Header afbeelding

Sterftecijfers

Absolute sterfte 

Absolute sterfte is het totaal aantal mensen dat overlijdt in een ziekenhuis. Dit aantal kan bij verschillende ziekenhuizen uiteenlopen. Amphia behoort tot de topklinische ziekenhuizen in de regio West Brabant en herbergt daardoor vele hoog risico patiënten zoals ouderen, kankerpatiënten, hart- en vaatpatiënten. We voeren veel complexe, risicovolle operaties uit. Extra reden voor Amphia om alert te zijn en continu kritisch te kijken naar de sterftecijfers.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het terugdringen van sterfte binnen het ziekenhuis. In 2001 bedroeg het percentage overleden patiënten in Amphia 3% waarna het een daling laat zien over de jaren heen met een percentage van 2,00% in 2016 en 2,07% in 2017.

Sterftecijfers 2015

Vermijdbare sterfte en calamiteiten

Met vermijdbare sterfte bedoelen we sterfte die, achteraf gezien, te voorkomen of vermijdbaar was. Zorg is complex, het is moeilijk om vast te stellen of een sterfgeval in het ziekenhuis vermijdbaar is. Dit vergt altijd nader onderzoek, volgens gestandaardiseerde methoden. Amphia vindt het heel belangrijk om deze zaken te weten, ervan te leren en te verbeteren en heeft daarom een commissie onbedoelde schade (COS), die dossiers thematisch onderzoekt waaronder de dossiers van overleden patiënten op vermijdbare oorzaken.
Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt heeft of overlijden tot gevolg heeft. Daarom is er ook nog een calamiteitencommissie die alle calamiteiten grondig onderzoekt. Als zorginstelling streven we uiteraard naar de beste zorg zonder fouten, maar helaas is dat niet reëel. Ieder vermijdbaar overlijden, is er één te veel.
Goed onderzoek naar alle sterfte in het ziekenhuis en mogelijke calamiteiten maakt de vermijdbare ziekenhuissterfte inzichtelijk en kans op herhaling kleiner. Op basis van de onderzoeken passen wij waar nodig onze zorg en maatregelen aan.

Cijfers

Amphia is een topklinisch opleidingsziekenhuis met in 2017:
600.790 polikliniek bezoeken 
37.610 dagbehandelingen
33.001 operatieve ingrepen
292.667 radiologie onderzoeken

Calamiteiten

In 2017 zijn er in totaal 19 (vermeende) calamiteiten gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Vermeend omdat er 14 van de 19 gevallen daadwerkelijk sprake was van een calamiteit volgens de calamiteitencommissie en de IGJ.

Vermijdbare sterfte

Van de 14 calamiteiten in 2017 zijn er twee patiënten overleden naar aanleiding van de calamiteit. Bij één patiënt is niet vast komen te staan of er een calamiteit ten grondslag lag aan het overlijden van de patiënt. 

Kwaliteit en veiligheid van zorg heeft topprioriteit bij Amphia. Patiënten mogen erop vertrouwen dat zij geen onnodige schade oplopen bij een bezoek of verblijf. Ondanks voorzorgsmaatregelen en een zo veilig mogelijke manier van werken, gaan er soms toch zaken mis. Immers, zorg is en blijft mensenwerk. Zaken die misgaan, kunnen leiden tot een (bijna) incident of tot een calamiteit. Daar zijn we als Amphia heel open in. Immers, zo kunnen we ervan leren, verbeteren en uiteindelijk voorkomen. En dat laten we zien. 

HSMR Amphia

De Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) is het ziekenhuisbrede sterftecijfer dat wordt berekend door de werkelijke sterfte af te zetten tegen de sterfte op basis van een aantal patiëntkenmerken wordt verwacht tijdens opname in het ziekenhuis. Denk hierbij aan de aandoening, de leeftijd en de conditie van de patiënt.    
Als de HSMR uitkomst precies 100 is, dan komt het aantal patiënten waarvan het ziekenhuis verwacht dat ze overlijden overeen met het daadwerkelijke aantal overleden patiënten. Als de HSMR lager is dan 100, dan is het aantal overleden patiënten lager dan verwacht. En is het cijfer hoger dan 100, dan is de sterfte hoger dan verwacht. De HSMR geeft niet weer of het overlijden vermijdbaar was. Vermijdbaar wil zeggen dat het overlijden mogelijk voorkomen had kunnen worden.

Amphia levert zorg aan veel hoog risico petiënten en heeft afgelopen jaren hard gewerkt om zo veilig mogelijke zorg te leveren, wat terug te zien is in de HSMR. De HSMR 2017 bij Amphia is 100. 

Overzicht HSMR 2015-2017
 Periode  Opnames Totale sterfte
Verwachte sterfte HSMR Voorlopig betrouwbaarheids-interval
 2015 41.586 751
767 98 (91 - 105)
 2016 40.781 790 830 95 (89 - 102)
 2017 39.009 796 794 100 (93 - 107)

Naast de ziekenhuis-brede HSMR-uitkomst, zijn tevens SMR-uitkomsten berekend. 

Hier treft u de SMR 2017 aan voor alle diagnosen binnen Amphia.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.