Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Polikliniek Palliatieve zorg
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Polikliniek Palliatieve zorg

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is voor patiënten die te maken hebben met een aandoening waarvan zij niet meer kunnen genezen. Dit kan gaan over mensen met uitgezaaide kanker maar ook over COPD, dementie, ALS, nier- of hartfalen.

Vaak zijn er nog wel behandelingen mogelijk gericht op het afremmen of het zo lang mogelijk stabiel houden van de ziekte. Er zijn soms vele behandelingen mogelijk. Dat betekent niet dat alles wat kan ook moet.

Soms is er geen gerichte behandeling (meer) mogelijk en richt de behandeling zich alleen op het voorkomen en verlichten van de klachten. U kunt er ook voor kiezen om geen behandeling meer aan te gaan. Dit betekent niet dat er niets meer voor u gedaan kan worden.

Kwaliteit van leven is in alle gevallen het belangrijkste doel. Voor zorgverleners is het dan wel van belang om te weten wat écht belangrijk is voor u in uw leven. Hier komen we alleen achter door op tijd met u en uw naasten in gesprek te gaan. Hoe moeilijk dit soms ook is.

De fase waarin palliatieve zorg verleend kan worden verschilt. Dit kan dagen, weken, maanden of soms jaren duren.

Tijdens de behandeling, maar ook als er geen behandeling meer mogelijk is, kunnen er klachten ontstaan. Deze klachten ontstaan op  zowel lichamelijk, psychisch, sociaal of op spiritueel gebied.

Palliatieve zorg richt zich op de behandeling van deze klachten zoals:

  • Lichamelijk: moeilijk behandelbare problemen zoals pijn, benauwdheid, misselijkheid, vermoeidheid, jeuk, onrust, obstipatie of buikvocht.
  • Psychosociaal: zoals zorgen, angst en verdriet van u en uw naasten.
  • Levens- en zingevingsvragen over religie en spiritualiteit, maar ook vragen over de zin van het leven, ziekte en de dood.

Vaak heeft u te maken met verschillende zorgverleners. Een goede afstemming tussen deze zorgverleners is erg belangrijk in de palliatieve zorg. Zo is het voor iedereen duidelijk wat uw wensen en behoeften zijn.

In deze folder leest u meer over wat de polikliniek Palliatieve zorg voor u kan betekenen en het belang van de gesprekken.

Polikliniek palliatieve zorg

Het Amphia heeft een polikliniek palliatieve zorg waar u doorverwezen wordt voor een gesprek door uw behandelend arts of huisarts. Dit kan zijn bij klachten zoals eerder beschreven maar ook bij:

  • Het nemen van een moeilijke beslissing zoals de vraag of u doorgaat met de behandeling of juist niet.
  • Het bespreken welke behandeling voor u passend zou zijn in deze fase.
  • Het geven van informatie over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuiszorg, hospice of andere instellingen.
  • Het afstemmen van zorg met andere zorgverleners zoals uw huisarts of de thuiszorg.
  • Onderwerpen zoals behandelbeperkingen (reanimeren, beademen, wel of geen intensive care of ziekenhuisopname)
  • Uitleg over euthanasie, palliatieve sedatie of andere levenseinde vraagstukken

Dit noemen we advance care planning. Het heeft als doel om tot passende zorg te komen. Dit is zorg wat aansluit bij u uw leven.

Op de polikliniek Palliatieve zorg werken palliatief verpleegkundigen en gespecialiseerde artsen. Zij brengen uw klachten in kaart en bieden ondersteuning. Ze bespreken uw vragen en behoeften. Op een later moment worden uw klachten besproken in een het Palliatief Advies Team. Zij brengen een gezamenlijk advies uit naar uw huisarts of specialist.

U kunt zich voorbereiden op het gesprek door informatie te lezen op de website van ‘thuisarts’ https://www.thuisarts.nl/levenseinde

Hier kunt u ook een keuzehulp vinden waarin u uw wensen rondom zorg en behandeling kunt verkennen.

Door de app ‘Gesprekken bij kanker’ te downloaden kunnen gesprekken ook opgenomen worden.

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze folder kunt u contact op nemen met het transmuraal Palliatief Advies Team op telefoonnummer 076-5951403

 

U bent niet alleen, wij zijn er voor u.
het transmuraal Palliatief Advies Team.

Wat is palliatieve zorg en wat gebeurt er op deze unieke polikliniek?

Video url

Label