Header afbeelding

Sterftecijfers

Absolute sterfte 

Absolute sterfte is het totaal aantal mensen dat overlijdt in een ziekenhuis. Dit aantal kan bij verschillende ziekenhuizen uiteenlopen. Amphia behoort tot de topklinische ziekenhuizen in de regio West Brabant en herbergt daardoor vele hoog risico patiënten zoals ouderen, kankerpatiënten, hart- en vaatpatiënten. We voeren veel complexe, risicovolle operaties uit. Extra reden voor Amphia om alert te zijn en continu kritisch te kijken naar de sterftecijfers.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het terugdringen van sterfte binnen het ziekenhuis. In 2001 bedroeg het percentage overleden patiënten in Amphia 3% waarna het een daling laat zien over de jaren heen met een percentage van 1,96% in 2015 en  2,00% in 2016.

Sterftecijfers 2015

Vermijdbare sterfte 

Met vermijdbare sterfte bedoelen we sterfte dat achteraf te voorkomen of vermijdbaar bleek. Het is heel moeilijk om vast te stellen of een sterfgeval in het ziekenhuis te wijten is aan vermijdbare zaken. Dit vergt altijd nader onderzoek. Dit is de reden dat in Amphia een commissie is opgericht die dossiers van alle overleden patiënten napluist op vermijdbare oorzaken. Dit maakt de vermijdbare ziekenhuissterfte inzichtelijk en kans op herhaling klein.

HSMR Amphia

De Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) 2016 bij Amphia is 95. Dit ziekenhuisbrede sterftecijfer wordt berekend door de werkelijke sterfte af te zetten tegen de sterfte die op basis van een aantal patiëntkenmerken wordt verwacht tijdens opname in het ziekenhuis. Denk hierbij aan de aandoening, de leeftijd en de conditie van de patiënt.    
Als de HSMR uitkomst precies 100 is, dan komt het aantal patiënten waarvan het ziekenhuis verwacht dat ze overlijden overeen met het daadwerkelijke aantal overleden patiënten. Als de HSMR lager is dan 100, dan is het aantal overleden patiënten lager dan verwacht. En is het cijfer hoger dan 100, dan is de sterfte hoger dan verwacht. De HSMR geeft niet weer of het overlijden vermijdbaar was. Vermijdbaar wil zeggen dat het overlijden mogelijk voorkomen had kunnen worden. Zie toelichting hierboven.   

Overzicht HSMR 2015
 Periode  Opnames Totale sterfte
Verwachte sterfte HSMR Voorlopig betrouwbaarheids-interval
 2015 41.586 751
767 98 (91 - 105)
 2016 40.781 790 830 95 (89 - 102)

Naast de ziekenhuis-brede HSMR-uitkomst, zijn tevens SMR-uitkomsten berekend. 

Hier treft u de SMR 2016 aan voor alle diagnosen binnen Amphia.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.