Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw bezoek aan Amphia en COVID-19. Lees hier meer over de aangepaste zorg en maatregelen.
Screening op Downsyndroom
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Screening op Downsyndroom

Screening Downsyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek

Inleiding
Deze folder is een praktische aanvulling op de landelijke brochure 'Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen'. De mogelijkheden om prenatale screening te laten uitvoeren in Amphia komen aan bod.

Waarom ontvangt u de landelijke brochure?
U ontvangt de landelijke brochure omdat u mogelijk gebruik wilt maken van prenatale screening. We adviseren u zich goed te informeren over de inhoud van prenatale screening en de eventuele gevolgen die dergelijk onderzoek voor u kan hebben.

Regionaal centrum voor prenatale screening
De maatschap gynaecologen en de divisie Vrouw & Kind van Amphia zijn aangesloten bij de Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland. Hierdoor bent u verzekerd van goede voorlichting en zorg bij prenatale screening en worden eventuele vergoedingen voor onderzoeken uitbetaald door uw zorgverzekeraar.

Procedure combinatietest
Rond 12 weken kunt u een afspraak maken voor de nekplooimeting en bloedafname in één. De uitslag van de combinatietest wordt na één week aan u telefonisch doorgegeven.

Heeft u een intakegesprek bij de gynaecoloog prenatale diagnostiek tussen 9 en 11 weken zwangerschap? In dat geval vindt dan naast een termijnecho ook de bloedafname plaats. Daarna volgt een afspraak voor de nekplooimeting rond 12 weken. Telefonisch hoort u de uitslag van de combinatietest binnen 1 à 2 werkdagen.

Uw behandelaar ontvangt in alle gevallen de uitslag per brief.

Procedure 20 weken echo
Dit onderzoek vindt tussen de 18-22 weken plaats. Het duurt ongeveer 30 minuten. Worden er bijzonderheden gevonden? Dan krijgt u dit direct te horen. Als het noodzakelijk is, krijgt u een vervolgafspraak bij de gynaecoloog prenatale diagnostiek. De uitslag ontvangt mondeling, uw behandelaar ontvangt deze schriftelijk.

Afspraak maken
Voor zowel de combinatietest als de 20 weken echo, kunt u een afspraak maken met de polikliniekassistente.
Telefoonnummer: 076-5951003 tussen 8.00 - 16.15 uur

Wanneer heeft u recht op meer dan alleen prenatale screening?
Bent u 36 jaar of ouder, of komen bij u of uw familie aangeboren of erfelijke afwijkingen voor? U komt dan naast prenatale screening, ook in aanmerking voor prenatale diagnostiek. Individuele voorlichting hierover kunt u krijgen tijdens een intakegesprek met een gynaecoloog prenatale diagnostiek. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente prenatale diagnostiek op de poli Verloskunde. De assistente is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 16.00 uur op het telefoonnummer 076 5951089.

Meer informatie en kosten
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft uitgebreide informatie op haar website over de downscreening. De kosten zijn afhankelijk van het soort onderzoek, uw situatie en zorgverzekering.

Bent u verhinderd?
Wilt u dan zo vriendelijk zijn om uw afspraak tijdig (24-48 uur) af te zeggen en een nieuwe afspraak te maken. Een andere patiënt kan dan in uw plaats komen.

Heeft u klachten?
Wij doen er alles aan om uw bezoek zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Bent u niet tevreden? Dan horen wij dit graag van u. U kunt uw opmerkingen en klachten het beste bespreken met de betreffende echoscopist.

Als dit naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en de betrokken zorgverlener. Uw klacht wordt kenbaar gemaakt aan betrokkene en de mogelijkheden voor een oplossing worden verkend.

Wanneer u niet tevreden bent na het bemiddelingstraject en u een expliciet oordeel over uw klacht wenst kunt u zich wenden tot de klachtencommissie in Amphia of tot de Geschilleninstantie Zorg.

Goed om te weten…

  • Breng uw verzekeringspas en aanvraagformulier mee.
  • Het is helaas niet toegestaan zelf opnames te maken tijdens het onderzoek.
  • U krijgt altijd een foto.
  • Wij vragen u het aantal begeleiders te beperken tot twee personen.

Meer lezen over gynaecologie in Amphia?

Ga naar afdeling Gynaecologie