Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

De Amphia Academie

Amphia als STZ Topklinisch Ziekenhuis

Als groot algemeen ziekenhuis maakt Amphia deel uit van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Waar mogelijk delen de inmiddels 26 STZ-ziekenhuizen hun kennis, gericht op hun specifieke kenmerken waaronder medisch (vervolg)onderwijs en (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek.  Als STZ-ziekenhuis vervult ook onze organisatie een voortrekkersrol op dit gebied. Amphia heeft samenwerkingsverbanden met 8 universitair medische centra in België en Nederland. De belangrijkste  samenwerkingspartner voor ons Ziekenhuis is het Erasmus MC. 

Een belangrijke pijler van STZ is het leer- en onderzoekklimaat. Amphia Academie is hierin een faciliterend organisatieonderdeel waarin beleid, regie, advies en ondersteuning integraal bijdragen aan het leer- en onderzoekklimaat. Uiteraard wordt de andere pijler gevormd door de topklinische en topreferente functie van het ziekenhuis. Wij omschrijven een goed leer- en onderzoekklimaat  als een wijze van werken, waarin leren en het doen van onderzoek als vanzelfsprekend deel uitmaken van het dagelijkse werk. Onze visie op leren en opleiden leest u hier

STZ Topklinisch Zorgregister

Het register biedt een overzicht van alle als topklinisch beoordeelde zorgfuncties bij de zesentwintig topklinische ziekenhuizen in ons land. Zorg is topklinisch als er excellente patiëntenzorg is, voldoende opleidingsmogelijkheden bestaan en regelmatig onderzoek naar de ziekte wordt gedaan door de specialist(en).

Aan het woord

Coassistent

“De zorgkern Interne geneeskunde van Amphia is heel breed, met veel verschillende disciplines en dus veel verschillende patiënten. Dat is belangrijk als je veel wilt leren. Ik had al snel het gevoel dat ik serieus werd genomen als collega. Als je laat zien dat je dingen wilt doen en proactief bent, mag je als coassistent binnen Amphia veel zelfstandig doen. Je bent vaak op de afdeling en krijgt eigen patiënten waar je in overleg met specialisten voor zorgt. Het voelt als een veilige leeromgeving.

Er zijn altijd twee arts-assistenten op de afdeling aan wie ik mijn vragen kan stellen en er lopen ook altijd een aantal superioren – medisch specialisten die opleiden – op de afdeling mee. Beslissingen nemen we samen. In november start ik als ANIOS op de interne. Daar wil ik eerst wat werkervaring opdoen, voor ik een keuze maak voor de toekomst.” 

Opleider 

"Opleiden houdt je scherp” Orthopedisch chirurg Denise Eygendaal is de opleider van de orthopedie in Amphia, maar ook hoogleraar aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Zij noemt Amphia bij uitstek een heel goed opleidingsziekenhuis. “Dat komt door de omvang van onze vakgroepen. Hoe groter de vakgroep, hoe beter de subspecialismen waarbinnen nieuwe medisch specialisten kunnen worden opgeleid. Assistenten kunnen daardoor mede zelf kiezen in welk specialisme ze zich willen ontwikkelen. Dat - en het feit dat assistenten hier veel zelf mogen doen - maakt Amphia voor arts-assistenten en coassistenten een heel gewild opleidingsziekenhuis.  
Een STZ-status is de hoogst mogelijke kwalificatie voor een ziekenhuis in Nederland. Het staat voor kwaliteit. Zowel inhoudelijk als wetenschappelijk, als op het gebied van  innovatie. Kortom: je loopt als ziekenhuis voorop. Het opleiden van de toekomstig medisch specialisten houdt je scherp. Je wordt de hele dag op je vingers gekeken door de meest kritische mensen en steekt ook als vakgroep veel vaker de koppen bij elkaar voor overleg- en onderwijs momenten. Dat kost heel veel tijd, maar is wel goed voor het team.  
Ik ben blij dat Amphia competentiegericht opleidt. Dat wil zeggen dat we niet alleen beoordelen op het medische handelingen, maar ook op communicatie, de bejegening van patiënten, organisatiecapaciteiten en verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast werken we met 360˚ beoordelingen. Collega’s en patiënten met wie je werkt vullen anonieme een beoordeling in, die we dan samen in de vakgroep bespreken. Daarvan kunnen we allemaal veel leren.”

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.