Header afbeelding

Nieuws over de nieuwbouw

Op deze pagina vindt u alle berichten die over de nieuwbouw van Amphia gepubliceerd zijn. 

2019

Amphia oefent verhuizing naar nieuwbouw

Amphia, de ambulancedienst RAV, de GHOR, de politie en verhuisbedrijf Convoi hebben vrijdag 7 juni de verhuizing van Langendijk naar Molengracht geoefend. Dit dient ter voorbereiding op de patiëntverhuizing eind dit jaar. Dan verhuizen er vanaf locaties Langendijk en Molengracht in totaal 400 patiënten naar de nieuwbouw. 

04 juni 2019 - Sleuteloverdracht nieuw Amphia


Nieuw hypermodern ziekenhuis na drie jaar bouwen opgeleverd 

Tijdens een feestelijke sleuteloverdracht heeft het Bouwconsortium FourCare het nieuwe ziekenhuis officieel overgedragen aan de raad van bestuur van Amphia. Na drie jaar bouwen staat er een hypermodern ziekenhuis waarin samen met het bestaande ziekenhuis 4.500 medewerkers en medisch specialisten op één locatie in Breda gaan samenwerken. Naast goede patiëntenzorg helpt de 80.000 m2 nieuwbouw invulling te geven aan de behoefte van toekomstbestendige zorg. Ook ontstaat er ruimte voor nieuwe, flexibele zorgconcepten waarin de samenwerking met zorgpartners in de regio centraal staan.  

Modern topklinisch ziekenhuis
Het resultaat is een prachtig, modern topklinisch ziekenhuis met een prominente positie in de regio. Met dit ziekenhuis kan Amphia de zorgverlening via de laatste inzichten en ontwikkelingen vormgeven. “We zijn trots op deze mijlpaal. Iedereen heeft hard gewerkt om tot dit resultaat te komen. De komende maanden breekt er nog een drukke tijd aan met de voorbereiding op de verhuizing en de opening. Alle medewerkers worden de komende maanden getraind om goed voorbereid te zijn op de ingebruikname eind dit jaar”, zegt Olof Suttorp, voorzitter Raad van Bestuur Amphia. 


Patiënt centraal
Toekomstbestendigheid, innovatieve technologie, duurzaamheid en vooral aandacht voor de patiënt staan centraal in het nieuwe ziekenhuis. De nieuwbouw telt 527 eenpersoonskamers met elk een eigen badkamer. Voor een patiënt betekent een eenpersoonskamer meer comfort, rust  en privacy. Daarnaast zijn er voordelen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Het ziekenhuis is zo ontworpen dat afdelingen die veel met elkaar te maken hebben vlakbij elkaar zitten. Patiënten hoeven daardoor niet meer het hele ziekenhuis door voor afspraken. 

Toekomstbestendigheid
Naast goede patiëntenzorg geeft de nieuwbouw ook invulling aan de behoefte van toekomstbestendige zorg. De nieuwbouw stelt het regionale ziekenhuis in staat om topkwaliteit zorg te blijven bieden binnen de financiële mogelijkheden. Door de zorgprocessen zo op elkaar af te stemmen en ze letterlijk naast elkaar te organiseren kunnen specialisten beter samenwerken. Dit leidt tot kwalitatieve en efficiënte verbeteringen. Ook ontstaat er in de nieuwbouw ruimte voor nieuwe, flexibele zorgconcepten waarin de samenwerking met zorgpartners in de regio centraal staan.

Duurzaamheid
In het nieuwe ziekenhuis is veel aandacht besteed aan duurzame bedrijfsvoering. Amphia ondertekende met de gemeente Breda een zogenoemde Green Deal, waarin is vastgelegd dat er zuinig en slim wordt omgegaan met energie, water, voedsel, afval en medicijnen. Een warmte koude opslag (WKO) helpt de CO2-uitstoot met 80% te verminderen. Duurzaamheid wordt ook bereikt door de flexibele opzet van het gebouw, waardoor Amphia alle ruimte heeft om in te spelen op toekomstige veranderingen in de zorg zonder nieuwe investeringen en bouwhandelingen te verrichten.

FourCare
De bouw van het ziekenhuis is uitgevoerd door FourCare, een consortium van Trebbe, Van Wijnen, ENGIE Services en Unica. Het driejarige bouwproject is gerealiseerd in een vlekkeloze samenwerking tussen de vier partijen. “Gelijkwaardigheid, respect en één gezamenlijk einddoel zijn kenmerken van ons partnership. We werken samen op basis van onderling vertrouwen en vooral met eensgezindheid”, zegt Peter Smeets, Algemeen Directeur Commercie & Business Development van ENGIE Services. “Drie jaar lang droegen medewerkers van de vier partijen een helm en jas van FourCare en werkten zij als één team aan de gezamenlijke taak om een dynamisch nieuw ziekenhuis te realiseren. Het is een project waar al onze medewerkers enorm trots op zijn”, zegt Erwin Kersten, directeur Bouw bij Van Wijnen.

Renovatie bestaande ziekenhuis
In navolging van de nieuwbouw startte begin dit jaar ook de renovatie van het bestaande ziekenhuis aan de Molengracht, pal naast de nieuwbouw. Ook de renovatie van het 45.000 m2 grote bestaande ziekenhuis wordt door FourCare uitgevoerd, waardoor het ingespeelde team de komende jaren actief blijft voor Amphia. Na de renovatie wordt eind 2021 de zorg geconcentreerd op één locatie in Breda en één locatie in Oosterhout. De locatie van het ziekenhuis aan de Langendijk in Breda wordt dan gesloten. Het bestaande gebouw kan na de verbouw weer tientallen jaren mee en sluit qua uitstraling aan bij de nieuwbouw.  

