Vraag en Antwoord

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan via het Digitaal loket.

Opname en verblijf

Kan ik mijn eigen laptop gebruiken in het ziekenhuis?

Ja, u kunt uw eigen laptop meenemen tijdens een opname in het ziekenhuis.

Kan ik internetten in het ziekenhuis?

U kunt in het hele ziekenhuis gebruik maken van gratis wifi.

Kan ik in het ziekenhuis blijven overnachten als mijn familie is opgenomen?

Het Amphia Ziekenhuis heeft geen logeerfaciliteiten voor familieleden. Wel hebben we afspraken gemaakt met hotels in de omgeving. De afdeling Patiëntenbetrekkingen kan u hier meer over vertellen bij opname.

Wanneer staat mijn operatie/ingreep gepland?

Deze gegevens kunt u opvragen bij de afdeling Opname.

Hoe kan ik post sturen naar een patiënt?

Wij bezorgen uw beterschapskaartje graag bij het juiste bed. U kunt ons daarbij helpen door het juiste adres te vermelden. Vraag na op welke locatie de patiënt is opgenomen en vermeld de juiste persoonsgegevens. U kunt ook een kaartje sturen via deze website.

Waar kan ik terecht bij vermissing of schade aan mijn bezittingen?

Meld de vermissing of de schade bij de afdeling of polikliniek waar deze heeft plaatsgevonden. Een medewerker vult dan samen met u een schadeformulier in.

Ik wil graag een verklaring ontvangen dat ik in Amphia opgenomen of in behandeling ben geweest.

Via de pagina Een vraag stellen in het digitaal loket kunt u uw verzoek om een verklaring indienen. Vermeld hierbij uw persoonsgegevens, uw patiëntnummer en de betreffende opnameperiode of polikliniekbezoeken.

Behandeling en medische informatie

Hoe kan ik mijn medisch dossier opvragen?

U kunt uw medisch dossier opvragen via een aanvraagformulier in het digitaal loket.

Hoe kan ik mijn röntgenfoto’s opvragen?

U kunt een cd-rom met de röntgenfoto’s krijgen via de afdeling Radiologie.

Kan ik een e-mail sturen naar een specialist of andere medewerker in het ziekenhuis?

Het Amphia Ziekenhuis gebruikt e-mail niet om medische vragen te beantwoorden. Daarom stellen wij de e-mailadressen van specialisten en andere medewerkers niet beschikbaar. Andere vragen kunt u insturen via het formulier Een vraag stellen in het digitaal loket. Uw mail wordt dan doorgestuurd naar de betreffende persoon.

Waar kan ik bloed laten prikken?

U kunt hiervoor op alle locaties van het Amphia Ziekenhuis terecht bij de afdeling Bloedafname.

Wat is een DBC (Diagnose Behandel Combinatie)?

Alles wat het ziekenhuis en de medisch specialisten doen bij een bepaalde zorgvraag, wordt samen het zorgtraject genoemd. Dit is dus het totale traject vanaf uw eerste bezoek aan het ziekenhuis tot en met de (eventuele) ziekenhuisbehandeling die hieruit volgt. Dit zorgtraject wordt (volgens wettelijke regels) opgedeeld in één of meerdere Diagnose Behandel Combinaties (DBC's). Een DBC heeft een maximale looptijd van 365 dagen.

Elke DBC heeft een eigen tarief, dat bestaat uit vergoedingen voor de specialisten en het ziekenhuis.

Wanneer een DBC gesloten wordt, stuurt het ziekenhuis een rekening aan de zorgverzekeraar. Dit kan leiden tot een correctie op een eerdere verrekening van uw eigen risico.
> Meer info over kosten.

Ik wil meer weten over DBC’s. Waar kan ik terecht?

Voor informatie over de DBC-code op uw rekening en de tarieven kunt u contact opnemen met de Nederlandse Zorgautoriteit via 0900-7707070, informatielijn@nza.nl en www.nza.nl.

Wat is DOT?

DOT is het verbeterde declaratiesysteem voor ziekenhuizen, dat op 1 januari 2012 in werking is getreden. Daarin zijn ruim 30.000 DBC's vervangen door 4.400 verbeterde DBC-zorgproducten. DOT is daarmee een stabieler, vollediger en transparanter declaratiesysteem. (DOT staat dan ook voor: DBC's op weg naar Transparantie.)

