Leverkanker

Chirurgie

Behandeling

Uw lever ligt rechts boven in uw buikholte en wordt voor het grootste deel beschermd door uw ribben. In uw lever vinden verschillende chemische processen plaats die nodig zijn om normaal te kunnen leven. Wanneer u een afwijking in uw lever heeft, is een operatie nodig. Dit kan via een kijkoperatie (laparoscopie), een open operatie (laparotomie) of via radiofrequente ablatie (RFA).

Meer informatie over leverchirurgie vindt u op:www.chirurgenoperatie.nl
Wanneer een operatie voor u de beste oplossing is, krijgt u een afspraak bij een van de drie leverchirurgen. De chirurg bespreekt de operatie met u en informeert u over mogelijke complicaties. U ontmoet ook de MDLS-verpleegkundige. Zij begeleidt u tijdens het hele proces, voor en na de operatie. Voor de operatie heeft u nog een uitgebreid informatiegesprek bij de MDLS-verpleegkundige. Daarna gaat u naar het Voorbereidingsplein.   

Voor de operatie is het belangrijk dat u een goede conditie heeft. Hier zorgt u voor door veel te bewegen, gezond te eten en niet te roken.   

De afdeling Opname belt u op, om de dag van opname en het tijdstip door te geven. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de MDLS-verpleegkundige. Zij is elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 9.30 uur via (076) 595 30 51.

Meer informatie vindt u in onze folder.

Een leveroperatie vindt plaats onder volledige narcose. Tijdens de operatie halen we het deel van de lever weg waar de kanker zich bevindt (leverressectie). Voordat men aan de operatie begint, wordt de lever bekeken met een echoapparaat. Een enkele keer komt het voor dat er meer tumoren in de lever zitten of dat de anatomie anders is dan van tevoren ingeschat. Dan kan de chirurg besluiten de operatie niet door te laten gaan. De volgende behandelingen voor leverressectie zijn mogelijk:   

Kijkoperatie (laparoscopie) 
Hierbij maakt de chirurg drie of vier kleine sneetjes in uw buik waar instrumenten doorheen kunnen. Uw buik wordt hierbij opgeblazen met gas, zodat de chirurg meer werkruimte en beter zicht heeft. Dit gas verdwijnt vanzelf weer uit uw lichaam. 

Open operatie (laparotomie)   

Radiofrequente ablatie (RFA)  
Dit is een techniek waarbij we het weefsel met hoogfrequente radiogolven verhitten tot ruim 80 °C, waardoor het afsterft. De techniek is vergelijkbaar met de warmte die wordt opgewekt in een magnetron. Vandaar de bijnaam ‘magnetron-behandeling’.   

De chirurg brengt een lange naald in de uitzaaiing (metastase). Daarbij gebruikt hij echo- of CT-beeld om de juiste plaats te bepalen (Radiologie). Vervolgens wordt de uitzaaiing kapot gekookt door de warmte-energie van het uiteinde van het apparaat.   

Een combinatie van een operatie en RFA is ook mogelijk.   

Hoe lang de operatie duurt, is afhankelijk van de operatietechniek(en) die de chirurg gebruikt. 

Direct na de operatie belt de chirurg uw partner of familie. We bellen hen opnieuw wanneer u bent aangekomen op de verpleegafdeling.

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Hier kunt u bijkomen van de narcose. Als blijkt dat extra bewaking nodig is, brengen we u naar de Intensive Care. Anders gaat u terug naar de verpleegafdeling. U blijft vier tot zeven dagen in het ziekenhuis. U mag naar huis wanneer u gewoon kunt eten en zelfstandig kunt lopen, als alle slangen eruit zijn en als uw lichaamstemperatuur lager is dan 38 °C.   

Na de leveroperatie stuurt de chirurg het verwijderde deel voor onderzoek naar de patholoog-anatoom. De chirurg bespreekt de resultaten van dit onderzoek altijd met u en uw partner of familielid. Dit gesprek vindt plaats als u nog opgenomen bent of later op de polikliniek. Als u weer thuis bent, belt de MDLS-verpleegkundige u op om te vragen hoe het gaat.   

Tien tot veertien dagen na de operatie heeft u een afspraak met uw chirurg en de MDLS-verpleegkundige. Daarbij worden ook de eventuele hechtingen verwijderd.
   
Bel de MDLS-verpleegkundige wanneer u: 
  • Aanhoudende koorts heeft van meer dan 38,5 °C.
  • Moet overgeven.
  • Hevige buikpijnen heeft.
  • Problemen heeft met de wond.
  • Ernstige verstopping (obstipatie) heeft. 

U kunt de MDLS-verpleegkundige bereiken via (076) 595 30 51. Na 17.00 uur en in het weekend wordt u geholpen door de dienstdoende arts.

Voor u

Wat betekent dit voor mijn leven

Wanneer u weer thuis bent, is het belangrijk dat u actief blijft. Luister naar uw lichaam en bekijk zelf van welke activiteiten u hinder ondervindt. Over het algemeen geldt: doe wat u kunt doen. 


Uw conditie is de eerste tijd niet optimaal. Het is moeilijk aan te geven wanneer u weer helemaal van de operatie hersteld bent. Dat is voor iedereen anders. Mocht u nazorg nodig hebben, dan regelt de afdelingsverpleegkundige dit voor u.   


Houd rekening met een periode van  arbeidsongeschiktheid. Meld dit bij uw werkgever.

Wie zorgt er voor mij?

Bij uw leveroperatie is een gedreven, multidisciplinair team betrokken. Dit team bestaat uit GE-chirurgen, MDLS-verpleegkundigen, het operatieteam, verpleegkundigen, afdelingsartsen, fysiotherapeuten en diëtisten.

Over ons

Innovaties en technologieën

In Amphia worden jaarlijks ongeveer 70 leveroperaties uitgevoerd. De leverchirurgen en het operatieteam zijn hierin gespecialiseerd. Amphia is een topklinisch ziekenhuis, waar veel aan wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Als u hiervoor in aanmerking komt, informeert de chirurg u daar uitgebreid over.

Samenwerkingsverbanden

Met de andere ziekenhuizen in de regio Brabant/Zeeland hebben we afgesproken dat mensen met een leverafwijking worden behandeld in Amphia. Als u doorverwezen bent vanuit het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal of Bergen op Zoom of het TweeSteden/Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, dan neemt de leverchirurg van Amphia tijdelijk de behandeling over. We werken daarnaast nauw samen met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Voorlichting