Sleuteloverdracht nieuw Amphia

6 mei 2019 - Uitkomsten pilot aanmeldzuilen

De pilot met aanmeldzuilen is succesvol afgerond. Sinds november 2018 stonden er op een aantal plekken in het ziekenhuis aanmeldzuilen. Op deze zuilen kunnen patiënten zichzelf aanmelden voor een afspraak.  


Met de pilot hebben we onderzocht wat de ervaringen van patiënten en medewerkers zijn en hoe het systeem in de praktijk werkt. Uitkomsten van de pilot zijn dat wanneer patiënten zelf het aanmeldproces verzorgen er meer tijd aan de balie is om voor patiënten om een vervolgafspraak in te plannen. Ook hoeven patiënten niet of minder lang in de rij te staan om zich aan te melden voor de afspraak. 

Tijdens de pilot hebben de gastvrouwen- en heren gekeken naar de wensen en behoefte van de patiënten. Aan de hand van de feedback zijn er een aantal stappen in het aanmeldproces aangepast. Zo wordt er bijvoorbeeld niet meer naar de laatste vier cijfers van het BSN-nummer gevraagd maar is dit vervangen door de geboortedatum.  

Aanmeldzuilen in nieuwbouw
 Aankomende maanden wordt het aanmeldproces definitief gemaakt. Eind 2019 worden de aanmeldzuilen in de nieuwbouw in gebruik genomen. De zuilen komen bij de ingang van de poliklinieken te staan en worden aan de hand van de bewegwijzering aangegeven. Via de afsprakenbrief, folders en informatie op de website staat meer informatie over het aanmeldproces via de zuil. Patiënten die hulp nodig hebben bij de zuil of liever aanmelden bij een van onze medewerkers kunnen nog gewoon bij de balie terecht. 

13 februari 2019-  Breda brengt het Samen gezonder

Het Bredase college van burgemeester en wethouders bezocht dinsdag 12 februari 2019 het nieuwe Amphia aan de Molengracht in Breda. De Bredase bestuurders kregen een uniek kijkje achter de schermen tijdens de afronding van de nieuwbouw. Het college van B&W bezocht de nieuwbouw in het kader van Breda brengt het samen gezonder en ging hierover in gesprek met de Raad van Bestuur en het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf van Amphia.  

Samen gezonder

De gemeente en Amphia zetten zich continu in om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. Zo krijgen de inwoners de juiste zorg bij de juiste zorgverlener en hoeven ze hun verhaal maar één keer te vertellen. Voor de zorgverleners is deze methode prettig omdat op deze manier preventie, zorg en verzorging goed op elkaar zijn afgestemd. Daardoor kunnen de organisaties slagvaardiger werken en voor iedereen grote gezondheidswinst behalen. 

Burgemeester Paul Depla: “Het hebben van een kwalitatief sterk ziekenhuis maakt Breda een aantrekkelijke stad om te wonen. Amphia voorziet daarmee in een essentiële voorziening in de stad.” 


Patiënt centraal

Tijdens de rondleiding heeft het college van burgemeester en wethouders gezien hoe de zorg in het nieuwe ziekenhuis om de patiënt wordt georganiseerd. Het gebouw is zo ingericht dat alle zorg en afdelingen die met elkaar te maken hebben bij elkaar zijn gevestigd. 


“Doordat de afdelingen die veel met elkaar te maken hebben bij elkaar in een bouwdeel zijn georganiseerd, hoeven patiënten niet meer het hele ziekenhuis door voor afspraken. De nieuwe indeling en vernieuwde manier van werken moet leiden tot prettige en goed ingerichte zorg voor patiënten”, aldus Roos Leber, lid Raad van Bestuur Amphia.


 Na de rondleiding mocht het college in de centrale hal een groot bouwscherm weghalen. Daarmee is het sanitaire blok dichtbij de in- en uitgang in gebruik genomen. Met de ingebruikname van dit blok komt voor bezoekers en patiënten de opening van de nieuwbouw een stap dichterbij. Eind november wordt de gehele nieuwbouw in gebruik genomen.

2018

4 december 2018 - Zorg voor de omgeving

In mijn vorige blog heb ik jullie meegenomen hoe wij als Amphia met ons nieuwe ziekenhuis de kans hebben om stappen te nemen voor een duurzame bedrijfsvoering. Die stappen nemen we in en met het gebouw, maar ook in de omgeving om het ziekenhuis. 


Rekening houden met omgeving

Om het nieuwe ziekenhuis komt een parkachtige omgeving. Met het creëren van dit park bieden we patiënten, bezoekers en omwonenden de gelegenheid om de natuur op te zoeken en zo afleiding te zoeken of tot rust te komen. Daarnaast heeft het park nog een ander doel, namelijk zorgen voor een goede biodiversiteit en klimaatadaptatie (omgaan met het veranderde klimaat en de effecten daarvan). De droge hete zomer van afgelopen jaar heeft laten zien dat dit consequenties heeft voor de leefomgeving en er maatregelen genomen moeten worden bij extreme droogte en regenval. Bij het maken van de plannen van het nieuwe ziekenhuis en de omliggende omgeving is hier in 2008 al een basis voorgelegd. 