Ik wil meer weten over DOT. Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie over DOT kunt u contact opnemen met de Nederlandse Zorgautoriteit via 0900-7707070, informatielijn@nza.nl en www.nza.nl.

Ik wil graag een overzicht van mijn bezoeken en behandeling in het Amphia Ziekenhuis. Wat moet ik doen?

U kunt dit overzicht telefonisch aanvragen via 076-5954009 (van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 12.00 uur) of mailen naar inzagerecht@amphia.nl.
Vermeld daarbij:
- Naam en voorletters
- Adres, postcode en woonplaats
- Periode waarover u deze gegevens wilt opvragen.

Een aanvraagformulier of kopie van uw legitimatiebewijs zijn hierbij niet nodig.
U krijgt het overzicht thuis gestuurd.

Ik wil een overzicht van mijn bezoeken en behandelingen bij Amphia, maar ik ben verhuisd dus het adres in mijn dossier is niet meer actueel. Wat nu?

Als u een overzicht aanvraagt, wordt dat altijd naar het adres gestuurd dat in uw dossier bij ons bekend is.
Is uw adres onlangs gewijzigd? Dan kunt u best eerst uw adreswijziging doorgeven aan het afsprakenbureau.
Of u kunt de aanvraag voor het overzicht invullen met een kopie van uw legitimatiebewijs en vermelding van uw verhuizing erbij. 

Ik kom nu even mijn dossier ophalen, waarom kunt u dat niet meegeven?

De behandelend arts moet ervan op de hoogte gesteld worden als een patiënt een kopie van zijn of haar dossier opvraagt. Dit kost altijd even tijd en pas daarna kunnen wij het dossier verstrekken.

Waarom duurt het zo lang als ik een kopie van mijn dossier vraag?

De behandelend arts moet ervan op de hoogte gebracht worden als een patiënt een kopie van zijn of haar dossier opvraagt. Soms moeten dossiers van een extern archiefbedrijf komen en dat vraagt ook meer tijd. Wij streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen.

Mijn dossier is ouder dan 15 jaar. Kan dat nog gevonden worden?

De wettelijkse bewaartermijn van een medisch dossier is 15 jaar. Wij gaan wel na of uw dossier nog gevonden kan worden.

Rekeningen en zorgkosten

Ik heb een vraag over een nota / vergoeding.

U kunt uw vraag stellen via het formulier Stel een vraag over een rekening in het digitaal loket. De afdeling Financieel Beheer beantwoordt uw vraag.

Kunt u me vooraf vertellen wat een behandeling ongeveer gaat kosten? Dan weet ik het effect op mijn eigen risico.

Het is niet exact aan te geven wat een behandeling gaat kosten, omdat we vooraf niet weten hoe een behandeltraject er uit gaat zien. Pas achteraf wordt het te declareren product bepaald door landelijke overheidssoftware ("Grouper") op basis van de door ons aangeleverde gegevens in het kader van uw behandeling. De afdeling Financieel Beheer kan een prijsindicatie geven als een medisch specialist een diagnose heeft gesteld.

Wanneer gaat de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar?

Bent u verzekerd en heeft u een behandeling gehad die onder uw basisverzekering valt, dan dienen wij de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Valt uw behandeling niet onder de basisverzekering of vergoedt de verzekeraar deze niet direct aan ons, dan sturen wij de rekening rechtstreeks naar u.

Op mijn rekening kloppen de data van behandeling niet. Hoe komt dat?

Bij uw eerste contact met het ziekenhuis wordt de begindatum van de behandeling geregistreerd. Op het moment dat deze wordt afgerond, wordt de einddatum geregistreerd. Dit is het moment waarop de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) volgens wettelijke regels gesloten wordt. Dit hoeft niet dezelfde datum te zijn als uw laatste consult.

Wanneer u nog steeds onder behandeling bent, begint de volgende DBC de dag nadat de vorige DBC is afgesloten. Dit hoeft niet een dag te zijn waarop u in het ziekenhuis bent geweest.

