Header afbeelding

Sterftecijfers

Absolute sterfte 

Absolute sterfte is het totaal aantal mensen dat overlijdt in een ziekenhuis. Dit aantal kan bij verschillende ziekenhuizen uiteenlopen. Amphia behoort tot de topklinische ziekenhuizen in de regio West Brabant en herbergt daardoor vele hoog risico patiënten zoals ouderen, kankerpatiënten, hart- en vaatpatiënten. We voeren veel complexe, risicovolle operaties uit. Extra reden voor Amphia om alert te zijn en continu kritisch te kijken naar de sterftecijfers. 

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het terugdringen van sterfte binnen het ziekenhuis. In de afgelopen tien jaar heeft Amphia de ziekenhuissterfte met zo’n 30% weten terug te dringen. In 2015 bedroeg het percentage overleden patiënten 1,96% en in 2016 2,00%.    

Sterftecijfers 2015

Vermijdbare sterfte 

Met vermijdbare sterfte bedoelen we sterfte dat achteraf te voorkomen of vermijdbaar bleek. Het is heel moeilijk om vast te stellen of een sterfgeval in het ziekenhuis te wijten is aan vermijdbare zaken. Dit vergt altijd nader onderzoek. Dit is de reden dat in Amphia een commissie is opgericht die dossiers van alle overleden patiënten napluist op vermijdbare oorzaken. Dit maakt de vermijdbare ziekenhuissterfte inzichtelijk en kans op herhaling klein.   

Een van de belangrijkste initiatieven binnen Amphia om vermijdbare sterfte terug te dringen is de introductie van een veiligheidschecklijst rondom operaties, ook wel SURPASS genoemd. Het bestaat uit zes checklijsten die het hele proces – van opname tot ontslag – beslaan. Verpleegkundigen en medisch specialisten lopen op elk belangrijk moment, zoals voor of na een operatie, de lijsten na om te controleren of alle belangrijke handelingen zijn gedaan en of alle informatie klopt.   

Deze aanpak heeft geleid tot een sterkte afname van vermijdbare sterfte. In 2008 werd door NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) 4,3% van alle sterftegevallen in Nederlandse ziekenhuizen als vermijdbaar aangemerkt. Binnen Amphia ligt dit percentage lager. In november 2012 lag dit percentage op 1,6% en in augustus 2013 op 1,0%.

HSMR Amphia

De Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) 2015 bij Amphia is 97. Dit ziekenhuisbrede sterftecijfer wordt berekend door de werkelijke sterfte af te zetten tegen de sterfte die op basis van een aantal patiëntkenmerken wordt verwacht tijdens opname in het ziekenhuis. Denk hierbij aan de aandoening, de leeftijd en de conditie van de patiënt.    

Als de HSMR uitkomst precies 100 is, dan komt het aantal patiënten waarvan het ziekenhuis verwacht dat ze overlijden overeen met het daadwerkelijke aantal overleden patiënten. Als de HSMR lager is dan 100, dan is het aantal overleden patiënten lager dan verwacht. En is het cijfer hoger dan 100, dan is de sterfte hoger dan verwacht. De HSMR geeft niet weer of het overlijden vermijdbaar was. Vermijdbaar wil zeggen dat het overlijden mogelijk voorkomen had kunnen worden. Zie toelichting hierboven.   

Amphia heeft in afstemming met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de afgelopen jaren geïnvesteerd in het middels dossieronderzoek achterhalen en analyseren van vermijdbare sterfte en niet in het gedetailleerd handmatig coderen van diagnoses en nevendiagnoses. Daarom kan Amphia over 2012 en 2013 geen valide HSMR cijfers aanleveren. Vanaf 1 oktober 2014 wordt op basis van digitale registratie aan de bron, conform de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) een HSMR aangeleverd. 

Overzicht HSMR 2015 

 Periode  Opnames Totale sterfte
Verwachte sterfte HSMR Voorlopig betrouwbaarheids-interval
 2015 41.586 751
777 97 (90 - 104)

Naast de ziekenhuis-brede HSMR-uitkomst, zijn tevens SMR-uitkomsten berekend. 

Hier treft u de SMR 2014 en 2015 aan voor alle diagnosen binnen Amphia.


Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.