Watersysteem omliggende omgeving

Een van de dingen die we hebben aangepast is ons watersysteem (dit is een samenhangend geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en oevers in een bepaald gebied). Er is tenslotte een groot stuk terrein verhard waardoor regenwater niet meer zomaar weg kan lopen via de grond. Dit moet nu worden afgevoerd op een andere manier. 

Omdat Amphia onderdeel is van een gebied met andere bedrijven, woningen en scholen hebben we voor ons watersysteem ook naar de omliggende omgeving gekeken. Dat hebben we samen met de gemeente gedaan in een waterhuiskundigplan. Een van de dingen die daaruit zijn voortgekomen is de aanleg van extra vijvers en open verharding op het parkeerterrein. Regenwater wordt via het dak van de nieuwbouw en bestaande bouw naar deze vijvers afgevoerd. Het water kan via twee verschillende kanten worden afgevoerd uit de omgeving en is daarmee extra robuust. Het regenwater wordt door het verhogen van het waterpeil opgevangen in de vijvers en wordt zoveel als mogelijk via open water afgevoerd naar een groter watersysteem, zoals de singels. Hiermee wordt de kans op wateroverlast in de omgeving aanzienlijk verkleind. 


In het ontwerp en uiteindelijke aanleg van het nieuwe watersysteem hebben we rekening gehouden met de heftigere regenval waar we steeds meer mee te maken krijgen. Maar ook de effecten van hitte. Door de aanleg van het watersysteem met veel open water en groen rond het ziekenhuis, wordt hittestress aangepakt. Dit betekent dat in geval van droogte of warme dagen er een natuurlijke verkoeling ontstaat door de verdamping van water. 


Altijd in het groen
De vijvers die zijn aangelegd voor de afvoer van het regenwater zijn ook een belangrijk onderdeel voor de groene omgeving rondom Amphia. Een omgeving waarbij we het belangrijk vonden om de natuur zoveel mogelijk te behouden en, daar waar mogelijk, te verbeteren. Ook hier hebben we weer de gemeente opgezocht voor het ontwerp. Het plan hebben we ook met natuurverenigingen en omwonenden gedeeld, waarbij we met die betrokkenen afspraken hebben gemaakt over wat er terug moet komen in de groene omgeving. Het planten van verschillende soorten (inheemse) bomen en een bloemrijk grasland zijn daar een voorbeeld van. Dat ziet er niet alleen mooi uit maar trekt ook bijen en vlinders aan. Een ander voorbeeld is het verstevigen en verlengen van de houtwal die je op ons terrein vindt, ten zuiden van de bestaande bouw. Zo’n houtwal is een walhalla voor vogels, kleine (zoog)dieren en planten. En dat sluit heel mooi aan bij ons terrein en de beleving van die omgeving. 


Jeroen Koijen

Omgevingsmanager

31 oktober 2018 - Amphia start proef met aanmeldzuilen

Amphia start vanaf 1 november een proef waarbij patiënten zich kunnen aanmelden via een digitale aanmeldzuil. Aankomende drie maanden kunnen patiënten die een afspraak hebben op de polikliniek KNO, locatie Langendijk hun komst digitaal bevestigen. Vanaf half november kan dit ook bij de gipsverbandkamer en onderzoeksafdeling West 52 op locatie Molengracht.


Wanneer Amphia eind 2019 de nieuwbouw in gebruik neemt, gaat het hele ziekenhuis werken met aanmeldzuilen. Aankomende periode worden deze zuilen op verschillende afdelingen getest. Hierbij wordt er gekeken hoe het systeem in de praktijk werkt en wat de ervaringen van de patiënten en medewerkers zijn. Met de komst van aanmeldzuilen hoeven patiënten niet meer in de rij te staan bij de balie om te laten weten dat ze er zijn. Daarnaast kunnen de medewerkers de vrijgekomen tijd gebruiken voor patiënten die nazorg  nodig hebben of een vervolgafspraak willen inplannen. 


Digitaal aanmelden
Het aanmelden voor de afspraak gebeurt via de barcode op de afsprakenbrief of met de achternaam van de patiënt. Voor de veiligheid van de gegevens van de patiënt wordt er ter controle gevraagd om de laatste vier cijfers van het burgerservicenummer (BSN) in te voeren. Vervolgens biedt de aanmeldzuil een actueel overzicht van de afspraken van die dag. Ook kunnen de persoonlijke gegevens gecontroleerd worden. Voor patiënten die hulp nodig hebben zijn medewerkers aanwezig die een helpende hand bieden.

05 september 2018 - Blog: Duurzaamheid duurt het langst

Voor je kunt starten met de bouw van een nieuw ziekenhuis, moet je natuurlijk eerst goed weten wat je gaat bouwen. Je moet weten hoe je de zorg gaat inrichten en wat dat betekent voor het inrichten van de logistieke processen. Twee andere belangrijke, strategische onderwerpen die vanaf de ontwerpfase (moeten) worden meegenomen zijn duurzaamheid en energie-efficiency. De bouw van een nieuw ziekenhuis biedt een enorme kans om een duurzame bedrijfsvoering te realiseren.


Green Deal
Een van de stappen die we hebben ondernomen voor een duurzame leef- en werkomgeving is ons aansluiten bij de Green Deal Zorg. Vanuit de Green Deal ondersteunt en stimuleert Gemeente Breda zorginstellingen in Breda bij een duurzame bedrijfsvoering. Bedrijven en organisaties die zich hebben aangesloten gaan niet alleen  kennis en ervaringen delen maar ook duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda zetten. In de Green Deal staan afspraken over o.a. duurzame maatregelen zoals het verminderen van CO2-uitstoot en energiebesparing. Maatregelen die we als ziekenhuis ook voor de nieuwbouw hebben opgesteld.

