Header afbeelding

Erkend goed doel

ANBI

De stichting Vrienden van Amphia is door de belastingdienst aangemerkt als een erkend goed doel met een ANBI-status. Een ANBI is een ‘Algemeen Nut Bevorderende Instelling’. Zo’n instelling moet zich onder andere voor minimaal 90% inzetten voor het ‘algemeen nut’.     

Belastingvoordeel

De overheid heeft bepaald dat schenken aan een ANBI in aanmerking komt voor belastingvoordelen. Als u schenkt aan de Vrienden van Amphia kan dat voor u en de stichting ook financiële voordelen hebben: uw gift aan de stichting Vrienden van Amphia is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Als de Vrienden van Amphia zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de stichting geen schenkbelasting te betalen. De Vrienden van Amphia betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de stichting gebruikt voor het algemeen belang. 

Als u bij de notaris een periodieke gift gaat vastleggen, betaalt de stichting Vrienden van Amphia de kosten hiervan. De gever geniet fiscale voordelen, aangezien de stichting als ANBI is aangemerkt. Uw giften zijn daarom aftrekbaar voor de belastingen. Neem hierover vooraf contact op met het secretariaat van de Vrienden van Amphia. 

Een periodieke gift vastleggen

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. 

Meer weten?

De website van de Belastingdienst geeft meer informatie over de voorwaarden voor een ANBI-status en de belastingvoordelen hiervan. Via deze website vindt u ook registratie van de stichting Vrienden van Amphia terug als ANBI.