Header afbeelding

Projecten

De stichting Vrienden van Amphia is altijd op zoek naar mensen die Amphia willen steunen en projecten helpen realiseren. Dankzij hun bijdrage zijn recent bijvoorbeeld onderstaande projecten opgepakt. Bent u enthousiast geworden over deze initiatieven? Word ook vriend! Of wilt u een project voordragen? Neem dan contact op met de stichting.

2017

Spreekkamers cardiologie

De twee spreekkamers van cardiologie op unit 36 en 37, locatie Molengracht, waren hard toe aan een opfrisbeurt. De kamers zijn veelvuldig in gebruik, ook voor de soms zware gesprekken over behandelingen. Ze kregen van de Vrienden van Amphia fleurige wandafbeeldingen naast het nieuwe meubilair en de schilderbeurt van Amphia.

Kindermiddagen

Als een ouder behandeld wordt voor kanker, heeft dat een grote impact op het gezin. Ook jonge kinderen van patiënten kunnen de behandeling als belastend ervaren. Het ziekenhuis waar vader of moeder heen moet kan een bedreigende plek worden, of het gesprek over diagnose en behandeling tussen ouder(s) en kind is moeilijk en belastend. Amphia wil de kinderen in de leeftijdsgroep 5 t/m 12 jaar die in deze situatie zitten extra aandacht geven. Als proef worden voor hen gedurende 2017 een aantal middagen verzorgd. Het doel hiervan is om de drempel naar het ziekenhuis te verlagen en hen een leuke middag te bezorgen in deze moeilijke tijd. De Vrienden van Amphia draagt financieel bij aan de organisatie van deze middagen.

Sponsorloop voor borstkankerpatiënten

Oktober staat internationaal bekend als borstkankermaand en op 1 oktober 2017 lopen veel medewerkers van Amphia dan ook mee met de bedrijvenloop van de Bredase Singelloop. Met hun loop halen zij dit jaar geld op voor borstkankerpatiënten, zoals Diana Franssen. Met de opbrengst van de sponsoractie schaft Amphia omslagdoeken aan voor deze patiënten. Met zo’n omslagdoek voelen zij zich minder kwetsbaar tijdens de lichamelijke onderzoeken en behandelingen. Kent u iemand die meeloopt met de Singelloop of loopt u zelf mee? Doe dan mee met de sponsoractie en draag zo een steentje bij.

Maak uw sponsorbijdrage vóór 9 oktober 2017 over op rek. nr. NL68 RABO 0315 0750 07 t.n.v. stichting Vrienden van Amphia, Breda o.v.v. OMSLAGDOEK

Amphia ziet jaarlijks 400 nieuwe (borstkanker) patiënten in het mammacentrum.

Wachtruimte dagcentrum oncologie opgeknapt

De inrichting van de wachtruimte dagcentrum oncologie op de Langendijk is door Amphia opgeknapt. De afdeling kreeg nieuw meubilair, aangepaste verlichting, fris geschilderde wanden, wandversiering en zijden planten. Naast de financiering door Amphia, ondersteunde ook de Vrienden van Amphia dit project met een financiële bijdrage. Daarnaast doneerde de Community Service Rotaryclub Breda-Zuid ook een belangrijke financiële bijdrage aan dit project, waarvoor onze hartelijke dank.

2016

Vrienden van Amphia maakt gezinssuites mede mogelijk

Na een flinke verbouwing heeft Amphia in september zes nieuwe gezinssuites in gebruik genomen. Moeders die pas bevallen zijn kunnen hier samen met hun kind en partner in een eigen kamer verblijven als blijkt dat opname in het ziekenhuis nodig is. De realisatie van de zes nieuwe gezinssuites is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Vrienden van Amphia.

Kinderspeelgoed en wandbekleding voor wachtruimten Radiologie

 

Wachten is nooit prettig, vooral niet als je een kind bent. De afdeling radiologie vertelde ons dat het speelgoed voor de kinderen hoognodig aan vervanging toe was. Ook bleek dat de ruimte waar bedlegerige patiënten moeten wachten als saai en leeg werd ervaren. Zodoende is er sinds kort nieuw speelgoed voor de kinderen in de wachtruimte bevestigd. Ook is de muur van de wachtruimte voorzien van een grote prikkelarme afbeelding. Hiermee wordt het wachten enigszins veraangenaamd.