Het aansluiten bij de Green Deal betekent dat we nog kritischer moesten nadenken over 17 thema’s zoals het zuinig en slim omgegaan met energie, water, voedsel, afval en medicijnen.


Slim omgaan met energie
Voorafgaand het sluiten van de Green Deal is er al een basis gelegd voor het duurzaam omgaan met energie. Samen met gemeente Breda is er een bodemmasterplan opgesteld. In Nederland is dit het derde bodemmasterplan dat is opgesteld en geldt voor het gebied waar het ziekenhuis onderdeel van is: de Claudius Prinsenlaan. Met dit plan wordt de benutting van duurzame bodemenergie op verantwoorde wijze gestimuleerd. Duurzame bodemenergie wordt gerealiseerd door energie in de vorm van warmte of kou op te slaan in de bodem, ofwel warmte koude opslag (WKO). We kunnen hiermee straks het ziekenhuis in de winter verwarmen en in de zomer koelen. Hierdoor is het niet nodig om met airco’s te werken. Met WKO kunnen we 80-85% van de benodigde verwarming- en koel energie duurzaam opwekken. Mede daardoor vermindert de CO2-uitstoot met 80%. 

Om het energieverbruik verder terug te dringen gaan we energiezuinige LED verlichting in en buiten het ziekenhuis installeren, wordt het gebouw goed geïsoleerd en komen er klimaatplafonds en  A-label luchtbehandelingskanalen. Hiermee verwachten we dat de nieuwbouw een energielabel A++. ontvangt.  


Prettig klimaat
Voor patiënten, bezoekers en medewerkers zijn veel van deze maatregelen niet direct zichtbaar. En dat hoeft ook niet. Voor hen is het belangrijk dat we een prettig en gezond klimaat in en rondom het ziekenhuis creëren. Met deze maatregelen zorgen we daarvoor.


Vanuit de Green Deal zijn we ook bezig met andere duurzame uitgangspunten. Wat we hiervoor doen belicht ik in een volgende blog.


Jeroen Koijen
Omgevingsmanager Amphia


22 augustus 2018 - Cliëntenpanel test ontwerp nieuwe apotheek 

Vanuit het programma Nieuw Amphia lopen er in ons ziekenhuis allerlei projecten die gericht zijn op een succesvolle ingebruikname van de nieuwbouw eind 2019. Om onze ideeën en concepten te toetsen vraagt Nieuw Amphia, samen met de Cliëntenraad, regelmatig een afvaardiging van patiënten om over deze projecten mee te denken. Zij weten immers als geen ander welke behoefte hun achterban hebben op deze vlakken. 


In dat kader kwamen op 14 augustus afgevaardigden van het cliëntenpanel en medewerkers van de apotheek samen op locatie Molengracht. Samen gingen zij het ontwerp van de nieuwe Amphia apotheek testen.

Patiëntenbalies en ruimtes waren door de architect en medewerkers van de apotheek op ware grootte uitgezet. Het cliëntenpanel en de medewerkers hebben vervolgens verschillende processen getest. Hierbij kunt u denken aan het plaatsnemen in de ruimte, het oproepen naar de balie etc. Verder hebben zij gekeken naar de toepasbaarheid en het gebruiksgemak van dit ontwerp.  


De uitkomsten helpen ons bij het verdere ontwerp van de nieuwe Amphia apotheek. 


23 juli 2018  - 10.250 m2 aan gevelbekleding op nieuwbouw bevestigd

Op de bouw hebben we weer een mooie mijlpaal bereikt. Alle keramische gevelelementen zijn op de bouwdelen bevestigd. In totaal gaat het om 10.250 m2. Dat staat gelijk aan 1,5 voetbalveld!


Eigentijdse uitstraling

De vier bouwdelen van het nieuwe ziekenhuis hebben elk hun eigen kleurstelling. Deze lijken op elkaar maar door te spelen met de gevelelementen heeft ieder bouwdeel toch een eigen uitstraling. De gevelelementen zijn doorgetrokken naar de binnenzijde van de bouwdelen. Zo heeft elk bouwdeel ook van binnen zijn eigen herkenbare kleur, waardoor de bewegwijzering wordt versterkt. 
Bij het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis en de keuze voor materialen heeft de architect goed gekeken naar de directe omgeving. Het keramische materiaal is een klassiek element dat is vertaald naar een eigentijds beeld. Zo past het gebouw goed tussen alle andere markante gebouwen in Breda. 

 

28 mei 2018 - Bezoekers welkom op bouwplaats nieuwbouw Amphia Breda

Op zaterdag 2 juni 2018 is de landelijke Dag van de Bouw. Aannemersconsortium Four Care en Amphia stellen de nieuwbouw open voor publiek. Bezoekers hebben die dag de unieke gelegenheid om tussen 10.00 en 16.00 uur een kijkje te nemen achter de bouwhekken.
 

26 maart 2018 - Weer een mijlpaal in nieuwbouw Amphia

Op maandag 26 maart heeft Amphia de muur van de keldergang doorgebroken. Hiermee is de bestaande bouw met de nieuwbouw verbonden. In de nieuwe 250 meterlange gang worden straks 1.200 containers per dag vervoerd, waarmee deze logistieke processen buiten het zicht van patiënten en bezoekers plaatsvinden. 

