Header afbeelding

Prestatie-indicatoren

Sinds 2003 rapporteert Amphia, net als alle andere Nederlandse ziekenhuizen, jaarlijks gegevens over de geleverde zorg en dienstverlening. Daarbij volgen de ziekenhuizen de landelijke set prestatie- indicatoren die is opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra en de Orde van Medisch Specialisten.

Waarom prestatie-indicatoren?

Met prestatie-indicatoren laten ziekenhuizen zien welke resultaten zij jaarlijks bereiken met de zorg voor patiënten. Voor ziekenhuizen en zorgverleners zoals verpleegkundigen en artsen, zijn de prestatie-indicatoren een extra prikkel om steeds betere zorg te leveren. Voor patiënten zijn de prestatie-indicatoren een mogelijkheid om te kijken hoe verschillende ziekenhuizen presteren. Bijvoorbeeld op onderdelen van de zorg of specifieke behandelingen. Zo kunnen patiënten zelf bepalen welke zorginstelling in Nederland de zorg biedt die zij het best vinden aansluiten bij hun wensen.

Prestatie-indicatoren

Voor de prestatie-indicatoren van Amphia kunt u terecht op de website www.ziekenhuizentransparant.nl. Daar kunt u kiezen voor welk jaartal u de gegevens van het Amphia Ziekenhuis wilt raadplegen. Voor een algemene toelichting op de prestatie-indicatoren verwijzen wij u naar de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Wilt u meer weten over onze prestaties kijk dan op het kwaliteitsvenster.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.