Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer
Header afbeelding

Orthopedie netwerken

SchouderNetwerk West-Brabant (SNWB)

Eind september 2015 heeft de schouderwerkgroep van Amphia een vereniging opgericht: SchouderNetwerk West-Brabant (SNWB). Na veel inspanningen van de schouderwerkgroep bereikte het SNWB op zowel organisatorisch als kwalitatief vlak het vereiste niveau om als lid aan te sluiten bij het SchouderNetwerk Nederland (SNN). Dit landelijk schoudernetwerk is een overkoepelend orgaan dat bestaat uit ongeveer 15 regionale schoudernetwerken. De doelstelling van het SNN is om kwalitatief hoogwaardige therapeutische zorg te bieden aan patiënten met schouderklachten. 

 

Wat doet het SNWB?

Het SNWB vervult een actieve rol in het waarborgen van ontwikkeling en in stand houden van up-to-date kennis en vaardigheden op het gebied van anatomie, biomechanica, diagnostiek en behandeling van aandoeningen van de schouderregio. Hiertoe organiseert het SNWB jaarlijks meerdere activiteiten: 

 • Een symposium, in samenwerking met Amphia, waarin vier tot zes presentaties worden gegeven door specialisten op het gebied van de schouderregio. Het symposium heeft nadrukkelijk een vakoverschrijdend karakter om de samenwerking tussen de verschillende disciplines te bevorderen. 
 • Eén of meerdere workshops met een vakinhoudelijk karakter betreffende het schoudercomplex. 

Meer informatie over het Schoudernetwerk West-Brabant vindt u op www.snwb.nl

Lidmaatschap

De contributie van SNWB bedraagt jaarlijks €30,-. Een lid van SNWB is ook automatisch lid van SNN. Er gelden ingangseisen voor het lidmaatschap. Om aangemeld te kunnen worden als aspirant-lid, moeten aantoonbaar minimaal twee door het KNGF geaccrediteerde opleidingen betreffende de schouder gevolgd zijn van minimaal 4 dagdelen in totaal. 

SNWB is gericht op participatie van haar leden. Zowel leden als aspirant-leden van het SNWB zijn verplicht om iedere twee jaar deel te nemen aan tenminste drie van de vier georganiseerde activiteiten. Bij actieve deelname wordt het aspirant-lidmaatschap na twee jaar omgezet in een lidmaatschap. Leden worden vermeld op de ledenlijst en komen, indien van toepassing, in aanmerking voor toekenning van accreditatiepunten voor het CKR. 

 

Aanmelden

U kunt zich inschrijven voor het SNWB door de volgende gegevens op te sturen naar schoudernetwerkwestbrabant@gmail.com dit ook o.v.v. uw KNGFnummer.
 • Algemene NAW-gegevens 
 • Bankgegevens 
 • PDF-bestanden met het bewijs van twee gevolgde schouderopleidingen    

Nadat u een bevestigingsmail heeft ontvangen maakt u € 30,00 over op IBANnummer NL76ABNA0414901754 t.n.v Schoudernetwerk West-Brabant, o.v.v. uw KNGFnummer.

Voorste Kruisband reconstructies (VKB) Netwerk

In 2010 is door Orthopedie Amphia en een aantal fysiotherapeuten uit de regio Breda een werkgroep opgericht om een kwaliteitsnetwerk te vormen voor de nabehandeling van voorste kruisband reconstructies (VKB). De doelen van dit VKB-netwerk zijn: 

 • Het verbeteren van kwaliteit. 
 • Een geprotocolleerde nabehandeling. 
 • Transparantie naar de zorgverzekeraar. 
 • Dat patiënten op korte termijn (binnen 2 weken) onder vermelding van verdenking VKB letsel gezien kunnen worden door één van de in kruisband gespecialiseerde orthopeden.    
In 2015 is besloten met de fysiotherapie praktijken in de regio samen te werken om een kwalitatief goede geprotocolleerde nabehandeling te garanderen.  De criteria hiervoor zijn: 
 • Voldoende ervaring en affiniteit met de nabehandeling van Voorste Kruis Banden (VKB).
 • Voldoende oefenruimte.
 • Bij voorkeur geregistreerde sportfysiotherapeuten 
 • Regelmatig aanwezig zijn bij de scholingsavonden/symposia van Orthopedie Amphia    

U hoeft zich voor dit netwerk niet aan te melden. Regelmatig organiseren wij scholingsavonden en symposia voor fysiotherapeuten in de regio. Deze bijeenkomsten staan vermeld op onze website of de uitnodiging wordt via de mail of per post naar u verzonden. 

 

Meetmomenten

De zorgverzekeraar en de landelijke richtlijn vereisen dat mensen met een voorste kruisband reconstructie nauwkeurig worden gecontroleerd. Als de patiënt gehoord heeft dat hij/zij een voorste kruisband reconstructie krijgt, worden per mail vragenlijsten afgenomen. Ook wordt er een isokinetische test afgenomen. Hier is een speciaal apparaat voor nodig, dat is opgesteld in  fysiotherapiepraktijk Doornbos, locatie Abdijstraat in Breda. Voor deze test moet de patiënt een uur uittrekken. de patiënt wordt geadviseerd om sportkleding te dragen. 

 

Na de operatie krijgt de patiënt de vragenlijsten op specifieke momenten opnieuw opgestuurd per mail. Ook worden er metingen bij de (sport)fysiotherapeut in het Amphia ziekenhuis verricht in combinatie met controle afspraken bij de orthopeed. Deze metingen vinden plaats rond week 6, 15 en 22 na de operatie op de afdeling Fysiotherapie op de locatie Pasteurlaan of Molengracht. Voor de fysiotherapeutische metingen wordt een consult fysiotherapie in rekening gebracht dat doorgaans gewoon vergoed wordt. 


Richtlijnen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.