5 februari 2018 - Patiëntenverenigingen denken mee

De komende maanden gaan er in ons ziekenhuis allerlei projecten lopen die gericht zijn op een succesvolle inhuizing eind 2019. Dit zijn projecten zoals waarbij wordt nagedacht over de bewegwijzering, aanmeld-, ontvangst- en voedingsconcepten, maar bijvoorbeeld ook aan het verblijven op een eenpersoonskamer.

2017

4 december 2017 - Hoogste punt bereikt van nieuw Amphia in Breda

Donderdag 30 november 2017 is officieel het hoogste punt, op 30 meter hoogte, bereikt van de nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis in Breda. Met de feestelijke bijeenkomst op de bouwplaats staan Amphia en aannemersconsortium Four Care stil bij een nieuwe mijlpaal in de bouw van het toekomstbestendige, moderne, topklinische opleidingsziekenhuis, een ziekenhuis dat nog betere zorg biedt aan het verzorgingsgebied van Breda en omgeving. Het ziekenhuis opent naar verwachting in 2019 zijn deuren.

8 maart 2017 - Werkzaamheden aan de wegen rondom Amphia

Vanaf maandag 13 maart 2017 werkt de gemeente aan de wegen rondom Amphia. Wat gaat er gebeuren?
Bij de Hogeschoollaan vervangt de gemeente de weg. Dit betekent:

  • de bushalte komt naast de ingang van de parkeergarage van Amphia;
  • soms staan er borden met pijlen voor voetgangers of fietsers.  Of er staan mensen die u vertellen hoe u moet lopen of fietsen;
  • als u iemand bij het ziekenhuis wilt afzetten, let dan goed op de borden hoe u moet rijden.

Op 21 maart legt de aannemer nieuw asfalt op de Poolseweg. De weg is tussen 10 uur ’s morgens en 4 uur ‘s middags voor iedereen gesloten. In april en mei werkt de gemeente verder aan andere wegen. Als u vaak op de website van de gemeente Breda kijkt, ziet u het laatste nieuws. Komt u naar ons ziekenhuis? Ga dan iets eerder van huis weg, zodat u op tijd in het ziekenhuis bent.

3 februari 2017 - Start bouw tijdelijke hoofdingang Molengracht

De komende weken start het bouwen van een tijdelijke hoofdingang op locatie Molengracht. De huidige ingang wordt een aantal meter naar rechts verplaatst.
De tijdelijke ingang is nodig om ruimte te maken voor het verbinden van het bestaande ziekenhuis met de nieuwbouw. Eind 2017 zal de nieuwe hoofdingang van het ziekenhuis klaar zijn. Het in gebruik nemen van de deze hoofdingang is een mijlpaal richting ons nieuwe ziekenhuis.

Elke dag maken ruim 4000 bezoekers gebruik van de hoofdingang van het ziekenhuis. Wij doen ons best ervoor te zorgen dat zij weinig last hebben van de werkzaamheden. Toch is overlast niet helemaal te vermijden. Bezoekt u ons ziekenhuis? Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt zodat u niet hoeft te haasten. En volg de aanwijzingen van het (bouw)personeel op om opstoppingen te voorkomen.

2016

9 december 2016 - Heiwerkzaamheden afgerond

Goed nieuws voor omwonenden, patiënten, medisch specialisten en medewerkers: het heien aan de Molengracht in Breda is klaar. Wij zijn blij dat dankzij de inspanningen van onze medewerkers en de aannemer alle 1913 heipalen ruim voor kerst 2016 in de grond zitten.

9 november 2016 - Start nieuwbouw live volgen

Vrijdag 11 november vieren we de officiële start van de bouw van het nieuwe Amphia ziekenhuis. Op de bouwplaats slaan 8 vertegenwoordigers, die belangrijk zijn voor Amphia, symbolisch de 1100e paal de grond in. Volg het evenement is aanstaande vrijdag live.


5 november 2016 - Heien op zaterdag

Zaterdag 5 november 2016 wordt er op het bouwterrein naast Amphia Molengracht geheid. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat u met Kerst geen heigeluid meer hoort. In samenspraak met de aannemer doen wij ons uiterste best om heiwerkzaamheden te beperken tot werkdagen. Wij hopen op uw begrip wanneer dit niet mogelijk is. 

3 oktober 2016 - Amphia start met heien

Na de oplevering van de parkeergarage staat niets de start van de eigenlijke bouw van het ziekenhuis in de weg. Vanaf maandag 3 oktober wordt een begin gemaakt met het heien van 1913 palen die tien tot wel twintig meter de grond in gaan. De palen het dichtst bij het ziekenhuis worden niet geheid, maar de grond in geschroefd. Een methode die weliswaar meer tijd kost, maar voor minder overlast zorgt. Met Kerst 2016 moeten de heiwerkzaamheden klaar zijn.

31 augustus 2016 - Amphia opent parkeergarage

Op woensdag 31 augustus 2016 vanaf 7 uur ‘s morgens kunnen bezoekers en patiënten van Amphia terecht in de nieuwe parkeergarage aan de Molengracht. Vanaf dit tijdstip is het parkeerterrein vóór de hoofdingang gesloten. Hier start de aannemer op 1 september met het bouwrijp maken van de grond voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

18 juli 2016 - Amphia breidt succesvolle pendeldienst uit

Op maandag 18 juli 2016 nam Amphia een tweede pendelbus in gebruik. Tijdens een officiële huwelijksplechtigheid is de sinds 2014 rijdende pendelbus, gestoken in nieuwe huisstijlkleuren, in de echt verbonden met zijn evenbeeld. Stichting Voormalig Gasthuis maakte de aanschaf van de tweede pendelbus mogelijk, Stichting Vrienden van Amphia bemiddelde in de contacten. Met de tweede pendelbus krijgt het serviceconcept dat Amphia voor ogen heeft voor haar toekomstige bezoekers verder vorm.

