Header afbeelding

Nieuwbouw

Amphia bouwt de komende jaren aan een nieuw en vernieuwd ziekenhuis aan de Molengracht in Breda. We bouwen aan een toekomstbestendig, modern ziekenhuis, waar we de hoogste kwaliteit zorg kunnen bieden en veel aandacht hebben voor een hoog niveau van opleidingen. De nadruk ligt daarbij op het verlenen van complexe medisch specialistische zorg met persoonlijke aandacht voor patiënten en de mensen in hun omgeving. Duurzaam waar het kan en zo flexibel als mogelijk, om goed op toekomstige veranderingen in de zorg te kunnen inspelen. Maar bovenal om een veilige omgeving voor patiënten te bieden en natuurlijk een plezierige werkplek voor onze medewerkers en medisch specialisten. Want een nieuw ziekenhuis is veel méér dan een aantal muren en een dak.

Volg de werkzaamheden op de voet

Live webcam nieuwbouw

De bouw van het nieuwe ziekenhuis is begonnen. In september is de grond bouwrijp gemaakt. Vanaf 3 oktober tot kerst 2016 zullen heiwerkzaamheden plaatsvinden. Dit kunt u live volgen via onderstaande webcam. Hier wordt elke 15 minuten een foto opgeslagen.

Foto's werkzaamheden

Luchtfoto werkzaamheden nieuwbouw februari 2016

Timelapse

Vanaf januari tot nu is het snel gegaan. Bekijk de timelapse waarin alle beelden die de webcam heeft gemaakt achter elkaar zijn gezet. U ziet de keldergang verschijnen en de 4 bouwdelen van het nieuwe ziekenhuis verder vorm krijgen.

Filmpjes

Filosofie en achtergrond

Oud-burgemeester vertelt

Een impressie

Achtergrond

Waarom nieuwbouw?

Amphia heeft in Breda twee gebouwen die aan renovatie toe zijn. De installaties moeten na twintig jaar vervangen worden. Het vraagt een forse investering om de gebouwen een tweede levensfase te geven. Tegelijkertijd zie je dat medische, specialistische zorg meer multidisciplinair wordt. Specialisten met verschillende disciplines werken steeds intensiever samen en moeten elkaar sneller kunnen raadplegen. Daarvoor is het belangrijk dat zij op één locatie zitten. Daarom hebben we gekozen voor één nieuw centrum in Breda waarin medisch specialistische ziekenhuiszorg van de hoogste kwaliteit wordt geleverd. Als locatie is gekozen voor Molengracht, omdat daar al acute zorg wordt geboden. Bovendien is daar de ruimte voor de nieuwbouw. 

 

Alle afdelingen en specialismen gevestigd op locatie Langendijk verhuizen naar de locatie Molengracht. Daarnaast is voor elk specialisme een polikliniek gevestigd in Oosterhout en hebben wij in Etten-Leur ook diverse spreekuurfaciliteiten.


"We houden rekening met de steeds ouder wordende patiënt." 

Feiten en cijfers

Wist u dat ...  
 • Amphia er 76.000 m2 bij krijgt voor nieuwbouw op de Molengracht in Breda? Met de bestaande bouw er bij ontstaat zo een zorglocatie van 128.000 m2. 
 • Op het hoogtepunt van de bouw er dagelijks 600 bouwlieden aan het werk zijn?
 • Er in de nieuwbouw 572 eenpersoonskamers worden gebouwd?
 • Er ruim 1900 heipalen de grond in gaan om zo het fundament te leggen voor het nieuwe ziekenhuis?
 • Een tunnel van 250 meter de nieuwbouw verbindt met de bestaande bouw? 
 • Er dagelijks ca 4.200 patiënten en gebruik zullen maken van de hoofdentree van het nieuwe ziekenhuis? 
 • Er straks elke dag ca 2.800 medewerkers en medisch specialisten het ziekenhuis binnen komen? 
 • Het operatiecomplex in Breda 22 kamers zal bevatten? 
 • Drie enthousiaste studenten van St. Joost uit Breda in oktober prachtige kunst zullen maken op de schutting die het bouwterrein van het voorterrein scheidt?