 Lize op bezoek

De Intensive Care (IC) is een van de afdelingen in het ziekenhuis waar bijzondere zorg aan patiënten wordt gegeven. Sommige patiënten zijn ernstig ziek; anderen  hebben extra zorg nodig na een ingrijpende operatie. Het komt vaak voor dat er kinderen op de IC komen; een bezoek aan familieleden kan voor hen een ingrijpende ervaring zijn. Voor hen is nu een speciaal boekje gemaakt "Lize op bezoek op de Intensive Care” dat de kinderen thuis kunnen lezen. Op deze manier kan nu 'op maat' informatie over een opname op de IC worden gegeven.. Het boekje is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van Amphia.

Kindertelevie

Sinds mei 2016 hangen er 18 nieuwe televisies op de patiëntenkamers van de afdeling Kindergeneeskunde. Deze vervangen de verouderde modellen waarvan er meerdere niet meer functioneerden of te kampen hadden met een defecte afstandsbediening. Vrienden van Amphia droegen 50% bij in de aanschafkosten. Niet alleen is de beeldkwaliteit aanzienlijk verbeterd; ook kunnen dvd's worden afgespeeld op de apparaten. De televisies zijn aangeschaft door de kinderafdeling zodat  de kinderen als service altijd tv kunnen kijken ter ontspanning of afleiding. Kinderen hebben hierdoor een prettiger verblijf op de kinderafdeling.

Slaapbank voor de IC

Op de Intensive Care (IC) afdeling worden patiënten verpleegd die ernstig ziek zijn of herstellen na een ingrijpende behandeling. Voor de familieleden van deze groep patiënten is door de afdeling een familiekamer ingericht waar zij kortere of langere tijd kunnen verblijven als dat noodzakelijk is. Dankzij de bijdragen van de donateurs kon een slaapbank worden aangeschaft voor deze familiekamer.

Aankleding Acute Opname Afdeling

De Acute Opname Afdeling (AOA) is een klinische verpleegafdeling waar patiënten acuut voor maximaal 48 uur worden opgenomen. Als de patiënt verdere of uitgebreidere behandeling nodig heeft, wordt hij of zij na het verblijf op de AOA opgenomen op een van de verpleegafdelingen binnen Amphia. Om een rustgevend effect te creëren vroeg de afdeling voor het ontvangstgedeelte wandbekleding aan.

Hometrainer voor afdeling Chirurgie

Voor afdelingen chirurgie is één hometrainer gefinancierd. Sommige patiënten die ze erg ziek zijn (geweest) hebben veel conditie ingeleverd. In 1e instantie helpt de verpleegkundigen en de fysiotherapie bij het mobiliseren in de stoel en gaan patiënten wandelen op de gang. Daarnaast zijn er ook patiënten die goed in staat zijn om extra conditie op te bouwen d.m.v. bijvoorbeeld een hometrainer en daardoor de mogelijkheid hebben om sneller te herstellen.

Stiltemeditatie

Op de locaties Molengracht en Langendijk kunnen patiënten en bezoekers deelnemen aan een wekelijkse stiltemeditatie in de kapel. Hiervoor zijn tien meditatiematten gefinancierd naast de beschikbare bankjes en stoelen.


 


Een hart onder de riem

Patiënten die een okselklierverwijdering hebben ondergaan kunnen hiervan langdurig hinder ondervinden. Met een hartvormig kussen, dat in de oksel onder de arm kan worden geplaatst, wordt steun en comfort geboden. De afdeling Prinsenbeek van 'Vrouwen van Nu' benaderde één van de mammacare verpleegkundige van Amphia met het aanbod om deze kussens te maken. Op jaarbasis zijn zo'n 150 tot 200 kussensets nodig.

Relaxfauteuils voor de afdeling Neurologie

Op de afdeling Neurologie worden veel ouderen verpleegd met een neurologische aandoening. Door hun hersenziekte of door de opname in een vreemde omgeving raken deze ouderen soms verward en lopen hierdoor een verhoogde kans op dwalen of vallen. Om vrijheid beperkende maatregelen voor de patiënt te voorkomen wordt de familie uitgenodigd mee te participeren in de zorg. Dit verwacht een actieve houding. Hiervoor werden twee verrijdbare relaxstoelen gefinancierd, waardoor de familie overdag of 's nachts aanwezig kan zijn om te zorgen dat de patiënt veilig en rustig aanwezig kan zijn.

Slaapliedjes en verhaaltjes op neonatologie

Op de afdeling neonatologie worden kinderen verzorgd die nog extra zorg nodig hebben na hun geboorte in het ziekenhuis. De ouders en verzorgers van deze kinderen brengen veel tijd met hen door. Een verhaaltje of liedje kan er voor zorgen dat kinderen zich beter op hun gemak voelen. Zodoende zijn er verhaal-, dicht en liedjesboekjes aangeschaft. Ook zijn er voor broertjes en zusjes die op bezoek komen cd spelers, koptelefoons en luistercd's beschikbaar gesteld om hen zoet te houden. Voor de sportieve baby's is er ook een babygym aanwezig.