28 juni 2016 - Werkzaamheden Verlengde Poolseweg

Vanaf vrijdag 1 juli 2016 19.00 uur tot en met maandagmorgen 4 juli 06.00 uur wordt de rijweg van de Verlengde Poolseweg afgesloten voor autoverkeer. Dit is het deel tussen de Claudius Prinsenlaan en de Molengracht. Er wordt dan nieuw asfalt aangebracht (als de weersomstandigheden het toelaten). Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van deze route. De bedrijven die een inrit aan de locatie van de werkzaamheden hebben worden door aannemer Rasenberg Wegenbouw B.V. per e-mail en per brief benaderd over afsluiting en bereikbaarheid van de percelen tijdens dit weekend.

26 mei 2016 - Hoogste punt parkeergarage bereikt

Op donderdag 26 mei 2016 bereikt de nieuwe Amphia parkeergarage aan de Molengracht in Breda haar hoogste punt. Voor vastgoedeigenaar Groep Cofinimmo en bouwbedrijf Aan de Stegge Twello is dit, conform traditie, reden voor een klein feestje op de bouwplaats. Doordat de bouwwerkzaamheden volgens schema verlopen, verwacht Amphia dat in augustus van dit jaar de eerste patiënten en bezoekers met hun auto’s van de garage gebruik kunnen maken.

11 april 2016 - Werkzaamheden parkeergarage voor nieuwbouw Amphia

Ter voorbereiding op de nieuwbouw van het nieuwe ziekenhuis is Amphia begonnen met de bouw van de parkeergarage. De aannemer heeft de heiwerkzaamheden afgerond en is inmiddels gestart met de staalconstructie. Vervolgens zullen vloerplaten gelegd en betonvloeren gestort worden.

9 maart 2016 - Aanpassingen infrastructuur rond Amphia: Poolseweg, Verlengde Poolseweg en Molengracht

In de toekomst brengt Amphia haar locatie Langendijk onder op de locatie Molengracht, zodat het hele ziekenhuis in Breda is gevestigd op één locatie. Hiertoe wordt nieuwbouw gepleegd aan de Molengracht. U heeft wellicht al gezien dat een nieuwe weg is aangelegd en er op diverse plaatsen kabels en leidingen zijn verlegd. Ook is begonnen met de bouw van de parkeergarage. De komende periode wordt gewerkt aan de volgende fase van het project.

2 februari 2016 - Start nieuwbouw parkeergarage

Op maandag 1 februari is aannemer Aan De Stegge Twello BV begonnen met de eerste werkzaamheden voor de nieuwbouw van de parkeergarage van Amphia aan de Molengracht. Via onderstaande link vindt u een overzicht van de planning van de bouw, het type werkzaamheden en wat dit voor u kan betekenen. 


8 januari 2016 - Inloopavond nieuwbouw op 21 januari 2016

Op donderdag 21 januari organiseren de Gemeente Breda en Amphia een inloopbijeenkomst over de aankomende bouwactiviteiten van het ziekenhuis en de aanpassingen die de gemeente gaat doen aan de omliggende infrastructuur. Iedereen die meer wil weten over de nieuwbouw en alle werkzaamheden is van harte welkom van 17.30 tot 20.30 uur in de centrale hal van de locatie Molengracht. De Gemeente Breda heeft ook omwonenden uitgenodigd voor deze bijeenkomst via een Breda Bericht. 

2015

18 december 2015 -Amphia bereikt overeenstemming met banken over financiering nieuwbouw

Amphia heeft met een bankenconsortium bestaande uit de ING, BNG Bank en Rabobank overeenstemming bereikt over de financiering van de nieuwbouw van het ziekenhuis. In 2019 opent het nieuwe, moderne ziekenhuis aan de Molengracht in Breda haar deuren.

Olof Suttorp, voorzitter van de Raad van Bestuur van Amphia is blij met deze belangrijke mijlpaal: “Met de financieringsovereenkomst geven de banken namelijk aan vertrouwen te hebben in de sterke positie van ons ziekenhuis binnen de gezondheidszorg in Nederland”. 


Vanaf 2019 zullen dagelijks zo’n 4.200 patiënten gebruik maken van de nieuwe hoofdentree. Duurzaamheid en flexibiliteit zijn sleutelbegrippen in de bouw. ”We bouwen een nieuwe zorglocatie die het mogelijk maakt om ook in de toekomst op veranderingen in de zorg in te kunnen spelen. Tegelijkertijd willen wij een veilige en plezierige omgeving bieden voor zowel patiënten als onze medewerkers. Met het tekenen van de overeenkomst, kunnen we hier eindelijk met elkaar mee aan de slag”, aldus Olof Suttorp.  

4 november 2015 - Amphia tekent Green Deal 'Nederland op weg naar duurzame zorg'

Om de verduurzaming in de zorg te versnellen is onlangs de Green Deal getekend. De deal werd gesloten door de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, door enkele gemeenten en door ruim diverse partijen uit de zorgsector. Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van bijvoorbeeld energie, water en voedsel en daar is veel winst te behalen. De ondertekenaars gaan kennis en ervaringen delen én een duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda zetten.

