Header afbeelding

Coschappen

Amphia biedt acht van de twaalf (basis) coschappen aan. Dat willen we zo goed mogelijk doen. Amphia kent dan ook een (specialist) opleider die als ‘affiliatiecoördinator’ speciaal belast is met het opleiden van coassistenten. Tevens staat de opleiding tot basisarts hoog op de agenda van de Centrale Opleidingscommissie (COC) waar alle medische opleidingen worden besproken. Niet op de laatste plaats wordt continu geïnvesteerd in professionals die betrokken zijn bij het opleiden en begeleiden van coassistenten, waaronder medisch specialist en arts-assistent.

De co-lunch

Naast dat coassistenten op de afdelingen onderwijs volgen, wordt er 4 keer per jaar een co-lunch georganiseerd voor alle coassistenten in Amphia. Hierin krijgen de coassistenten discipline overstijgend onderwijs, maar worden ook de coschappen geëvalueerd. De input van de coassistenten wordt meegenomen in de kwaliteitscyclus waarmee de opleiding wordt verbeterd. Inhoudelijke onderwerpen die in de co-lunch aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld de juridische aspecten van een coschap, medische ethiek of donatie.

Samenwerking binnen het universitair netwerk

Voor de basisopleiding tot arts wordt vooral samenwerkt met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daarnaast werkt Amphia voor de medische opleidingen samen met de volgende Universiteiten: 

Voor coassistenten biedt Amphia huisvestingsfaciliteiten.

Wil je bij ons in het ziekenhuis coschap lopen? Of heb je hier vragen over? Vul dan het contactformulier in.  


Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.