Ik heb een rekening ontvangen, maar ik ben niet in het Amphia Ziekenhuis geweest of behandeld. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk heeft uw huisarts of een andere instantie materiaal bij u afgenomen en opgestuurd naar ons laboratorium. Denk daarbij aan urine, bloed, ontlasting of een stukje weefsel. Het Amphia Ziekenhuis brengt de kosten hiervoor in rekening bij u of uw zorgverzekeraar. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of de afdeling Financieel Beheer.

Ik ben maar heel kort behandeld en ontvang nu een hele hoge rekening. Hoe zit dat?

Wanneer u in het Amphia Ziekenhuis bent geweest bij een arts of verpleegkundige, dan is het type behandeling bepalend voor de hoogte van de rekening. Dit bedrag wordt dus niet beïnvloed door de tijd die nodig is om de behandeling uit te voeren. Het Amphia Ziekenhuis hanteert hierbij de landelijk vastgestelde DBC-tarieven.

Ik heb een rekening ontvangen, maar ik ben verzekerd. Wat nu?

Als u op de begindatum van de behandeling verzekerd bent, mag u de rekening met een kopie van uw verzekeringsbewijs terugsturen naar afdeling Financieel Beheer. Zij zorgen ervoor dat uw nota rechtstreeks wordt ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Heeft de rekening betrekking op een behandeling uit uw aanvullende verzekering, dan moet u deze zelf indienen. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Ik heb een rekening ontvangen voor iemand die hier niet woont. Wat nu?

U kunt de rekening terugsturen naar het Amphia Ziekenhuis ter attentie van de afdeling Financieel Beheer. U doet ons een groot plezier wanneer u op de envelop schrijft dat deze persoon niet op dit adres woont. Wanneer u het juiste adres weet, kunt u dit erbij zetten of ons bellen.

Het Amphia Ziekenhuis neemt vervolgens contact op met de gemeente om het juiste adres te achterhalen. Wanneer u rekeningen blijft ontvangen op uw adres, adviseren wij u om contact op te nemen met uw gemeente om de persoon van uw adres te laten verwijderen.

Ik ben een aantal weken/maanden geleden behandeld, maar ik heb nog steeds geen rekening ontvangen. Hoe kan dat?

U ontvangt pas een rekening wanneer de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) gesloten wordt. Wanneer deze gesloten wordt, is afhankelijk van de behandeling en de daarbij behorende wettelijke regels. De looptijd van een DBC kan maximaal 365 dagen duren.

Binnen hoeveel dagen moet ik mijn rekening betalen?

U heeft 30 dagen om uw rekening te betalen.

Wat zijn de bankgegevens van het ziekenhuis?

Bij betaling vanuit Nederland:
ING bankrekeningnummer: 66.09.49.679
IBAN: NL70INGB0660949679
t.n.v. Amphia Ziekenhuis

Vermeld bij uw betaling de factuurdatum en het factuurnummer.

Bij betaling vanuit het buitenland:
IBAN: NL70INGB0660949679
BIC: INGBNL2A

Vermeld bij uw betaling de factuurdatum en het factuurnummer.

Kan ik in termijnen betalen of uitstel van betaling krijgen?

Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Financieel Beheer via (076) 595 10 23. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. U kunt uw openstaande saldo ook opvragen per mail via debiteurenadministratie@amphia.nl.

Ik heb een herinnering/aanmaning ontvangen, maar ik heb al betaald. Wat nu?

Dan hebben uw betaling en de herinnering/aanmaning elkaar waarschijnlijk gekruist. Neem voor de zekerheid contact op met de afdeling Financieel Beheer via (076) 595 10 23. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Ik heb een brief ontvangen van het incassobureau. Wat moet ik nu doen?

Het Amphia Ziekenhuis heeft uw vordering uit handen gegeven, omdat deze niet op tijd is betaald en wij geen reactie van u hebben ontvangen. Voor vragen over uw vordering kunt u rechtstreeks contact opnemen met het incassobureau. Het telefoonnummer vindt u op de brief.

Ik wil bezwaar maken tegen de rekening, want ik ben niet tevreden over de behandeling. Kan dat?

Nee, dat is niet mogelijk. U bent in het ziekenhuis behandeld en u moet de rekening hiervoor betalen. Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling, kunt u wel een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van het Amphia Ziekenhuis. Dat kan:

  • via het klachtenformulier;
  • schriftelijk via Amphia Ziekenhuis, Klachtenfunctionaris, Postbus 90158, 4800 RK Breda.