"We bouwen zo groot als nodig en zo klein als mogelijk."

Bouwstenen

Graven in het verleden

Op de plek waar straks hopelijk vol trots wordt opgekeken naar de ultramoderne nieuwbouw van Amphia, zijn de ogen nu nog vooral naar beneden gericht. Ze graven en speuren naar het verleden. Gemeente-archeoloog Erik Peters leidt het onderzoeksteam en vertelt over de eerste bevindingen.  

Aanbestedingsproces

76.000 m² nieuwbouw! Dat komt bijna niet meer voor in de zorg in Nederland, weet Barend Staal. De glinstering in de ogen van de projectdirecteur zegt alles. Hij geniet. Want het lijkt misschien stil rondom het nieuwe ziekenhuis maar achter de schermen is het razend druk. Staal en zijn team zitten middenin de belangrijke zoektocht naar dé bouwer oftewel het aanbestedingsproces. 

Het verhaal van de drie beuken

70 Jaar geleden vond er in Breda een afschuwelijk oorlogsdrama plaatsvond. Locatie: Molengracht. In de bocht van de weg naar de Spoedeisende Hulp stond de boerderij van de familie De Jongh. Deze werd getroffen door een uit koers geraakte bom. Tien kinderen en hun tante kwamen om het leven. Stille getuigen van dit drama zijn de drie grote rode beuken. 

Een compleet ecosysteem

Bouwen op een braakliggend terrein, dat moet geen probleem zijn. Er staat immers niks op. Geen huis, geen schuur, geen weg, niks. Toch is het terrein dat Amphia heeft aangekocht om het nieuwe ziekenhuis op te bouwen in gebruik. Door de natuur. Met een korte blik ziet de leek alleen kaal grasland, terwijl de natuurliefhebber in hetzelfde terrein een compleet ecosysteem waarneemt.

De historie van een voetbalclub

Wat als oude poorten konden praten? Wat zou de 52 jaar oude toegangspoort van het voormalige JEKA-complex vertellen? Hij zou prachtige verhalen voor ons hebben. Van de honderden mensen die via hem het complex betraden. Van een klein jongetje dat aan de hand van zijn vader zijn eerste wedstrijd ziet. Van koffie uit de pruttelpot van pa Voesenek. Van veld D, waar je met regen tot je enkels in de modder stond.

Nieuws

8 maart 2017 - Werkzaamheden aan de wegen rondom Amphia

Vanaf maandag 13 maart 2017 werkt de gemeente aan de wegen rondom Amphia. Wat gaat er gebeuren?
Bij de Hogeschoollaan vervangt de gemeente de weg. Dit betekent:

 • de bushalte komt naast de ingang van de parkeergarage van Amphia;
 • soms staan er borden met pijlen voor voetgangers of fietsers.  Of er staan mensen die u vertellen hoe u moet lopen of fietsen;
 • als u iemand bij het ziekenhuis wilt afzetten, let dan goed op de borden hoe u moet rijden.

Op 21 maart legt de aannemer nieuw asfalt op de Poolseweg. De weg is tussen 10 uur ’s morgens en 4 uur ‘s middags voor iedereen gesloten. In april en mei werkt de gemeente verder aan andere wegen. Als u vaak op de website van de gemeente Breda kijkt, ziet u het laatste nieuws. Komt u naar ons ziekenhuis? Ga dan iets eerder van huis weg, zodat u op tijd in het ziekenhuis bent.

Meer nieuwbouw nieuws

Ook benieuwd naar het eerdere nieuws over de nieuwbouw van Amphia?

Artist impressions

Met impressies krijgt u een beeld van hoe Amphia er in de toekomst kan uitzien. 

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de nieuwbouw

 • Wanneer start het heien?

  De heiwerkzaamheden starten op maandag 10 oktober 2016. Er zal op werkdagen vanaf 07.00 geheid worden tot 19.00 uur. In het weekend wordt er alleen geheid als dit door omstandigheden (bijvoorbeeld slecht weer) noodzakelijk is.

