Header afbeelding

Nieuws

woensdag 22 februari 2017
Amphia heeft vandaag meegewerkt aan een uniek onderzoek naar de slaapkwaliteit in ziekenhuizen. Het onderzoek is een initiatief van acute internisten in Nederland en wordt gecoördineerd door het VUmc en Erasmus MC. Patiënten waren niet op de hoogte om beïnvloeding te voorkomen.
Lees meer
donderdag 9 februari 2017
Op woensdagmiddag 8 februari 2017 vond in hotel Nassau in Breda de feestelijke startbijeenkomst plaats van de nieuwe geboortezorg-organisatie Annature. Minister Schippers benadrukte tijdens de bijeenkomst dat Breda landelijk voorop gaat als het gaat om de integrale geboortezorg. Alle geboortezorgprofessionals in Breda en omstreken waren uitgenodigd en maakten, door middel van het gooien van bollen wol, de kracht van het samenwerkingsverband letterlijk zichtbaar. Het doel van Annature: de zorg voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind nog beter maken en het terugdringen van babysterfte. Partijen komen hiermee tegemoet aan de landelijke oproep van minister Schippers om regionaal de geboortezorg beter te organiseren.
Lees meer
woensdag 1 februari 2017
Patiënten van Amphia die een oplosbare stent in het hart hebben, krijgen als voorzorgsmaatregel een extra bloedverdunner voorgeschreven.
Lees meer
dinsdag 31 januari 2017
Wereldkankerdag, 4 februari, is door de Union for International Cancer Control (UICC) uitgeroepen tot internationale bewustwordingsdag waarop mensen in de hele wereld stilstaan bij kanker. Ook Amphia staat deze dag stil bij de ziekte, de patiënten die met deze ziekte te maken krijgen en de naasten van deze patiënten.
Lees meer
woensdag 25 januari 2017
Het Laboratorium voor Microbiologie en Infectiepreventie (LMI) ontving onlangs ISO-accreditering door de Raad voor Accreditatie. Deze accreditatie betekent dat de laboratoriumdiensten die het Microbiologisch Laboratorium verleent, voldoen aan internationale eisen (ISO 15189:2012) voor medische laboratoria. Tevens toont deze accreditatie aan dat het laboratorium deskundig is op haar vakgebied en zich onpartijdig en onafhankelijk opstelt.
Lees meer
vrijdag 20 januari 2017
Het aantal oudere patiënten dat een operatie ondergaat neemt steeds verder toe. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal 80-plussers binnen de aankomende dertig jaar verdubbelt. Dit zorgt voor een enorme uitdaging in de zorg. Ook het aantal operaties bij oudere patiënten wegens dikke darmkanker of vaatlijden groeit rap. Tot voor kort bestond er weinig onderzoek over delier na deze operaties. Jelle Raats, chirurg in opleiding, promoveerde vandaag met zijn proefschrift “Frailty and delirium in the elderly surgical patient” na drie jaar onderzoek in Amphia. Het onderzoek vond plaats onder begeleiding van dr. Lijckle van der Laan, chirurg bij Amphia.
Lees meer
dinsdag 17 januari 2017
Jaarlijks krijgen in ons land ongeveer 100.000 mensen de diagnose kanker. Ongeveer 3000 van hen krijgt hun diagnose en behandeling in Amphia. Voor patiënten die als gevolg van de behandeling kaal worden en last hebben van hun hoofdhuid, heeft Stichting Roparun 150 zogenaamde “Keppies” ter beschikking gesteld. Het eerste exemplaar werd vandaag officieel door een oncologieverpleegkundige aangeboden aan een patiënt.
Lees meer
woensdag 21 december 2016
Met behulp van een nieuwe techniek, axillary reverse mapping (ARM,) kan de lymfedrainage van de arm in kaart worden gebracht. Hierdoor kunnen lymfeklieren in de oksel worden gespaard en bestaat er mogelijk minder kans op lymfe-oedeem na een operatie. Dit concludeert Maarten Beek (chirurg in opleiding) in zijn proefschrift. Dokter Beek deed de afgelopen drie jaar onderzoek naar deze techniek vanuit Amphia in samenwerking met andere ziekenhuizen in Nederland*. Vandaag promoveert hij aan de Universiteit Maastricht.
Lees meer
vrijdag 9 december 2016
Goed nieuws voor omwonenden, patiënten, medisch specialisten en medewerkers: het heien aan de Molengracht in Breda is klaar. Wij zijn blij dat dankzij de inspanningen van onze medewerkers en de aannemer alle 1913 heipalen ruim voor kerst 2016 in de grond zitten.
Lees meer
woensdag 7 december 2016
Wat is de rol van toegenomen ontsteking en lage bloeddruk voor een slechte afloop van grote chirurgische ingrepen? Hierop promoveerde Thijs Rettig, anesthesioloog-intensivist bij Amphia, gisteren aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC).
Lees meer
woensdag 23 november 2016
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het verscherpt toezicht op Amphia op woensdag 23 november 2016 beëindigd. De Inspectie is tevreden over de geboekte resultaten en heeft er vertrouwen in dat Amphia de ingezette koers verder zal voortzetten.
Lees meer
dinsdag 15 november 2016
Op dinsdag 15 november 2016 is de vernieuwde speelkamer op de Kinderafdeling geopend. De nieuwe speelkamer is tot stand gekomen dankzij de bijdrage van het Ronald McDonald Kinderfonds. Collega Chantal van den Akker, pedagogisch medewerker, diende in 2015 een aanvraag inclusief schets van de nieuwe kamer in bij het Kinderfonds.
Lees meer