Behandeling

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt (en zijn naasten) kunnen voordoen. Palliatieve zorg kan op verschillende plaatsen gegeven worden, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, thuis en in verzorgings- en verpleeghuizen. Palliatieve zorg wordt door meerdere zorgprofessionals gegeven. Denk aan een (huis)arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, geestelijk verzorger etc. Palliatieve zorg is hiermee generalistische zorg die gebruik kan maken van specialistische zorg. Deze specialistische zorg kan geboden worden door een Palliatief Consultatieteam.

Het Palliatief Consultatieteam van Amphia is een team dat gespecialiseerd is in de zorg voor palliatieve patiënten (en hun naasten). Dit team biedt hulp bij patiënten die onder behandeling zijn in het ziekenhuis. Het Palliatief Consultatieteam bestaat uit een verpleegkundig specialist, internist oncoloog, longarts en een anesthesioloog. Voor specifieke vragen wordt een beroep gedaan op andere zorgverleners binnen Amphia, zoals bijvoorbeeld  de geriater, geestelijk verzorger en maatschappelijk werker. 
  • Ondersteuning van lichamelijke problemen zoals pijn, misselijkheid, benauwdheid of mondklachten.
  • Uitleg over hoe om te gaan met deze lichamelijke problemen in het dagelijks leven.
  • Ondersteuning bij psychosociale problemen zoals angst, somberheid of eenzaamheid.
  • Ondersteuning bij levensbeschouwelijke zorgen en vragen.
  • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals doorgaan met of afzien van behandelingen.
  • Informatie en advies over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, de thuiszorg, een hospice of andere instellingen. 
Het Palliatief Consultatieteam neemt de zorg niet over, maar brengt advies uit aan uw arts of afdelingsverpleegkundige.
Het Palliatief Consultatieteam kan door de arts of afdelingsverpleegkundige om advies worden gevraagd. Er wordt dan een gesprek gepland tussen de patiënt en de verpleegkundig specialist uit het Palliatief Consultatieteam. Familie kan aan dit gesprek deelnemen. De verpleegkundig specialist bespreekt alle dimensies van de palliatieve zorg met de patiënt. Zij inventariseert de acute problemen, de wensen voor de nabije toekomst en de organisatie van de zorg; hoe is de thuissituatie, is er mantelzorg en welke aanvullende zorg is nodig. Na dit gesprek brengt zij een eerste advies uit aan de arts en afdelingsverpleegkundige. De verpleegkundig specialist bespreekt de situatie van de patiënt vervolgens met de andere leden van het Palliatief Consultatieteam in een multidisciplinair overleg. Het advies kan op basis van dit gesprek nog aangevuld worden. De behandelend arts bespreekt dit advies en eventuele wijzigingen in de behandeling vervolgens met de patiënt.

Palliatieve zorg

Voorlichting

Folder

Wilt u meer lezen over palliatieve zorg en het bespreekbaar maken van uw levenseinde. Bekijk de folder 'Spreek op tijd over uw levenseinde'van de KNMG. Een handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde. U vindt de folder op de website van de KNMG.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.