 • Hoe lang gaat het heien duren?

  De heiwerkzaamheden zijn naar verwachting voor Kerst 2016 afgerond.


 • Hoe weet ik of het geluid en de trillingen binnen de normen blijven?
  Er is een uitgebreid monitoringsprogramma opgezet waarbij geluid en trillingen worden gemonitord, zodat indien noodzakelijk adequate maatregelen genomen kunnen worden. Er wordt grote zorg besteed aan de effecten naar de omgeving.
 • Worden de resultaten van de dagelijkse metingen openbaar gemaakt?
  Nee. De meetresultaten worden realtime gemonitord door een gespecialiseerd bureau. Ook bouwtoezicht van de gemeente Breda heeft toegang tot deze gegevens. Op het moment dat de trillingsnorm wordt overschreden, worden adequate maatregelen genomen.
 • 70% van de palen wordt geheid, 30% wordt geboord. Hoe zijn jullie tot deze keuze gekomen?

  Er heeft een afweging plaatsgevonden van meerdere belangen; economische gronden, effecten op de omgeving, tijdsduur van het heien en dergelijke. Rondom de fundatie van het nieuwe ziekenhuis is uitvoerig onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid. Dit betreft zowel draagkracht van de bodem als verschillende fundatietechnieken. Daarnaast is uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke effecten van het heien op de bodem en omliggende objecten (woningen en andere gebouwen). Dit geldt voor zowel trillingen als geluid. 
  Een van de gevolgen hiervan is dat Amphia verschillende maatregelen heeft genomen om de geluidsoverlast naar de omgeving zoveel als mogelijk te beperken. Denk hierbij aan het toepassen van een ander heisysteem, waardoor de duur van de heiwerkzaamheden wordt verkort met een aantal weken. Tevens wordt gebruik gemaakt van een stiller heiblok. Daarnaast is een uitgebreid monitoringsprogramma opgezet waarbij geluid en trillingen worden gemonitord, zodat indien noodzakelijk adequate maatregelen genomen kunnen worden. Er wordt grote zorg besteed aan de effecten naar de omgeving.


 • Op sommige dagen zijn meerdere heistellingen tegelijk aan het werk. Versterkt dat elkaar niet?

  Tijdens het heien worden geluid en trillingen continue gemonitord of de waarden binnen de toegestane grenzen blijven. Mochten tijdens de werkzaamheden de grenswaarden worden overschreden dan worden adequate maatregelen genomen.

 • Heeft de bouw (het heien, het plaatsen van de damwanden, de aanleg van een tunnel) gevolgen voor het grondwater in de buurt?

  Wij verwachten dat de aanleg van de tunnel vrijwel geen effect heeft op de stand van het grondwater in de directe omgeving. De kans dat kelders onderlopen als gevolg van deze werkzaamheden is niet te verwachten.

 • Waar kan ik met mijn tips, opmerkingen en/of klachten terecht?

  Voor specifieke vragen rondom de bouw van het nieuwe ziekenhuis kunt u mailen naar nieuwbouw@amphia.nl.
  Heeft u vragen of klachten over de infrastructuur rondom het ziekenhuis of de openbare ruimte, dan kunt u contact opnemen met de Gemeente Breda op telefoonnummer 14076. 

   
 • Komt er een Amphia Nieuwbouw-app?

  Amphia heeft er voor gekozen om zaken rondom de nieuwbouw te delen op haar website en sociale media. Op locatie Molengracht is een informatiecentrum op de begane grond. Bij grote gebeurtenissen zoals het heien wordt een bijeenkomst voor omwonenden georganiseerd. Daarnaast zal er binnenkort een digitale nieuwsbrief worden ontwikkeld waar geïnteresseerden zich voor op kunnen geven. Aanmelden hiervoor kan via nieuwbouw@amphia.nl.

 • Hoe kan ik me inschrijven voor de digitale nieuwsbrief?
  U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar nieuwbouw@amphia.nl.
 • Heeft u een andere vraag?
  Heeft u een vraag die hier niet wordt beantwoord? Stuur uw vraag naar nieuwbouw@amphia.nl.