Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw bezoek aan Amphia en COVID-19. Lees hier meer over de aangepaste zorg en maatregelen.
Facelift: Plastische Chirurgie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Facelift: Plastische Chirurgie

Inleiding
Door het ouder worden ontstaan er veranderingen in het gezicht, zoals rimpels en plooien. Hieraan kunt u zich storen of zijn er andere klachten. Door een facelift wordt de huid van het gezicht en het weefsel wat onder de huid ligt wat strakker getrokken (gelift) om zo de zichtbare tekenen van veroudering te verminderen. Een facelift heeft geen effect op hangende oogleden, rimpels op het voorhoofd of de fijnere rimpels rond de mond. De behandeling wordt uitgevoerd door een zeer ervaren Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg, die gespecialiseerd is in aangezichtschirurgie.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden dan kunt u een afspraak maken voor een consult op onze polikliniek. U kunt hiervoor verwezen worden door de huisarts of tandarts.

Voorbereiding
Neemt u bij het consult de verwijsbrief en een actueel medicatie overzicht van uw apotheek mee. Uw arts zal u informeren als het nodig is om uw geneesmiddelen gebruik tijdelijk aan te passen. Ook moet u minstens zes weken van tevoren stoppen met roken. Roken vernauwt namelijk de bloedvaten waardoor de genezing niet goed kan verlopen.. Een facelift is een behandeling die in narcose wordt uitgevoerd. Voor de opname krijgt u een afspraak bij het Voorbereidingsplein. Hier krijgt u voorbereidende onderzoeken en informatie over de narcose.

Mogelijkheden
Het doel van een facelift is het gladder en strakker maken van de hangende huid en onderliggend weefsel in het gezicht.. De natuurlijke lijnen in het gezicht, die je ziet bij het praten en lachen zullen niet verdwijnen. Ook moet u er rekening mee houden dat het natuurlijk verouderingsproces van de huid niet door een faclift gestopt wordt. Na de operatie zal, net als ervoor, de elasticiteit van de huid geleidelijk verloren gaan. Het effect van een facelift is meestal vijf tot tien jaar zichtbaar.

De opname
Op de dag van de operatie wordt u opgenomen op de verpleegafdeling van het ziekenhuis en wordt u kort voor de operatie naar de operatiekamer gebracht. Daar gaan ze u verder voorbereiden voor de operatie. Op de operatiekamer zal de MKA-chirurg nog wat vragen met u doornemen. Daarna wordt u in slaap gebracht door de anaesthesioloog. Tijdens de operatie wordt de huid van de hals en de wangen en het onderliggend weefsel ruim losgemaakt en strakgetrokken richting uw oor en jukbeen. Overtollig weefsel wordt verwijderd en alles wordt gehecht met hechtingen en eventueel ook hechtnietjes. Er worden wondvochtdraintjes (dunne slangetjes) achter gelaten en wordt uw gezicht met een drukkend verband omzwachteld. De dag na de ingreep worden het verband en de draintjes verwijderd. Thuis gaat u een facelift verband dragen om de zwelling te beperken.

Na de behandeling
Belangrijke adviezen zijn:

  • De eerste 24 uur het gezicht koelen met behulp van een coldpack om de zwelling te beperken.
  • Paracetamol is vaak al voldoende als pijnstilling, liever geen zogenaamde NSAID’s (zoals naproxen, ibuprofen of diclofenac) in verband met de kans op bloeding bij gebruik van deze pijnstillers.
  • Rusten: doet u de eerste dagen rustig aan en zorgt u ervoor dat u niet geheel plat gaat liggen (bed omhoog of extra kussens). Dit bevordert de afname van de zwelling.
  • Ga niet in de zon zitten. Hierdoor krijg je minder mooie littekens en de warmte van de zon zorgt ervoor dat de zwelling langer aanhoudt. Niet roken: roken vertraagt de wondgenezing en geeft meer kans op complicaties.

Het verloop
Na de operatie zijn uw gezicht en hals gezwollen en verkleurd. Dit duurt gemiddeld twee weken. Er is over het algemeen weinig pijn. Eén tot twee weken na de operatie komt u terug op de polikliniek en zullen de hechtingen/hechtnietjes worden verwijderd. De littekens zitten op weinig zichtbare plekken en dus nauwelijks opvallen. (in de behaarde hoofdhuid, net voor het oor en om het oorlelletje heen achter het oor). Eventueel komt er ook een klein litteken onder de kin. Het uiteindelijke resultaat van de facelift is pas zichtbaar na enkele weken.

Mogelijke complicaties en risico’s
Bij iedere ingreep en operatie is er het risico op een nabloeding of infectie. Dit is niet anders bij een facelift. Deze risico’s komen gelukkig bijna nooit voor. Een hele enkele keer raakt er tijdens een facelift een takje van de aangezichtszenuw beschadigd. Het gedeelte van uw gezicht waar dit takje uitkomt, kunt u dan niet meer bewegen. Meestal herstelt dit weer geheel of gedeeltelijk. Soms zijn de littekens nog wat stug of zijn er plekken met vochtophoping (oedeem). Dit verdwijnt over het algemeen vanzelf, maar kan ook behandeld worden door een huidtherapeut.

Kosten
De kosten van een facelift worden in principe niet vergoed door de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. In sommige gevallen kan een facelift toch aangevraagd worden bij de verzekering (bijvoorbeeld na een ongeval of een aangeboren afwijking) Voor de kosten van de facelift bij de MKA-chirurgie bestaat een wettelijk vastgesteld tarief wat vaak gunstiger is dan de tarieven van de plastisch chirurg. De kosten zullen tijdens het eerste consult met u besproken worden.

Bent u ziek of verhinderd?
Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Vragen
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistente of uw behandelend specialist.
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie, Amphia:
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur) T (076) 595 30 23

Meer lezen over mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) in Amphia?

Ga naar afdeling MKA