm. Vervolgens worden deze bloedvaatjes net voorbij de vernauwing of verstopping aangesloten op de kransslagaderen. Meestal ligt het hart tijdens de operatie stil, waarbij een hart-longmachine de functie van uw hart en longen overneemt. In sommige gevallen kan geopereerd worden terwijl uw hart klopt en is de hart-longmachine niet nodig. Dit wordt vooraf met u besproken.

Na de operatie

De cardiothoracaal chirurg belt na afloop met de contactpersoon die u vooraf heeft aangewezen om diegene te vertellen hoe de operatie is verlopen. U wordt, terwijl u nog slaapt, naar de Intensive Care (IC) gebracht. Hier krijgt u intensieve verzorging en bewaking. De verblijfsduur op deze afdeling verschilt per patiënt. U verblijft hier minimaal tot de volgende dag en zo nodig langer.


Zie ook

Afdelingen & Specialismen

Ziektebeelden

Folders