Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Ganglion sphenopalatinum behandeling
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Ganglion sphenopalatinum behandeling

U bent verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde in verband met uw chronische pijnklachten. De pijnspecialist heeft met u gesproken over een behandeling van het ganglion sphenopalatinum. Het doel van deze behandeling is om de pijn te verminderen en daardoor uw functioneren te verbeteren. Uw pijn verdwijnt mogelijk niet totaal.

In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van een behandeling van het ganglion sphenopalatinum.

Wat is een behandeling van het ganglion sphenopalatinum?
Een behandeling van het ganglion sphenopalatinum wordt gedaan bij bepaalde vormen van aangezichtspijn en hoofdpijn.

Een ganglion is een zenuwknoop waar veel zenuwbanen samenkomen. Het ganglion sphenopalatinum ligt achter in de neus.

Bij de behandeling geeft de pijnspecialist via een naald een elektrisch stroompje op dit ganglion, waardoor het verwarmt. Hij beïnvloedt daarmee de pijnsignalen die de zenuwen in het ganglion afgeven aan de hersenen. Hierdoor kan de pijn verminderen.

Hoe lang de behandeling werkt, is bij iedereen verschillend. Dat is moeilijk te voorspellen.

De voorbereiding
Uw pijnspecialist beoordeelt of u in aanmerking komt voor een behandeling van de ganglion sphenopalatinum. Indien u beiden achter de behandeling staat, wordt u aangemeld voor deze behandeling.

Ongeveer een week voor de ingreep neemt de afdeling Opname contact met u op over uw medicijngebruik en de afdeling waar u zich mag melden.

U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling.

Belangrijk

 • Gebruikt u bloedverdunners? Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
 • Uw andere medicijnen mag u blijven gebruiken zoals u gewend bent. Dit geldt ook voor uw pijnmedicijnen.
 • Op de dag van de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorgt u dus voor vervoer.
 • De griepvaccinatie mag niet plaatsvinden twee dagen voor en twee dagen na de behandeling. Andere vaccinaties, zoals reisvaccinaties, mogen niet plaats vinden twee weken voor en twee weken na de behandeling.

De opname
U wordt voor de behandeling opgenomen op de afdeling, zoals vermeld in uw afsprakenbrief. De aanmeldtijd is niet de starttijd van de behandeling. Hier krijgt u een kort opnamegesprek en afhankelijk van de planning wordt u naar de behandelkamer gebracht. U draagt een operatiehesje.

Op de behandelkamer krijgt u een infuus, om medicijnen toe te dienen als het nodig is.

Belangrijk
Informeer uw pijnspecialist als u:

 • zwanger bent;
 • allergisch bent voor contrastvloeistof;
 • een pacemaker of ICD heeft.

De behandeling duurt ongeveer dertig minuten. De totale opname duurt gemiddeld 2 tot 3 uur. De behandeling vindt plaats op de operatiekamer van de afdeling Pijngeneeskunde.

De uitvoering
Tijdens de behandeling ligt u op uw rug op de behandeltafel. Via uw infuus krijgt u een roesje. Dit is geen algehele narcose dus u zult (een deel van) de behandeling meekrijgen wat er gebeurt. Door het roesje zal alles wel minder belastend voor u zijn.

Indien nodig krijgt u een plaatselijke verdoving. Vervolgens brengt de pijnspecialist door de wang een naald in, tot bij de zenuwknoop. Om de juiste positie van de naald te bepalen, maakt hij gebruik van röntgenopnames en eventueel contrastvloeistof. De positie van de naald wordt daarnaast gecontroleerd met kleine teststroompjes. Dit geeft een drukkend of tintelend gevoel in het gehemelte of de neus. We leggen dit u uit tijdens de behandeling.

Bij de behandeling geeft de pijnspecialist via een naald een elektrisch stroompje op dit ganglion, waardoor het verwarmt. Hij beïnvloedt daarmee de pijnsignalen die de zenuwen in het ganglion afgeven aan de hersenen. Dit gebeurt altijd onder verdoving en is niet pijnlijk.

Na de behandeling
Na de behandeling gaat u kortdurend naar de uitslaapkamer en vervolgens naar de afdeling. De pleister op de prikplaats mag u de dag na de behandeling verwijderen. U mag dan ook weer douchen. Bent u gestopt ben met bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling.

Het resultaat
Pas na enkele weken kunt u het resultaat van de behandeling beoordelen. Het kan zijn dat u al eerder verschil merkt. Soms al vrij snel na de behandeling zelf. Het komt ook voor dat een aanvullende behandeling nodig is.

Na een aantal weken komt u terug op de polikliniek of wordt u gebeld om het effect van de behandeling met u door te spreken.

Bijwerkingen
De behandeling kan, ondanks onze zorgvuldige uitvoering, een aantal complicaties en bijwerkingen met zich meebrengen.

 • ‘Doof’ gevoel in het gehemelte aan de behandelde kant. Dit is meestal tijdelijk.
 • Bloeduitstorting in de wang.
 • Bloedneus. Ongeveer 3% van de patiënten krijgt een bloedneus doordat een bloedvaatje geraakt is. Soms is het nodig dat de KNO-arts deze bloedneus behandelt.
 • Napijn, als de verdoving is uitgewerkt. Deze kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan, in overleg met uw pijnspecialist of huisarts, een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
 • Allergische reactie op röntgen-contrastvloeistof. U kunt dan tot twee dagen na de behandeling last kunt krijgen van jeuk, huiduitslag en mogelijke kortademigheid en bloeddrukdaling. Waarschuw in dit geval uw huisarts. Hij kan beoordelen welke behandeling noodzakelijk is.
 • Krijgt u koorts, waarschuw dan altijd uw pijnspecialist of huisarts.

Leefregels

 • U kunt de dag na de behandeling uw activiteiten weer hervatten, tenzij de pijnspecialist anders met u heeft afgesproken.
 • Het is belangrijk om in beweging te blijven, maar vermijd overbelasting.
 • Het is altijd goed om te stoppen met roken en te zorgen voor een lichaamsgewicht passend bij uw lengte, leeftijd en geslacht.

Vragen?
De afdeling Pijngeneeskunde is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Vragen over uw pijnbehandeling kunt u stellen via het telefoonnummer [0162] 32 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op met de Afdeling Opname, maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 16.30 uur, op telefoonnummer: [076] 595 30 84.

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia? 

Ga naar afdeling Pijngeneeskunde

Label