Onze afdelingen

T

Triage gynaecologie Triage is een verzamelnaam voor spoedeisende zorg voor gynaecologie en zwangere vrouwen.
Trombose polikliniek Als bij u een trombose is vastgesteld, wordt onderzocht of er sprake is van een eventuele onderliggende oorzaak en wordt de duur van de ingestelde antistollingsbehandeling bepaald.

U

Urologie De afdeling Urologie houdt zich bezig met aandoeningen aan de urinewegen (bij mannen, vrouwen en kinderen) en het mannelijk geslachtsorgaan.

V

Vaatcentrum en -chirurgie (polikliniek) U wordt doorverwezen naar het Vaatcentrum van Amphia als u bijvoorbeeld pijn in uw benen heeft bij het lopen of bij een verwijding in uw buikslagader.
Vasculaire geneeskunde Op de polikliniek Vasculaire geneeskunde is er speciale aandacht voor aandoeningen die een risicofactor vormen voor hart- en vaatziekten.
Verloskunde In de verloskamers kunt u bevallen als u een medische indicatie heeft. Onze medewerkers bespreken met u welke zorg u nodig heeft.
Voorbereidingsplein Bij het voorbereidingsplein besteden we aandacht aan voorbereiding, verdoving en pijnbestrijding rondom uw operatie.

W

Wond- en decubitusconsulent Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een medisch specialist. Die kan op zijn beurt de wond- en decubitusconsulent (of kortweg WD-consulent) raadplegen.

X

XS polikliniek De afdeling Kindergeneeskunde heeft een speciaal spreekuur voor te vroeg (prematuur) geboren kinderen (na minder dan 32 weken zwangerschap).

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.