Strategiedocument Strategiedocument Engelstalig Amphia.nl Werkenbijamphia.nl

Ons maat­schap­pelijk
jaar­verslag 2023

In 2023 zijn we begonnen met onze nieuwe strategie ‘Ons Amphia’ waarbij de focus ligt op vijf strategische thema’s: De professional, Patiëntenzorg, Samenwerking, Wetenschap en techniek en Duurzame bedrijfsvoering. Met elkaar en onze ketenpartners gaan we de uitdagingen aan waar we in het zorglandschap mee te maken hebben.

We ontwikkelen onszelf, proberen nieuwe dingen uit en delen onze kennis. En dat natuurlijk met oog voor kwaliteit. Dat laatste blijkt ook uit de succesvolle heraccreditatie van de Joint Commission International (JCI) die in 2023 plaatsvond. Ook hebben we afgelopen jaar weer een aantal topklinische erkenningen ontvangen.

Onze gedreven medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor onze patiënten. Dat doen zij met aandacht voor hen en voor elkaar. We hebben veel waardering voor iedereen die hier dagelijks een bijdrage aan levert.

OPERATIES

28.953

POLIBEZOEKEN

495.207

BELCONSULTEN

121.723

DAGBEHANDELINGEN

36.286

KLINISCHE OPNAMES

33.078

VERPLEEGDAGEN

165.353

alt tekst

Profes­sional

alt tekst
alt tekst

Profes­sional
Zonder onze professionals kunnen we geen zorg bieden aan onze patiënten. In het thema ‘De professional’ staat het aantrekken en vooral ook het behouden van onze professionals in een krappe arbeidsmarkt centraal. Afgelopen jaar hebben we verschillende stappen gemaakt in sociale veiligheid, instroom en Vitaliteit, Inzetbaarheid en Talentontwikkeling voor al onze professionals.

Lees meer
alt tekst
alt tekst
alt tekst

Mede­zeggen­schap voor onze 
profes­sionals

alt tekst
alt tekst
alt tekst

Ondernemingsraad
Medezeggenschap is van ons allemaal. De Ondernemingsraad vindt het belangrijk dat iedere professionele stem gehoord wordt. Ook vinden wij dat medewerkers zich veilig, betrokken en gehoord voelen in een inclusieve en diverse organisatie. In 2023 heeft de Ondernemingsraad zich ingezet voor veel verschillende, grote onderwerpen.

Lees meer

Verpleegkundige Regieraad
De Verpleegkundige Regieraad (VRR) is er voor alle verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van Amphia. Naast het geven van adviezen op verschillende vraagstukken die te maken hebben met het beroep van verpleegkundige, neemt de VRR ook deel aan verschillende commissies en verbeter- en samenwerkingsprojecten. Denk hierbij aan een MIP (Meldingen Incidenten Patiëntenzorg) commissie, commissie medicatieveiligheid, het opzetten van traineeships en samenwerking met het Erasmus MC.

Lees meer
alt tekst

Jong Amphia
Jong Amphia vertegenwoordigt de jonge professionals in Amphia. De vereniging staat niet alleen voor verbinden, inspireren en andere jonge mensen ontmoeten, maar wil ook de stem van de jonge professional laten horen in beleidsstukken van het ziekenhuis. Naast fun en het informele aspect, is zeggenschap dus ook heel belangrijk. Jonge collega’s vormen immers de toekomst van Amphia.

Lees meer
alt tekst

Patiënten­zorg

alt tekst

We organiseren de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt. Daarbij gaat het niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid, preventie en zelfredzaamheid. En het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. In Amphia zijn er in 2023 verschillende projecten en initiatieven gestart die hieraan bijdragen. Zo is er een werkwijze ingericht om patiënten fit een operatie in te laten gaan en heeft het transmuraal palliatief adviesteam de zorg kunnen uitbreiden voor patiënten (en hun naasten) wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Ook kunnen steeds meer patiënten thuis verder herstellen of hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis door de verschillende zorgmogelijkheden van Amphia Thuis.

Lees meer

Mede­zeggen­schap voor onze patiënten

Cliëntenraad
De Cliëntenraad komt op voor wat belangrijk is voor patiënten en hun families. In dat kader heeft de Cliëntenraad in 2023 over verschillende onderwerpen meegedacht en advies gegeven. Zo zijn de leden van de Cliëntenraad in gesprek gegaan met patiënten over het nieuwe aanmeldwijze voor patiënten in de centrale hal en met zorgafdelingen over de bestaande wachtlijsten.

Lees meer

Het ziekenhuis door de ogen van kinderen
Onze Kinderadviesraad kijkt naar wat er binnen Amphia goed gaat maar ook wat er beter kan, met name voor kinderen. Door hun inzet hebben zij een aantal mooie dingen bereikt in 2023, zoals een tafeltennistafel op de kinderafdeling.

Lees meer

Patiëntervaringen
Onze patiënten worden regelmatig gevraagd naar hun ervaringen met en in ons ziekenhuis. Dat doen we aan de hand van een patiëntervaringsonderzoek. Aan de hand van uitkomsten kijken we waar we dingen kunnen verbeteren of aanpassen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het informeren van patiënten over bijwerkingen van nieuwe medicijnen.

Lees meer
alt tekst
alt tekst

Samen­werking

alt tekst
alt tekst
alt tekst

Samen­werking
Door bestaande samenwerkingen en door bestaande samenwerkingen te intensiveren hebben we met onze samenwerkingpartners in 2023 mooie stappen gemaakt en dingen bereikt. Zo hebben we met de Huisartsen van Het Huisartsenteam, HZG Breda en HAP West-Brabant en het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia (MSB-A) de handen ineengeslagen om spoedzorg in onze regio beter te organiseren. En door de samenwerking met De MARQ en Thebe zijn we in april van start gegaan met de Afdeling Transmurale Zorg (ATZ). Het ATZ is er voor patiënten die kunnen starten met herstel en/of revalidatie, maar nog wel de nabijheid van de medisch specialist nodig hebben.

Door deze samenwerkingen kunnen we met elkaar nog betere zorg verlenen.

Lees meer

Weten­schap en techniek

alt tekst
alt tekst

Weten­schap en techniek
Wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkelingen dragen bij aan het verbeteren van de zorg. Ook kunnen we hierdoor de zorg nog beter inrichten omdat we gebruik maken van kennis en middelen. De afgelopen jaren zijn steeds meer verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten betrokken geraakt bij wetenschappelijk onderzoek. Door hun kwaliteiten op de juiste plekken in te zetten, ervaren zij meer uitdaging en verbreding in hun takenpakket, en creëren we ook waarde op andere vlakken. Op het vlak van STZ hebben we in 2023 niet stilgestaan. Naast dat we ons hebben voorbereid op de STZ-visitatie, hebben 6 afdelingen een erkenning ontvangen als topklinische expertisecentrum. Het totaal aantal topklinische functies stond daarmee begin 2024 op 19! Iets waar we trots op zijn.

Lees meer
alt tekst
alt tekst

Duurzame 
bedrijfs­voering

alt tekst
alt tekst

Duurzame 
bedrijfs­voering

Digitale ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er is steeds meer mogelijk op basis van datascience en artifical intelligence. Hoe gebruiken we dat op een veilige en goede manier in de zorg, zijn vraagstukken waar we ons mee bezighouden. Datagedreven werken zal in alle facetten een bijdrage leveren in de zorguitdagingen die er zijn.

Lees meer
alt tekst
alt tekst

Wil je nog meer lezen over onze strategie?
Bekijk het strategiedocument.