Header afbeelding

Inspectie heft verscherpt toezicht Amphia op

woensdag 23 november 2016
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het verscherpt toezicht op Amphia op woensdag 23 november 2016 beëindigd. De Inspectie is tevreden over de geboekte resultaten en heeft er vertrouwen in dat Amphia de ingezette koers verder zal voortzetten.
Voorzitter Raad van Bestuur, Olof Suttorp en Remco Djamin, voorzitter van de medisch specialisten, zijn gemotiveerd om door te gaan: “In zes maanden is het ons gelukt om de gevraagde verbeterslagen versneld te maken. Dat kon alleen dankzij de voortvarendheid en gedrevenheid waarmee alle professionals werkzaam in ons ziekenhuis hebben geholpen. De afgelopen maanden is door iedereen hard gewerkt. De snelheid waarmee zaken doorgevoerd moesten worden, heeft veel gevraagd van een ieder in onze organisatie. Wij waarderen deze inzet en willen dit moment gebruiken om iedereen te bedanken.

Dit is een belangrijke stap. Wij hebben onszelf ambities gesteld die een continue verbetering van veiligheid en kwaliteit van patiëntenzorg betekenen. De komende maanden wordt de ingeslagen weg dan ook doorgezet. Het heeft onze hoogste prioriteit.”

Het verscherpt toezicht werd op 23 mei 2016 door de inspectie ingesteld en had primair betrekking op het beter beheersen van risico’s in de patiëntenzorg. De gestelde verbeterpunten maakten al onderdeel uit van een kwaliteitsprogramma dat Amphia in 2015 startte. De in gang gezette voorbereidingen voor het behalen van het kwaliteitskeurmerk JCI (Joint Commission International) in 2017 zijn hier een voorbeeld van.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.