Kinderen op KNF kijken ook

De afdeling Klinische NeuroFysiologie (KNF), locatie Langendijk, heeft een aanvraag voor een tv met dvd-speler toegewezen gekregen. Kinderen ondergaan hier vaak langdurige en intensieve onderzoeken, dus elke afleiding is welkom.

2015

Beweging en ontspanning

Op de afdeling Psychiatrie zijn het leren bewegen en in beweging komen twee belangrijke doelen tijdens een opname. De twee tafeltennistafels op de afdeling waren door hun intensieve gebruik al langere tijd aan vernieuwing toe en zijn eind 2015 vervangen. Hiermee wordt bijgedragen aan afleiding, ontspanning en interactie met andere patiënten en het personeel.
Recentelijk heeft de afdeling ook nieuw tuinmeubilair in gebruik genomen voor de binnentuin van de afdeling. Het bestaande meubilair werd al enkele jaren gebruikt en was door weersinvloeden zodanig aangetast dat vervanging noodzakelijk was. Patiënten van de afdeling hebben het nieuwe meubilair in elkaar gezet.

Filmpjes oncologie patiënten

Om oncologiepatiënten beter voor te bereiden op de onderzoeken en behandelingen die zij moeten ondergaan, maken we gebruik van korte webfilmpjes, te zien via onze website. 

De filmpjes dragen eraan bij dat patiënten vertrouwd raken met ons ziekenhuis en wat minder gespannen aan hun behandeling beginnen. 

De stichting heeft zes webfilmpjes gefinancierd.

Speelkamers

overhandiging-kinderkeukentje

Ook voor kinderen is een bezoek aan het ziekenhuis spannend. Om hen afleiding te bezorgen is er een speelkamer bij de zorgkern kindergeneeskunde en wachtruimte KNO ingericht. Als kinderen zich goed genoeg voelen kunnen zij zich hier ontspannen, en alleen, met andere kinderen en/of met een spelleidster spelen. 


De speelgoedkeukentjes zijn vervangen in samenwerking met de zorgkern Kindergeneeskunde. Ook is er een nieuwe speelgoedwerkbank aangeschaft zodat jongens en meisjes gebruik kunnen maken van beide soorten speelgoed.


Speelvoorzieningen voor kinderen op de poli Neurologie

Speelvoorzieningen-neurologie

Sinds januari 2014 wordt op de poli neurologie op de locatie Pasteurlaan twee dagen per week spreekuur gehouden voor kinderen. De kinderfaciliteiten van de Langendijk, die zeer goed bevallen bij de kindjes én de ouders, zijn daar niet aanwezig. De zorgkern neurologie heeft een televisie, puzzels en speelgoed aangeschaft voor deze poli.

Informatiekoffer voor patiënten in de laatste levensfase

De stichting Vrienden van Amphia zet zich in voor het welzijn van patiënten, hun familie en bezoekers van het Amphia Ziekenhuis. In Amphia wordt sinds 2011 door maatschappelijk werk en in de (poli)kliniek longoncologie en oncologie gebruik gemaakt van informatiekoffers bestemd voor patiënten in de laatste levensfase en hun naasten. De inhoud bestaat uit een informatiemap, dvd’s en een kinderboek. Na intensief gebruik waren ze aan vervanging toe. Daarnaast hebben andere afdelingen de wens geuit om ook over een informatiekoffer te beschikken. In totaal zijn er 30 koffers nodig. Met uw steun en een bijdrage uit de verkoop van boeken via de online boekwinkel hebben zij informatiekoffers aangeschaft voor het project  “Ik ga op reis en…”.

Leer mij u kennen borden

IC-wandbordIC patiënten verblijven in een omgeving met veel apparatuur, waar de patiënt vaak weinig controle ervaart op het doel van zijn/haar verblijf. Met name voor de IC- patiënten die gedurende langere tijd op IC verblijven zijn ‘Leer-mij-u-kennen-borden’ geïntroduceerd waar informatie over de behandeling wordt opgeschreven zoals het mobilisatie-schema waardoor de patiënt weet waar hij aan toe is. Daarnaast worden er vaak foto's en tekeningen van (klein-)kinderen op gehangen ter motivatie van het herstel. Voor de verpleegkundigen zijn de foto's vaak een aanleiding om in gesprek te gaan met de patiënt, waardoor wij zicht krijgen hoe hij/ zij is/ functioneert als mens in de samenleving. Verder wordt de naam van de IC- verpleegkundige genoteerd die op dat moment voor de patiënt zorgt. Ook dit ervaart ook de familie als prettig. 

