Header afbeelding

Inspectie zet Amphia aan tot snellere invoering kwaliteitsmaatregelen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) had met ingang van 23 mei 2016 Amphia voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld op woensdag 23 november 2016 is het verscherpt toezicht beëindigd. De Inspectie is tevreden over de geboekte resultaten en heeft er vertrouwen in dat Amphia de ingezette koers verder zal voortzetten.

Nieuws

23 november 2016 - Inspectie heft verscherpt toezicht Amphia op

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het verscherpt toezicht op Amphia op woensdag 23 november 2016 beëindigd. De Inspectie is tevreden over de geboekte resultaten en heeft er vertrouwen in dat Amphia de ingezette koers verder zal voortzetten.

Voorzitter Raad van Bestuur, Olof Suttorp en Remco Djamin, voorzitter van de medisch specialisten, zijn gemotiveerd om door te gaan: “In zes maanden is het ons gelukt om de gevraagde verbeterslagen versneld te maken. Dat kon alleen dankzij de voortvarendheid en gedrevenheid waarmee alle professionals werkzaam in ons ziekenhuis hebben geholpen. De afgelopen maanden is door iedereen hard gewerkt. De snelheid waarmee zaken doorgevoerd moesten worden, heeft veel gevraagd van een ieder in onze organisatie. Wij waarderen deze inzet en willen dit moment gebruiken om iedereen te bedanken.

25 mei 2016 - Inspectie zet Amphia aan tot snellere invoering kwaliteitsmaatregelen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft met ingang van 23 mei 2016 Amphia voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. 

De Inspectie heeft tijdens enkele bezoeken aan Amphia geconstateerd dat ingezette kwaliteitsmaatregelen niet snel genoeg worden doorgevoerd. Het verscherpte toezicht heeft primair betrekking op het beter beheersen van risico’s in de patiëntenzorg. Concreet gaat het om de onderwerpen medicatieveiligheid, medische technologie en het Veiligheidsmanagementsysteem.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Wat is de rol van de Inspectie?

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is onafhankelijk toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg. Zij maakt deel uit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Door middel van toezicht, handhaving en opsporing van strafbare feiten bewaken en bevorderen zij de veiligheid en kwaliteit van zorg. Voor meer informatie zie www.igz.nl

 • Wat is verscherpt toezicht?
  Het verscherpte toezicht houdt in dat de Inspectie ons met regelmaat (on)aangekondigd zal bezoeken om te zien en te horen hoe wij de benodigde snelheid in het verbetertraject brengen.
 • Waarom staat Amphia onder verscherpt toezicht?
  De Inspectie heeft geconstateerd dat reeds ingezette kwaliteitsmaatregelen in ons ziekenhuis niet snel genoeg worden ingevoerd. Het moet dus sneller en nog beter.
 • Hoe lang staat Amphia onder verscherpt toezicht?
  Het verscherpt toezicht geldt voor een periode van zes maanden (mei-november 2016). Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij binnen de gestelde termijn voldoen aan de eisen die de Inspectie aan ons stelt .
 • Wat zegt het verscherpt toezicht over Amphia?

  Het zegt over Amphia dat reeds ingezette verbeteringen sneller doorgevoerd moeten worden. Tegelijkertijd gaat de zorg voor patiënten gewoon door.

 • Wat vindt het bestuur van het verscherpt toezicht wat opgelegd is?
  Het besluit is ingrijpend, temeer omdat wij zelf al veel kwaliteitsverbeteringen hebben ingezet. Tegelijkertijd helpt het ons om met elkaar deze ingezette veranderingen versneld door te voeren. Dat voelen wij ook als ons aller verantwoordelijkheid.
 • Hoe heeft het zover kunnen komen?
  We wisten dat enkele zaken sneller en beter moeten. Met deze verbeteringen zijn wij al langer actief bezig ook in de voorbereiding op de nieuwbouw van Amphia. We waren wel liever eerder klaar geweest, dus voordat de Inspectie langs kwam. Gelukkig heeft de Inspectie ook geconstateerd dat er onder (zorg)professionals, management en bestuur veel gedrevenheid heerst en bereidheid is tot verbeteren. 
 • Wat gaan jullie doen om verbeteringen te realiseren?
  Wij willen continu verbeteren en zijn daar ook steeds mee bezig. Het moet alleen nog sneller. Daarover gaan wij in de organisatie in gesprek met artsen en medewerkers. Met elkaar gaan wij kijken hoe wij dit vorm gaan geven. De Inspectie geeft ons drie weken de tijd om een verbeterplan op te stellen. Dat gaan wij nu doen.
 • Kunt u voorbeelden noemen van verbeteringen die nodig zijn of die reeds in gang zijn gezet?
  Er moeten bouwkundige aanpassingen gedaan worden aan de ruimtes waar (high risk) medicatie wordt voorbereid. Dit is reeds zo goed als afgerond.

  Verpleegkundigen worden extra getraind en structureel getoetst op het veilig omgaan met medicatie.

  Er komt een beter systeem om te kunnen registreren dat artsen en verpleegkundigen bevoegd en bekwaam zijn om met bepaalde apparatuur om te gaan en om bepaalde handelingen uit te voeren.

 • Wat doet Amphia structureel aan een verbetering van kwaliteit van zorg?
  Wij voeren regelmatig intern controles (audits) uit en lopen dan afdelingen langs om te kijken of alles volgens regels en richtlijnen verloopt. Ook laten wij frequent een externe auditor mee kijken in onze organisatie. Wij krijgen hierdoor inzicht in hetgeen al goed gaat en zaken die beter kunnen. Daarnaast maken wij structureel gebruik van patiëntervaringen om de zorg verder te verbeteren.
 • Heeft het verscherpte toezicht stelling consequenties voor de nieuwbouw?
  Dit heeft geen consequenties voor de nieuwbouw of de planning van de nieuwbouw.
 • Wat vindt de Cliëntenraad van het feit dat Amphia onder toezicht gesteld is?

  De Cliëntenraad is door de Raad van Bestuur persoonlijk geïnformeerd over het besluit van de inspectie. De Cliëntenraad volgt de vervolgstappen vanuit hun rol en vanuit patiëntperspectief en houden hierover goed contact met het bestuur en andere betrokkenen binnen Amphia. 

 • Waar vind ik informatie over de kwaliteit van zorg in Amphia?

  Meer informatie over de kwaliteit van zorg in Amphia vindt u hier. U vindt hier informatie over keurmerken, sterftecijfers en kwaliteitsindicatoren. Ook vindt u op onze website ons ‘Kwaliteitsvenster’. Hier ziet u in één oogopslag hoe wij scoren op tien onderwerpen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van zorg in ons ziekenhuis.

 • Waar vind ik meer informatie over het verscherpt toezicht?
  Op onze website www.amphia.nl/kwaliteit vindt u alle beschikbare informatie.
 • Waar kan ik met mijn vragen terecht?
  Stond uw vraag niet tussen deze vragen en antwoorden dan kunt u uw vraag ook mailen naar kwaliteit@amphia.nl. Ook kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met telefoonnummer: 076 595 30 79. Inhoudelijke vragen over uw behandeling kunt u bespreken met uw behandelend arts. 

IGZ Documenten

Hieronder treft u de documenten van de Inspectie die inzicht geven in het verscherpt toezicht. Meer informatie over de inspectie vindt u op www.igz.nl.

Aanzeggen verscherpt toezicht

In deze brief informeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Amphia dat het ziekenhuis voor zes maanden onder verscherpt toezicht heeft gesteld. De brief bevat een uiteenzetting van de redenen en omstandigheden die aan het besluit ten grondslag liggen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.