Header afbeelding

Opening gezinssuites en start digitale geboorteaangifte

donderdag 29 september 2016
Op donderdag 29 september 2016 heeft Amphia zes nieuwe gezinssuites in gebruik genomen. Moeders die pas bevallen zijn kunnen hier samen met hun kind en partner in een eigen kamer verblijven als blijkt dat opname in het ziekenhuis nodig is. Daarnaast hebben de Gemeente Breda en Amphia er voor gezorgd dat ouders niet meer naar het gemeentehuis hoeven voor aangifte van hun kind. Vanaf vandaag kunnen zij gebruik maken van de digitale geboorteaangifte en de geboorteakte in het ziekenhuis ondertekenen. Hiermee wordt de zorg niet alleen nog beter en aangenamer voor moeder en kind, maar voor het hele gezin.
Aandacht voor het hele gezin
De wensen van moeder en partner staan in de geboortezorg steeds meer centraal. Zo overleggen verpleegkundigen met moeder en partner over de indeling van de dag. Zij worden ook zo veel mogelijk gecoacht bij de verzorging van hun kind zodat de stap naar huis minder groot wordt. En bij een keizersnede kunnen de pasgeboren baby en partner gedurende het afronden van de operatie en op de uitslaapkamer bij de moeder blijven om de hechting tussen ouders en kind te stimuleren. 
Ook aan familieleden van het jonge gezin is gedacht. Zij zijn gedurende de dag en avond van harte welkom in een van de twee familiekamers. Mary Groenewoud, lid Raad van Bestuur: ”We werken continu aan verbetering van onze zorgverlening. We hebben daarbij niet alleen oog voor de patiënt, maar ook voor de mensen om hen heen. In dit geval voor moeder, kind, partner en familie. We zijn dan ook erg blij met de nieuwe gezinssuites en de familiekamers. We voorzien hiermee echt in een behoefte.”  

Digitale geboorteaangifte
De gemeente Breda heeft het mogelijk gemaakt om vanuit het ziekenhuis digitaal aangifte te doen van de geboorte van het kindje. Miriam Haagh, wethouder Dienstverlening: “Ouders hoeven voor de aangifte voortaan niet meer naar het stadskantoor te komen. Zeker voor mensen die uit de regio komen betekent dat dat ze niet meer apart heen-en-weer naar Breda hoeven te reizen voor de aangifte en gewoon lekker bij moeder en kind kunnen blijven. We zetten daarmee een volgende stap in de optimalisering van onze dienstverlening en ons streven naar een zo goed mogelijke service richting onze inwoners.“

De digitale geboorteaangifte is vooralsnog alleen mogelijk in Amphia. Ouders die geen DigidD hebben, niet digitaal vaardig zijn of er gewoon voor kiezen om geboorteaangifte aan de balie te doen, blijven van harte welkom in het stadskantoor.

Mogelijk gemaakt dankzij sponsoren
De realisatie van de zes nieuwe gezinssuites is mede te danken aan sponsorbijdragen van Stichting Vrienden van Amphia, Moeders voor Moeders, Stichting ter Behartiging van de Belangen van de
Vereniging tot Steun aan Protestants Christelijke Instellingen (SPCI), Echocentrum Focus en de vakgroep Gynaecologie. 
 


Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.