Waakbedden interne geneeskunde

waakbedden-interne-geneeskundeFamilieleden die waken bij ernstig zieke patiënten zijn vaak dag en nacht op de afdeling aanwezig. De zorgkern interne geneeskunde maakt regelmatig mee dat familieleden op een matras naast het bed van de patiënt waken.
Om deze moeilijke en vaak zware periode te vergemakkelijken zijn twee opklapbare waakbedden gefinancierd.

Een zonnig uitzicht

neurolfysiologie

Op de polikliniek Kinderneurologie worden geregeld kinderen onderzocht op de functieafdeling. De medewerkers wilden de onderzoekskamer kindvriendelijker gaan inrichten. Met het aanbrengen van een grote kleurige wandafbeelding wordt een onderzoek minder belastend voor de kleinere patiëntjes.

Inrichting van de huiskamer voor MDL patiënten

patientenkamer-mdlDe huiskamer op de afdeling Interne Geneeskunde - MDL is een centrale plaats voor veel patiënten die hier zijn opgenomen. Veel patiënten met Maag-, Darm- en Leverziekten worden regelmatig of langere tijd opgenomen. Dan biedt de huiskamer een mogelijkheid voor ontmoeting. Na de verhuizing naar een grotere afdeling bleek de inrichting van deze huiskamer niet compleet. Er werd een aanvraag gehonoreerd voor planten, lampen en een wandmeubel. Zo wordt deze ontmoetingsplek weer gezellig.

2014

Opknappen van de toegang tot de PET/CT scanner

Jaarlijks worden zo’n 1500 patiënten onderzocht met de PET/CT scanner van de zorgkern Nucleaire Geneeskunde. Met een scan kunnen bepaalde diagnosen nauwkeuriger worden gesteld dan bijvoorbeeld een röntgenfoto. De ruimte waar deze scanner staat opgesteld, de kelder in de locatie Molengracht, is hard toe aan een opknapbeurt. Hiermee wil de zorgkern de ruimte en toegang waar de scanner staat opgesteld ook een andere uitstraling geven, waardoor patiënten niet zozeer het idee hebben dat ze zich in een kelderruimte bevinden.  

Spelvoorziening voor kinderen van patiënten op de poli Maag-Darm-Lever

Ongeveer 1 op de 10 ouders/verzorgers neemt zijn/haar kind(eren) mee naar het polibezoek van de afdeling Maag-darm-lever op de locatie Molengracht. Voor deze kinderen is op dit moment geen afleiding aanwezig. De zorgkern interne geneeskunde heeft haar aanvraag toegekend gekregen voor de aanschaf van een speeltoestel. De ouder/verzorger kan zich beter ontspannen en voorbereiden op een polibezoek, wanneer het kind zichzelf vermaakt.

Inrichten isolatiekamer nucleaire geneeskunde

Met nucleaire geneeskunde kan worden vastgesteld of iemand aan een bepaalde ziekte lijdt. De aard, de plaats en ernst van de ziekte worden zo bepaald. Een beperkt aantal ziekten kan met behulp van radioactieve stoffen worden behandeld. Door de uitgezonden stralingen moeten behandelde patiënten soms worden opgenomen in een geïsoleerde kamer. Nadat de straling onder de wettelijke norm is, mag de patiënt het ziekenhuis weer verlaten.  Om dit verblijf zo prettig mogelijk te laten verlopen wil de verpleging van het Amphia Ziekenhuis de aankleding van de geïsoleerde kamer een opknapbeurt geven. Met mooi en goed meubilair en levendige wanddecoraties voelen patiënten die hier één of twee dagen verblijven zich niet afgesloten van de buitenwereld. Maar creëren we een veilige plek om tot rust te komen. 

Aankleding polikliniek Chirurgie

Met een bijdrage van de stichting wordt de polikliniek Chirurgie op de Molengracht opgeknapt. Hiermee wordt de omgeving aangenamer gemaakt en kan er ook afleiding worden gecreëerd bij het wachten op de afspraak met de specialist.  

Bijdragen aan het verminderen van verwardheid

Bij een verblijf in het ziekenhuis is oriëntatie in tijd en plaats bij kwetsbare ouderen een belangrijk aandachtspunt. Deze patiënten hebben een groter risico op verwardheid. Op de verpleegafdelingen zijn alle verpleegkundigen geschoold en getraind om in de dagelijkse zorg aandacht te besteden aan maatregelen om verwardheid te signaleren en waar mogelijk te voorkomen.   

