Header afbeelding

Bestuur

Raad van Bestuur

Over de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Amphia bepaalt het beleid van de totale organisatie. De Raad van Bestuur doet dat in samenwerking met de Raad van Toezicht, het bestuur van de medische staf, het management en de adviesorganen.

Reglement Raad van Bestuur

De werkwijze van de Raad van Bestuur is vastgelegd in een reglement. Dit reglement gaat uit van:

O. (Olof) Suttorp, MD MBA, voorzitter               

drs. R. (Roos) Leber, lid                                          

Raad van Toezicht

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur van Amphia oog heeft voor de maatschappelijke functie van het ziekenhuis. Ook ziet de Raad van Toezicht erop toe dat het bestuur de belangen van iedereen die bij het ziekenhuis betrokken is, zorgvuldig afweegt. 

Het reglement

De Raad van Toezicht heeft zijn taken uitgevoerd zoals bepaald in de statuten van Stichting Amphia, onder toepassing van:

 • het reglement van de Raad van Toezicht;
 • de Amphia Gedragscode;
 • de publicatie Toezicht op Goed Bestuur, juli 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit;
 • de Zorgbrede Governancecode van 2017;
 • de Atlas van het Toezicht 2017 van het Nationaal Register.

Dhr. A. (André) Goedée, voorzitter


Geboortejaar:

1951

Nationaliteit:

Nederlandse

Nevenfuncties:

Voorzitter Raad van Commissarissen SIF Holding NV

Lid van Raad van Commissarissen van FSC (Flight Simulation Company) BV

Datum 1e benoeming: 

1 oktober 2013

Datum 2e benoeming: 1 oktober 2017

Benoemd tot:

1 oktober 2021


Mevr. prof. dr. M.J.M.H. (Kiki) Lombarts

Geboortejaar:

1967

Nationaliteit:

Nederlandse

Huidige functie:

Hoogleraar Professional Performance en hoofd Professional Performance onderzoeksgroep bij het Center for Evidence-Based Education aan het Academisch Medisch Centrum / Universiteit van Amsterdam.

Nevenfuncties:

Lid ZonMW programmacommissie Gender en Gezondheid.

Lid Raad voor advies Protestants Theologische Universiteit

Datum 1e benoeming: 

1 september 2015

Benoemd tot:

1 september 2019 


Mevr. drs. M. (Machteld) Roos

Geboortejaar:

1975

Nationaliteit:

Nederlandse

Huidige functie:

Directeur Bedrijfsvoering bij de Environmental Sciences Group aan de Wageningen University & Research

Nevenfuncties:

Lid Raad van Toezicht Stichting Moviera
Bestuurslid Moviera Steunfonds
Lid Raad van Toezicht Stichting Amarant Groep
Bestuurslid ISRIC

Datum 1e benoeming: 

1 september 2015

Benoemd tot:

1 september 2019 


Dhr. prof. dr. W.A.B. (Wim) Stalman

Geboortejaar:

1951

Nationaliteit:

Nederlandse

Nevenfuncties:

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Beroepsopleiding Huisartsen
Voorzitter Raad van Toezicht Amstellandzorg BV
Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad Diabetes Fonds
Lid Raad van Toezicht Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Datum 1e benoeming:

1 september 2015

Benoemd tot:

1 september 2019


Dhr. drs. R.P.J. (Rob) van Breemen

Geboortejaar:

1955

Nationaliteit:

Nederlandse

Huidige functie:

Diependael Consultancy; zelfstandig bedrijfs- en bestuursadviseur, interim manager te Hilversum

Nevenfuncties:

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting STIP
Lid Raad van Commissarissen Vincere Groep BV
Lid Raad van Commissarissen VAVC BV
Lid Raad van Toezicht Stichting Inovum (Verpleeg-, Thuis en Ouderzorg)

Datum 1e benoeming: 

1 maart 2016

Benoemd tot:

1 maart 2020


Bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf

Bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia

Het Bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia (MSB-A) vertegenwoordigt de medisch specialisten binnen Amphia. Het bestuur bestaat per 1 juni 2018 uit:   

 • dr. R.S. (Remco) Djamin, longarts, voorzitter
 • dr. R. (Robert) Wagenmakers MBA, orthopedisch chirurg, vicevoorzitter, bestuurder financiën
 • mw. dr. A.A.P.H. (Anja) Vaessen-Verberne, kinderarts-pulmonoloog, bestuurder wetenschap en opleiding, bestuurder stakeholders
 • R.A.L (Ruud) de Waal, intensivist, bestuurder, CMIO
 • D. (David) van Nieuwenhuizen, neuroloog, bestuurder, algemeen lid
 • mw. J.C.M. (Anneke) Jeurgens-Borst, gynaecoloog, bestuurder Kwaliteit en Veiligheid
Het bestuur wordt ondersteund door het bureau MSB-A, dat wordt bemenst door: 
 • ir. P.L. (Philip) Bos, directeur
 • S.J. (Sander) van den Nieuwenhuijzen, business controller
 • mw. S.W.A. (Sylvia) Reijnart, financial controller
 • mw. K.C.L. (Kitty) van Delft, managementassistente
 • mw. M. (Mascha) Huisson, managementassistente
 • mw. H. (Houda) de Bruijne, managementassistente

Het bestuur is te bereiken via telefoonnummer (076) 595 38 30 of per e-mail MSBA-Secretariaat@amphia.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.