Hoe kan ik een kopienota opvragen?

Bij de afdeling Financieel Beheer kunt u telefonisch een kopienota aanvragen. Originele facturen kunnen wij maar één keer maken. Dit is bekend bij de zorgverzekeraars.

De afdeling Financieel Beheer is bereikbaar via (076) 595 10 23 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Zorgverzekering

Ik ben niet verzekerd, maar ik wil wel gebruikmaken van de zorg. Kan dat?

Bij het Amphia Ziekenhuis is iedereen welkom. Wel heeft iedereen een identificatieplicht.

Als uw situatie niet levensbedreigend is, kan de behandelend arts besluiten om de behandeling of het onderzoek uit te stellen totdat u zich heeft aangemeld bij een zorgverzekeraar. U krijgt wel een rekening voor dit eerste bezoek. Mogelijk vragen wij u om een voorschot voor een behandeling die niet levensbedreigend is.

Wanneer uw onderzoek of behandeling medisch noodzakelijk is en niet kan wachten, krijgt u na de behandeling zelf een rekening die u binnen 30 dagen moet voldoen. Ook in dit geval vragen wij mogelijk een voorschot.

Ik ben verzekerd in het buitenland en wil dat mijn rekeningen naar mijn zorgverzekeraar worden verstuurd. Kan dat?

Wanneer u verzekerd bent binnen de EU, moet u een kopie van een geldige European Health Insurance Card afgeven. Bij uw aanmelding geeft u een kopie van uw verzekeringspas en -papieren af bij de betreffende polikliniek.

Bent u al op bezoek geweest, maar heeft u uw kopieën nog niet afgegeven, dan kunt u deze ook per mail opsturen naar zorgfacturatie@amphia.nl of per post naar het Amphia Ziekenhuis ter attentie van de afdeling Financieel Beheer.

Ik ben overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, omdat die mijn behandeling wel vergoedt. Toch krijg ik zelf een rekening thuisgestuurd. Hoe kan dat?

De rekening voor uw behandeling wordt gestuurd naar de zorgverzekeraar waar u was verzekerd toen de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) begon. Dat is een landelijke regel. Als u na uw eerste consult overstapt naar een andere zorgverzekeraar, kan de hele behandeling toch gefactureerd worden aan uw oude zorgverzekeraar. Als deze weigert de rekening te betalen, sturen we deze naar uzelf.

Raadpleeg vóór u een afspraak maakt met een medisch specialist altijd eerst uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Ik heb een rekening ontvangen voor een behandeling die vorig jaar is gestart en die dit jaar is geëindigd. In de tussentijd ben ik van verzekering veranderd. Kan de rekening gesplitst worden?

Nee, dat is niet mogelijk. Wanneer er sprake is van overlap in een nieuw jaar, moet het Amphia Ziekenhuis de rekening sturen naar de zorgverzekeraar waar u was verzekerd toen de behandeling begon. Dat is een landelijke regel. Deze verzekeraar moet de hele rekening betalen. Wanneer u niet verzekerd was op het moment dat de behandeling begon, moet u de hele rekening zelf betalen.

Ik krijg een overzicht van mijn zorgverzekeraar en moet een gedeelte van de rekening van het ziekenhuis betalen in verband met het verplichte eigen risico. Hoe kan dat?

Iedereen in Nederland heeft een verplicht eigen risico. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u vertellen welke zorg onder het eigen risico valt en welke niet.

Wijzigen persoonlijke gegevens

Ik ben verhuisd. Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

U kunt uw gegevens laten aanpassen in het ziekenhuis. Zorg dat u altijd een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.

Kunt u niet langskomen? Geef uw verhuizing dan door via het speciale formulier. Of telefonisch via het Afsprakenbureau: (076) 595 10 11. Zij zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Ik heb een andere huisarts. Hoe kan ik dit doorgeven?

U kunt dit aan ons doorgeven via een wijzigingsformulier.

Ik heb een andere zorgverzekeraar. Hoe kan ik dit doorgeven?

U kunt dit aan ons doorgeven via een wijzigingsformulier.