Met een klok en kalender kan geholpen worden bij de oriëntatie in tijd en plaats en hierdoor mogelijk een bijdrage worden geleverd in het verminderen of voorkomen van verwardheid. Daarnaast kan het ook voor kwetsbare ouderen een hulpmiddel zijn in het bieden van een dagstructuur. Op veel verpleegafdelingen ontbreken klokken en kalenders op patiëntenkamers.   

Na bemiddeling door de Vrienden van Amphia heeft Stichting Voormalig Gasthuis uit Breda 70 klokken/wandkalenders geschonken waardoor op alle verpleegafdelingen beschikken over twee exemplaren die kunnen worden opgehangen of neergezet op een patiëntenkamer.

2013

Opknappen éénpersoonskamers op de afdeling Longgeneeskunde

De vier éénpersoonskamers van de afdeling Longgeneeskunde op locatie Molengracht kregen een nieuwe inrichting met een warmere en huiselijke sfeer. Dit komt het welzijn van patiënten en hun familie ten goede.

Bergen verzetten

In de maanden juni en juli 2013 reden vijf fietsers onder het motto 'Bergen verzetten' naar het Spaanse Santiago de Compostella om geld in te zamelen voor unit MG42/ 43 oncologie/ hematologie. Met het ingezamelde geld is de aanschaf van 7 tablets en 4 hometrainers voor de isolatie-units gefinancierd.

Inrichten babykamer PAAZ

De opname van moeder en baby op de PAAZ is een goede manier om te zorgen dat moeder en baby samen zijn, zodra moeder in staat wordt geacht tot zinvolle interactie met haar baby. De opname bestaat uit gerichte (gemiddeld één maand durende) psychiatrische zorg voor de moeder, een plaats om te verblijven voor haar baby en begeleiding en aandacht voor de ouderlijke vaardigheden van de moeder op de PAAZ. Het voorkomt negatieve gevolgen van scheiding van moeder en baby. Voor de baby was geen vaste verblijfplaats met als resultaat dat de baby óf in het kantoor van de verpleging óf in de spreekkamer verbleef als moeder even rust wil. Met een bijdrage van de stichting is een babykamer ingericht.

2012

De Vrienden van Amphia verbetert uitzicht kamers

Het uitzicht van de één- en tweepersoonskamers op de afdeling Interne Geneeskunde is met behulp van grote weerbestendige stickers opgefleurd. Patiënten kijken nu uit op een veld rode klaprozen met een strak blauwe lucht.  

2012 Muurschildering

De gang naar de OK op locatie Molengracht is voorzien van een levensgrote muurschildering. Dit oogt veel aangenamer voor patiënten die door deze gang richting de OK gaan.

Verduisteringsgordijnen voor de afdeling Kindergeneeskunde

Met de nieuwe verduisteringsgordijnen op de afdeling Kindergeneeskunde kunnen de kinderen beter en langer slapen en zijn ze in de zomermaanden nier meer zo vroeg wakker zijn. Dit project bevordert het herstel, geeft de ouders rust en verbetert de kwaliteit van het verplegen.

Folder over het Bekkenbodemcentrum in verschillende talen

Deskundigen op het Bekkenbodemcentrum van Amphia behandelen vrouwen met verzakkingen en incontinentieproblemen. Om de voorlichting aan allochtone patiënten te verbeteren zijn in samenwerking met de Migrantenraad Breda informatiefolders vertaald.

Voorlichtingsfilm Oogheelkunde

Een staaroperatie of cataractoperatie op de afdeling Oogheelkunde is voor veel patiënten een ingrijpende ervaring. Een voorlichtingsfilm over deze operaties in Amphia geeft patiënten rust en ze zijn zijn hiermee nog beter voorbereid op de operatie.

2011

Luisterboeken voor de afdeling Dialyse

Dialysepatiënten worden drie keer per week gedurende vier à vijf uur gedialyseerd. Hiervoor zijn ze gedurende die uren vastgekoppeld aan een dialyseapparaat en is iedere vorm van ontspanning welkom. Dankzij de Vrienden van Amphia heeft het ziekenhuis nu twee luisterboekapparaten voor locatie Molengracht en Pasteurlaan.  

Afleiding patiëntjes Klinische Neurofysiologie

Op de afdeling Klinische Neurofysiologie worden jaarlijks zo’n 1000 kinderen onderzocht op hersen- en spieractiviteit. Kinderen moeten hiervoor soms langere tijd stil liggen en de onderzoeken zijn niet altijd even prettig. Om de aandacht van het onderzoek af te leiden of als verrassing na het onderzoek krijgen de jonge patiënten nu een klein cadeautje aangeboden.  

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.