Namens Amphia was Ernst Hoette, lid Raad van Bestuur, aanwezig bij de ondertekening in Breda om een korte presentatie te geven. Hoette: “Duurzaamheid is een begrip dat veel definities kent. Het komt er kort gezegd op neer dat we zuinig en slim omgaan met energie, water, voedsel, afval en medicijnen. Voor ons als ziekenhuis betekent het onder meer dat wij  een milieubeleid hebben geformuleerd en dat uiteraard ook naleven. De nieuwbouw van Amphia is een enorme kans om in de regio een ultramodern, toekomstbestendig ziekenhuis neer te zetten dat garant staat voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Wij bouwen een nieuw ziekenhuis met het maatschappelijke en politieke belang van duurzaamheid steeds in ons achterhoofd. Wat dit betekent voor het nieuwe ziekenhuis hebben wij veelvuldig en intensief besproken met onder meerde gemeente Breda, marktpartijen en natuurverenigingen. Wij hebben hier grote stappen in kunnen zetten die eigenlijk alleen mogelijk zijn in geval van nieuwbouw.”

Enkele voorbeelden zijn:
  • Het toepassen van een duurzaam energieconcept. Zo wordt bij de nieuwbouw van het ziekenhuis gebruik gemaakt van Koude warmte opslag. Hierbij wordt warmte in de zomer opgeslagen in de bodem en in de winter gebruikt om het gebouw mee te verwarmen. De koude in de winter wordt opgeslagen in de bodem en wordt in de zomer gebruikt om het gebouw mee te koelen. Daarnaast worden tal van energiebesparende maatregelen genomen om het energieverbruik terug te dingen. Deze maatregelen leiden tot een aanzienlijke besparing van ons energieverbruik en daarmee de CO2 uitstoot.
  • Samen met de gemeente Breda en Waterschap Brabantse Delta hebben wij een waterhuishoudkundigplan opgesteld. Het watersysteem is toekomstbestendig gemaakt tegen de hevige regenval van tegenwoordig, zodat wateroverlast tot een minimum wordt beperkt. 
  • Samen met natuurverenigingen hebben we gesproken over belangrijke ecologische waarden in de omgeving van het ziekenhuis en hoe het nieuwe ziekenhuis zo optimaal mogelijk in het landschap kan worden ingepast. Aandacht is er onder andere voor trekroutes van vleermuizen en ook voor de aantrekkende werking van de beplanting op bijen en vlinders

6 augustus 2015 - Onderhandelingen over Nieuwbouw verlopen constructief

Vandaag heeft BNDeStem een artikel gepubliceerd over de financiering van onze nieuwbouw. Graag geven wij hierop een nadere toelichting en nuancering. Want hoewel de inhoud op hoofdlijnen correct is, suggereren de koppen onterecht dat de nieuwbouw op de lange baan is geschoven. 

De onderhandelingen met de banken zitten namelijk niet muurvast. De gesprekken verlopen constructief. Een nieuwbouwproject van deze omvang gaat gepaard met forse bedragen die geleend moeten worden. Het is dan ook heel gebruikelijk dat onderhandelingen over de financiering voor dit soort projecten complex zijn en zorgvuldigheid en dus tijd vragen. De gesprekken met de banken vragen dan ook meer tijd dan aanvankelijk verwacht. Het is een bewuste keuze van Amphia en de banken om gedurende het onderhandelingsproces geen mededelingen te doen en het eindresultaat af te wachten.  


Zodra er definitief duidelijkheid is over de financiering, zullen wij hierover uiteraard onmiddellijk communiceren. 

25 juli 2015 - Uitgebalanceerd voortraject nieuwbouw

Dit artikel verscheen in het magazine 'Bouwen aan de Zorg', 2015, editie 3, ziekenhuisspecial.

Het Amphia Ziekenhuis Breda Molengracht wordt een ultramodern ziekenhuis. De uitbreiding omvat vier nieuwe gebouwen met daarin een concentratie aan multidisciplinaire specialismen, een nieuwe hoofdingang en een parkeergarage. De plannen zijn uitgewerkt in een uitgebalanceerd voortraject, waarbij ook de gemeente Breda is betrokken. Barend Staal (bouwdirecteur) en Anne Bossers (projectsecretaris) van het ‘Amphia’ belichten het voortraject. Inmiddels zijn de stukken klaar om naar ‘de markt’ te sturen voor de aanbesteding.

30 maart 2015 - Informatieavond ontwerpbestemmingsplan 

De Gemeente Breda en het Amphia Ziekenhuis nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst op 13 april 2015 over het ontwerpbestemmingsplan ‘Claudius Prinsenlaan Amphia Molengracht’ en ‘ontwerpbesluit hogere waarde’. 

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen van 2 april tot en met 13 mei 2015 ter inzage. Beide ontwerpen zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit liggen eveneens ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor. In deze periode kunt u ook uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarde naar voren brengen.  

4 maart 2015 - Amphia pendelservice succesvol van start

Dienstverlening zeer gewaardeerd door patiënten en bezoekers

Volledig bestickerd in de kleuren van Amphia rijdt er sinds december 2014 een elektrisch pendelbusje op locatie Molengracht van het Amphia Ziekenhuis. Een nieuwe service voor patiënten en bezoekers. Zij kunnen op doordeweekse dagen gratis gebruik maken van de Amphia pendelbus om zich te laten vervoeren van het parkeerterrein naar de hoofdingang of vice versa. En hoewel het nu nog om een proef gaat, zijn de reacties overweldigend positief.

