Header afbeelding

Bestuur

Raad van Bestuur

Over de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Amphia bepaalt het beleid van de totale organisatie. De Raad van Bestuur doet dat in samenwerking met de Raad van Toezicht, het bestuur van de medische staf, het management en de adviesorganen.

Het reglement

De werkwijze van de Raad van Bestuur is vastgelegd in een reglement. Dit reglement gaat uit van:

 • de publicatie Toezicht op Goed Bestuur, juli 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); 
 • de Zorgbrede Governancecode van 2017;
 • de Toolkit Toezicht Zorginstelling van 20011.

O. (Olof) Suttorp, MD MBA, voorzitter

drs. E.A. (Ernst) Hoette,             vicevoorzitter

mr. M.J.R. (Mary) Groenewoud, MBA, lid

Raad van Toezicht

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur van Amphia oog heeft voor de maatschappelijke functie van het ziekenhuis. Ook ziet de Raad van Toezicht erop toe dat het bestuur de belangen van iedereen die bij het ziekenhuis betrokken is, zorgvuldig afweegt. 

Het reglement

De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement. Dit reglement gaat uit van: 
 • de publicatie Toezicht op Goed Bestuur, juli 2016 van de Inspectie voor de Gezondsheidszorg (IGZ) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
 • De Zorgbrede Goverancecode van 2017;
 • het NVTZ programma Goed Toezicht;
 • de Toolkit Toezicht Zorginstelling van 2011.

Dhr. A. (André) Goedée, voorzitter


Geboortejaar:

1951

Nationaliteit:

Nederlandse

Nevenfuncties:

Bestuurslid Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

Datum 1e benoeming: 

oktober 2013

Benoemd tot:

oktober 2017

Mevr. prof. dr. M.J.M.H. (Kiki) Lombarts

Geboortejaar:

1967

Nationaliteit:

Nederlandse

Huidige functie:

Hoogleraar Professional Performance en hoofd Professional Performance onderzoeksgroep bij het Center for Evidence-Based Education aan het Academisch Medisch Centrum / Universiteit van Amsterdam.

Nevenfuncties:

Lid Raad van Toezicht van Stichting Pink Ribbon
Lid van enkele landelijke adviescommissies, waaronder de Wetenschappelijke Advies Raad van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

Datum 1e benoeming: 

september 2015

Benoemd tot:

september 2019 

Mevr. drs. M. (Machteld) Roos

Geboortejaar:

1975

Nationaliteit:

Nederlandse

Huidige functie:

Adjunct-directeur Bedrijfsvoering bij het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.

Nevenfuncties:

Lid Raad van Toezicht Moviera (Veilig Thuis)
Bestuurslid bij BSO Oog in Al
Lid Kascommissie van de Nederlandse Public Health Federatie (NPHF).

Datum 1e benoeming: 

september 2015

Benoemd tot:

september 2019 

Dhr. prof. dr. W.A.B. (Wim) Stalman

Geboortejaar:

1951

Nationaliteit:

Nederlandse

Nevenfuncties:

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Beroepsopleiding Huisartsen
Voorzitter Raad van Toezicht Amstellandzorg BV
Lid Raad van Toezicht Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra
Lid landelijke commissie Meurs: hoofdbehandelaarschap in de GGZ

Datum 1e benoeming:

september 2015

Benoemd tot:

september 2019

Dhr. drs. R.P.J. (Rob) van Breemen

Geboortejaar:

1955

Nationaliteit:

Nederlandse

Huidige functie:

Diependael Consultancy; zelfstandig bedrijfs- en bestuursadviseur, interim manager te Hilversum

Nevenfuncties:

Lid Raad van Toezicht Stichting Inovum (Verpleeg-, Thuis en Ouderzorg) te Loosdrecht;
Lid Raad van Toezicht Stichting STIP (Openbare scholen) te Hilversum

Datum 1e benoeming: 

maart 2016

Benoemd tot:

maart 2020 

Bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf

Bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia

Het Bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia (MSB-A) vertegenwoordigt de medisch specialisten binnen Amphia. Het bestuur bestaat per 1 april 2015 uit:   
 • R.S. (Remco) Djamin, longarts, voorzitter
 • mw. M.F.M. (Mariska) Shekary-Moonen MHA, gynaecoloog, vicevoorzitter
 • dr. J.E.M. (John) Körver, dermatoloog, bestuurder financiën
 • dr. R.W. (Ronald) van Etten, lid
 • dr. A.M. (Arjen) Rijken, chirurg, lid
 • mw. dr. A.A.P.H. (Anja) Vaessen-Verberne, kinderarts-pulmonoloog, lid
 • R.A. (Ruud) de Waal, intensivist, lid, CMIO
Het bestuur wordt ondersteund door het bureau MSB-A, dat wordt bemenst door: 
 • ir. P.L. (Philip) Bos, directeur
 • S.J. (Sander) van den Nieuwenhuijzen, business controller
 • S.M. (Sigrid) Hoveling, C.F. (Caroline) van Troost, C.J.(Renée) van Veen, managementassistentes.   
Het bestuur is te bereiken via telefoonnummer (076) 595 38 30 of per e-mail MSBA-Secretariaat@amphia.nl.