Patiëntervaringen

Het ziekenhuis vindt het erg belangrijk wat u als patiënt vindt van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Waar bent u tevreden over en waarover niet? We horen dit graag van u. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld van wat we goed doen en waar we onze zorg kunnen verbeteren en aanpassen aan uw behoeften. Om daar zicht op te krijgen, vragen we op verschillende wijzen naar uw mening: 

Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z)

In 2015 voert het ziekenhuis een patiëntervaringsonderzoek uit, de Consumer Quality Index Ziekenhuizen. Met de CQI-Z meten we de ervaringen en loyaliteit van onze patiënten op verschillende kwaliteitsaspecten als wachttijd, bejegening door zorgverleners, informatieverstrekking etc. Met de resultaten van het onderzoek kan Amphia de kwaliteit van de zorg vergelijken met andere ziekenhuizen. Het levert concrete informatie op over waar we goed in zijn en wat beter kan. Het doel van de CQI-Z is continue verbetering van de ervaring van de patiënt met de zorg in het ziekenhuis. 

Mystery Patient

Een Mystery Patient bezoekt het ziekenhuis zoals iedere patiënt dit doet. Dit zijn echte patiënten. Het verschil met andere patiënten is dat de Mystery Patient voor het bezoek aan het ziekenhuis uitleg krijgt van een onafhankelijk onderzoeksbureau (Mystery Review). Na afloop van een poliklinische afspraak of opname vult de Mystery Patient een vragenlijst in. Zo kunnen we achterhalen waarom patiënten bepaalde meningen hebben en kunnen we concrete verbeterpunten in kaart brengen.

Vragenlijsten: basis voor verbeteringen

De vragenlijsten bestaan uit algemene vragen (die worden ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)). Deze vragen zijn gericht op zaken als de ontvangst, bejegening, verzorging en behandeling door polikliniekmedewerkers, verpleegkundigen en artsen, de informatie, en het vertrek en de nazorg. De vragenlijsten worden anoniem en digitaal ingevuld. Op basis van de uitkomsten voert Amphia verbeteringen door op de verpleegafdeling en polikliniek.

Ontslaggesprek

Vaak houdt Amphia een ontslaggesprek met de patiënt, waarin het verpleegproces en de verleende zorg aan de orde komen. De verpleegkundige voert dit gesprek met de patiënt en eventueel familie. 

Zorgkaart Nederland

U kunt uw waardering over Amphia ook kenbaar maken op de website Zorgkaart Nederland. Deze website is een initiatief van onder andere de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). De website biedt een actueel overzicht van het aanbod van zorgverleners in de regio. Tevens hebben patiënten hier de gelegenheid hun waardering of ervaring met een zorginstelling of zorgverlener weer te geven.

Focusgroepen en spiegelbijeenkomsten

Niet alleen op individuele basis wordt de patiënttevredenheid gemeten. Ook in focusgroepen en spiegelbijeenkomsten vragen we onze patiënten naar hun ervaringen met de zorg die het ziekenhuis verleent. 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.