Met oog op de toekomst

De komende jaren bouwt Amphia aan de Molengracht in Breda een nieuw en vernieuwd ziekenhuis. Tot die tijd blijft het huidige ziekenhuis volledig in bedrijf. Om de eventuele bouwoverlast ophet voorterrein te beperken, besloot Amphia met de pendelservice te starten. “Patiënten en bezoekers die dat prettig vinden, kunnen gebruik maken van de pendelbus en hoeven zo niet zelf de bouwactiviteiten te passeren”, aldus manager Facilitair Bedrijf en Huisvesting, Annelies ten Broek. “Uiteraard zorgen we tijdens de werkzaamheden te allen tijde voor een veilige doorgang. De pendelbus is echt een extra service. ” Een andere belangrijke motivatie voor deze proef is de komst van een parkeergarage. “Op termijn wordt er op het voormalige Jeka-terrein tegenover het ziekenhuis een parkeergarage voor patiënten en bezoekers gebouwd, vervolgd Ten Broek. Een mooie overdekte parkeerfaciliteit met zo’n 900 plaatsen, maar wel iets verder gelegen van de ziekenhuisingang. De Amphia pendelservice kan ook dan uitkomst bieden.

Enthousiaste reacties

De reacties van patiënten en bezoekers zijn positief. Om verschillende redenen wordt er nu al veel gebruik gemaakt van de pendelservice. Zo kan de afstand tussen parkeerterrein en ingang van het ziekenhuis lastig af te leggen zijn als je slecht ter been bent. Maar ook door bijvoorbeeld een zware behandeling kan lopen naar het parkeerterrein veel energie kosten. Of gewoonweg omdat het regent. Wat de reden ook is, iedereen kan gebruik maken van deze nieuwe, gratis dienstverlening. En dat gebeurt dan ook op grote schaal. Een patiënt vertelt: “Ik ben ontzettend blij met deze extra dienstverlening. Mooi dat Amphia dit biedt. Ik heb een chronische aandoening en vind het heerlijk dat ik tot aan de ingang wordt gebracht.”

2014

31 oktober 2014 - Inloopavond over uitbreidingsplannen Amphia locatie Molengracht

De Gemeente Breda en het Amphia Ziekenhuis hebben recent een overeenkomst gesloten die de bouw van een ultramodern en toekomstbestendig ziekenhuis in Breda mogelijk maakt. Op donderdagavond 6 november vertellen wij u graag meer over de uitbreiding van het Amphia Ziekenhuis aan de Molengracht. U bent dan tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom in de centrale hal van het ziekenhuis. 

Tijdens de inloopavond kunt u de bouwplannen inzien en vragen stellen aan medewerkers van de Gemeente Breda en van het Amphia Ziekenhuis. Tevens kunt u zich laten informeren over de eerste juridisch-planologische procedures die zijn opgestart. Het gaat om de bouw van een parkeergarage op voormalig terrein van voetbalclub Jeka en het aanpassen van de infrastructuur rondom het ziekenhuis. De ter inzagelegging van de bestemmingsplanwijziging voor de uitbreiding van het hele ziekenhuis volgt medio 2015.

17 september 2014 - Een toekomstbestendig en modern ziekenhuis: een nieuwe parel voor Breda

Gemeente en Amphia sluiten overeenkomst herontwikkeling Amphia Molengracht 

De Gemeente Breda en het Amphia Ziekenhuis sluiten een overeenkomst die de bouw van een ultramodern ziekenhuis in Breda mogelijk maakt. Breda krijgt hiermee een toekomstbestendige zorgvoorziening met een verzorgingsgebied tot ver buiten de gemeente en de regio. De gemeente zorgt voor de aanpassingen van de openbare ruimte rond het nieuwe ziekenhuis. De locatie aan de Langendijk sluit op termijn en alle medisch specialismen worden op de Molengracht geconcentreerd. Op de locatie Langendijk kan op termijn een bijzonder woonmilieu aan de rand van het Zaartpark ontstaan.


Wethouder Bergkamp is enthousiast over de plannen: “Het Amphia Ziekenhuis is van grote betekenis voor de Gemeente Breda en omstreken, onder meer vanwege de (boven)regionale gezondheidszorg die Amphia biedt, de directe en indirecte werkgelegenheid die hij als grote werkgever creëert en het gegeven dat Amphia een opleidingsziekenhuis is. Daarnaast heeft Amphia zich bij de uitbreiding van het ziekenhuis doelen gesteld op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. Hieruit blijkt de maatschappelijke betrokkenheid en dat Amphia ook op dit vlak zijn verantwoordelijkheid neemt.”  


Ook Ernst Hoette, lid van de Raad van Bestuur van Amphia is blij met de overeenkomst tussen het ziekenhuis en de Gemeente Breda: “De samenwerking met de gemeente verloopt plezierig en constructief. Er is een gezamenlijk belang en een gedeelde verantwoordelijkheid om in Breda een toekomstbestendig, modern kernziekenhuis te bouwen. Er komt een zorgvoorziening waar hoogwaardige en veilige medisch specialistische zorg samen gaat met persoonlijke aandacht voor patiënten, medewerkers, medisch specialisten en mantelzorgers. We bouwen duurzaam waar het kan en zo flexibel als mogelijk, zodat wij goed in kunnen spelen op de toekomstige veranderingen in de zorg." 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.