Onze afdelingen

M

Medisch maatschappelijk werk Onze medisch maatschappelijk werkers bieden u en uw naasten ondersteuning en begeleiding bij het omgaan met ziek zijn. Zij zijn gespecialiseerd in het voeren van gesprekken met patiënten en hun naasten. Zij kunnen een belangrijke rol spelen tijdens uw medische behandeling. Doordat de medisch maatschappelijk werker zelf werkzaam is in het ziekenhuis, weet hij/zij goed waar u en uw naasten mee te maken kunnen krijgen en hoe u hiermee kunt omgaan. Als u dat op prijs stelt, kan uw arts of verpleegkundige u verwijzen naar een medisch maatschappelijk werker. Ook zonder verwijzing kunt u uw vraag of probleem met ons bespreken. Afhankelijk van de situatie bekijken we of we hulp inschakelen van andere specialisten.
Medische psychologie Medische psychologie is een wetenschappelijk vakgebied waarin de relatie tussen lichaam en geest centraal staat.
Metabole botzieken en osteoporose (polikliniek) De polikliniek heeft veel ervaring met het behandelen van botontkalking (osteoporose) en zeldzamere botziekten
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie Wij zijn gespecialiseerd in diverse aandoeningen in de mond, van de kaak en het gebit, het aangezicht, het hoofd en de hals.
Mortuarium Een patiënt die in het ziekenhuis overlijdt, wordt overgebracht naar het mortuarium.
MS-centrum Is er bij u multiple sclerose (MS) geconstateerd? Of bestaat het vermoeden dat u MS heeft?

N

Neonatologie De afdeling Neonatologie is een onderdeel van de Divisie Vrouw & Kind. Hier werken verpleegkundigen die zijn gespecialiseerd in het verplegen van zuigelingen.
Neurologie Neurologie is een medisch specialisme dat ziekten van het zenuwstelsel onderzoekt en behandelt.
Neurologie (Klinische Neurofysiologie) Op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) worden onderzoeken verricht, die informatie geven over het functioneren van het centrale en perifere zenuwstelsel, de spieren en bloedvoorziening van de hersenen.
Neurologie (research) Op de poli en afdeling Neurologie nemen wij deel aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar de werkzaamheid, veiligheid en bijwerkingen van nog niet geregistreerde medicatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.