Header afbeelding

Erkend goed doel

ANBI

De stichting Vrienden van Amphia is door de belastingdienst aangemerkt als een goed doel met een ANBI-status. Een ANBI is een ‘Algemeen Nut Bevorderende Instelling’. Zo’n instelling moet zich onder andere voor minimaal 90% inzetten voor het ‘algemeen nut’.     

Belastingvoordeel

De overheid heeft bepaald dat schenken aan een ANBI in aanmerking komt voor belastingvoordelen. Als u schenkt aan de Vrienden van Amphia kan dat voor u en de stichting ook financiële voordelen hebben: uw gift aan de stichting Vrienden van Amphia is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Als de Vrienden van Amphia zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de stichting geen schenkbelasting te betalen. De Vrienden van Amphia betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de stichting gebruikt voor het algemeen belang.

Een periodieke gift vastleggen

Om gebruik te maken van het belastingvoordeel moet u een overeenkomst sluiten (periodiek) met de Stichting Vrienden van Amphia.  Neem hierover contact op met het secretariaat van de Vrienden van Amphia.

Meer weten?

De website van de Belastingdienst geeft meer informatie over de voorwaarden voor een ANBI-status en de belastingvoordelen hiervan. Via deze website vindt u ook registratie van de stichting Vrienden van Amphia terug als ANBI.

CBF-erkenning

Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat deze organisatie zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Eens in de drie jaar toetst het CBF erkende goede doelen opnieuw. Er kunnen ook tussentijds controles plaatsvinden. Voor vragen, klachten en een actuele lijst van erkende goede doelen: Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 020 – 417 00 03 of www.cbf.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.