Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer
Header afbeelding

Privacy

Privacyreglement

Het privacyreglement is van toepassing voor Amphia en heeft betrekking op de door de instelling verrichte verwerking van persoonsgegevens. Het doel van dit reglement  is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en voor zover van toepassing de bepalingen van boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, verder te benoemen WGBO) en de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, verder te benoemen BOPZ.

Amphia is op grond van artikel 37, eerste lid, van de AVG verplicht om een functionaris voor de Gegevensbescherming aan te stellen. Deze functionaris bij Amphia is te bereiken via functionarisgegevensbescherming@amphia.nl.

Privacystatement

Als u naar Amphia komt voor zorg of dit van plan bent, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als u ons belt, e-mailt, een brief schrijft of langskomt in het ziekenhuis voor een afspraak. Wij gaan dan zorgvuldig met uw gegevens om en daar moet u op kunnen vertrouwen. In deze verklaring leest u hoe wij dit doen.

Privacy statement sollicitanten

Amphia vindt de privacy van interne en externe sollicitanten belangrijk. 

Verklaring

Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Je gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wanneer je solliciteert via Werken bij Amphia  maken wij gebruik van je persoonlijke gegevens die je op het sollicitatieformulier invult om je sollicitatie af te handelen. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten Amphia ter beschikking gesteld. Stuur ons alleen informatie die relevant en noodzakelijk is voor je sollicitatie. Als standaard onderdeel van de sollicitatieprocedure zullen wij referenties inwinnen en je kwalificaties verifiëren  (zoals relevante diploma’s en je inschrijving in het BIG/RGS register). Verder is voor je indiensttreding het overleggen van een verklaring omtrent gedrag vereist.    

Gerichte sollicitatie

We bewaren je gegevens gedurende het gehele sollicitatieproces. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor de betrokkenen tijdens de sollicitatieperiode. Als de vacature vervuld is, worden je gegevens vernietigd na drie maanden. In sommige gevallen vragen we je of we je gegevens in portefeuille mogen houden. Als je dat toestaat, staan je gegevens drie maanden geanonimiseerd in onze sollicitantenbank. Je bent dan beschikbaar als open sollicitant voor andere afdelingen. Leidinggevenden kunnen deze sollicitantenbank inzien, en je eventueel benaderen voor een vacature. Als de drie maanden om zijn, worden je gegevens vernietigd. 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.