Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer
Header afbeelding

Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Amphia vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). De Cliëntenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn en brengt daarop advies uit aan de Raad van Bestuur. Daarnaast ziet de Cliëntenraad erop toe dat het vastgestelde beleid op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

Word lid

Goede gezondheidszorg en dienstverlening zijn voor iedereen belangrijk. Om deze reden heeft de Amphia Cliëntenraad samen met het ziekenhuis het Amphia Panel opgericht. Als panellid ontvangt u een aantal keer per jaar via e-mail een vraagstelling over een actueel onderwerp. Door uw reactie kenbaar te maken draagt u bij aan de kwaliteitsverbetering van de zorg. Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan voor het Amphia Panel.

Proactief

De Cliëntenraad heeft een proactieve houding en voert om de maand overleg met de Raad van Bestuur. Bovendien nodigt de Cliëntenraad regelmatig managers en andere mensen ‘uit het veld’ uit om actuele zaken toe te lichten. De Cliëntenraad onderhoudt contact met het Medisch Specialistisch Bedrijf, Ondernemingsraad, Verpleegkundige regieraad en Raad van Toezicht.

Contact

Verslaglegging

In het beknopte jaarverslag 2019 van de Cliëntenraad staat een overzicht van de onderwerpen waarover de Cliëntenraad het afgelopen jaar geadviseerd heeft. In het jaarplan 2018-2019 leest u meer over het werk van de Cliëntenraad en zijn de speerpunten benoemd. Op voordracht van de Cliëntenraad zijn leden benoemd, die zelf geen lid zijn van de Cliëntenraad, in de Klachtencommissie en in de Raad van Toezicht.

Individuele klachten

De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent Amphia een klachtenregeling. De Cliëntenraad let wel op trends in de klachtenoverzichten.  

Leden

De Cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers die zijn geselecteerd op basis van actieve werving. Zij hebben ervaring in de zorg en op juridisch, organisatorisch, ICT, communicatie- en financieel gebied. De Cliëntenraad bestaat uit: 
 • P.J. (Piet) Berkers, voorzitter 
 • A.K. (Lyda) Aarts-van Gorkom
 • J.A.M. (Jan) Akkermans 
 • P.J.A. (Piet) van den Bliek 
 • J.A.M. (Johan) van Es 
 • M. (Monique) Jansen
 • A. (Annemie) Klomp
 • Y. (Yvonne) van Persie
 • C.A.H. (Cees) Schellekens 
 • M.A.E.H. (Monique) Vermijs   
 • M.A.G. (Annemarie) Smeulders-van Rooij, ambtelijk secretaris

Folder

Wilt u graag meer weten over de Cliëntenraad? Lees het in onze folder. 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.