Header afbeelding

Amphia’s Marc Thelen benoemd tot bijzonder hoogleraar

dinsdag 26 maart 2019
Marc Thelen is op 1 maart 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'kwaliteit in medische laboratoriumzorg' bij de Radboud Universiteit. Marc bekleedt bij Amphia de functie van klinisch chemicus en medisch manager van het klinisch chemisch en hematologisch laboratorium. Daarnaast is hij directeur van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML).
Marc vertelt over de leerstoel: 
“Precisiegeneeskunde. Een trend die eigenlijk draait om de behoefte aan diagnostiek die voldoende juist en precies aangeeft welke patiënt welke interventie wel of niet nodig heeft. Precisiegeneeskunde kan niet zonder precisiediagnostiek. Patiënten zijn steeds vaker klant van meerdere zorginstellingen in een netwerk van eerste-, tweede- en derdelijns zorg.  Het is daarom van groot  belang dat uitslagen van diagnostiek tussen instellingen uitwisselbaar zijn. Die uitwisselbaarheid vraagt om oplossingen in ICT, maar ook om inhoudelijke gelijkwaardigheid en criteria voor gelijkwaardigheid. Zo interpreteren alle zorginstellingen de informatie op dezelfde manier.”

De wetenschappelijke innovaties van de SKML en deze leerstoel zijn gericht op het optimaliseren van standaardisatie en harmonisatie van medische laboratoriumdiagnostiek in de Nederlandse gezondheidsinstellingen. Een essentieel onderdeel daarvan is het ontwikkelen van criteria die op basis van medische noodzaak aangeven hoe juist en hoe precies uitslagen moeten zijn. 

De leerstoeldoelen sluiten naadloos aan op de missie en strategie van het Radboudumc om door het inzetten op academische netwerken medische zorg persoonsgericht en innovatief te maken. Bovendien ondersteunt de leerstoel de Amphia speerpunten ‘kwaliteit en veiligheid’ en ‘financieel gezonde organisatie’, omdat effectieve diagnostiek belangrijk is voor efficiënte gezondheidszorg.

De leerstoel is ondergebracht bij de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het Radboudumc.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.