Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Diabeteszorg

Polikliniek Interne Geneeskunde Breda Molengracht en Pasteurlaan Oosterhout

Routenummer 104
Telefoonnummer (076) 595 30 55

E-mail: diabeteszorg@amphia.nl of via mijnAmphia

Openingstijden Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 uur

Diabeteszorg

Suikerziekte (diabetes mellitus) komt veel voor. Naar schatting zijn er in Nederland bijna een miljoen mensen met diabetes. Deze ziekte ontstaat door een tekort aan het hormoon insuline en/of een verminderde gevoeligheid daarvoor. Hierdoor stijgt het suikergehalte in het bloed. Op onze diabetespolikliniek kunt u terecht voor controle en behandeling van alle soorten diabetes, waaronder type 1 en type 2 diabetes en zwangerschapsdiabetes.


Over ons

Aandachtsgebieden

 • Type 1 diabetes
 • Pomp- en sensorencentrum
 • Zwangerschap en diabetes
 • Monogenetische diabetes
 • Moeilijk instelbare type 2 diabetes

Sterk in

 • State of the art diabeteszorg.
 • Ervaring met nieuwe technologie, zoals de nieuwste medicijnen, insulinepompen en sensoren.
 • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek naar onder andere nieuwe behandelingen voor diabetes.

Samenwerkingsverbanden

We werken samen met :

 • Zorggroepen huisartsen
 • Academische centra
 • Obesitascentrum Zuidwest Nederland
 • Obesitas Centrum
 • Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg 

Voor u

Eerste bezoek

U bent doorverwezen naar de polikiniek Diabeteszorg. Bij uw eerste bezoek wordt u gezien door een internist, dan wel een internist in opleiding. Het eerste bezoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Bij dit onderzoek wordt er uitgebreid ingegaan op uw klacht en kan er een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Ter voorbereiding aan uw bezoek raden wij u aan om een huidig medicatie overzicht mee te nemen en de arts op de hoogte te stellen van eventuele allergieën. Daarnaast is het handig om eventuele vragen al op papier mee te nemen.

Controle

Bij een herhaalbezoek is het belangrijk dat u tijdig (bloed)onderzoek laat verrichten, zodat uw uitslagen hiervan besproken kunnen worden. Daarnaast is het handig om eventuele vragen al op papier mee te nemen.

Patiëntenportaal mijn Amphia

Uw gezondheid is heel belangrijk en daarop houdt u graag zelf de regie. Daarom heeft Amphia het patiëntenportaal mijnAmphia ontwikkeld, dat u inzicht geeft in uw medisch dossier van Amphia. Zo heeft u altijd en overal inzage online inzage in uw medische gegevens.

Wie begeleiden u hier?

U wordt begeleid door een multidisciplinair team van internisten met expertise op het gebied van diabetes, diabetes-verpleegkundigen, diëtisten, medisch psychologen, podotherapeuten en oogartsen. We stemmen de behandeling af op uw situatie. 


Als u klachten aan uw voeten krijgt, wordt u in Amphia begeleid door het ervaren diabetesvoetenteam, waaraan onder andere een wondverpleegkundige, een vaatchirurg, een revalidatiearts en een internist deelnemen.


Zwangere vrouwen met diabetes worden binnen ons team intensief begeleid door de internist, de diabetesverpleegkundige en de diëtist. Zij werken nauw samen met de gynaecoloog en de verloskundige.

Hulp bij behandeling

Wij helpen u door de behandeling te optimaliseren. U krijgt tabletten en/of injecties met bijvoorbeeld insuline. U kunt rekenen op uitgebreide begeleiding wanneer u begint met insuline en wanneer u overstapt op de insulinepomp of de sensorbehandeling. Wij geven u adviezen over een gezonde leefstijl en goede voeding. Daarbij kunt u begeleiding krijgen van een diëtist.


Verder hebben we uitgebreid aandacht voor het omgaan met een chronische ziekte als diabetes in het dagelijks leven. De medisch psycholoog, verbonden aan het diabetesteam, kan u begeleiden bij psychische klachten bij diabetes.

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes is een aandoening die in de loop van de zwangerschap kan ontstaan, waarbij de bloedsuikers verhoogd zijn door de zwangerschapshormonen. Dit kan leiden tot verschillende complicaties in de zwangerschap, waaronder problemen kunnen ontstaan rond de bevalling. Het is daarom belangrijk dat zo snel mogelijk met de juiste behandeling wordt gestart.   

In het Amphia worden vrouwen met zwangerschapsdiabetes begeleid door een team van internisten, diabetesverpleegkundigen, diëtisten en gynaecologen. Als er bij u zwangerschapsdiabetes is vastgesteld, wordt u binnen een week ingepland bij een diëtist en krijgt u van de doktersassistent uitleg over de glucosemeter. Later komt u bij de diabetesvepleegkundige en internist terecht.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de polikliniek interne geneeskunde via (076) 595 5072
Alle diabetesverpleegkundigen werken op vaste dagen. Mogelijk heeft u steeds dezelfde diabetesverpleegkundige, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Voor ons is dat geen probleem, want wij dragen de informatie aan elkaar over. Wilt u echter graag steeds dezelfde diabetesverpleegkundige zien of spreken, dan proberen hieraan tegemoet te komen.

Voorlichting

Websites

Meer informatie vindt u op de volgende websites:

en in onderstaand begrijpelijk boekje in eenvoudig Nederlands:

Agenda

van 13 maart 2019 19:00 tot 21:30
Wil jij meer weten over diabetes? Diabetesvereniging Nederland organiseert een speciale thema-avond met als onderwerp: Complicaties ten gevolge van diabetes.
Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.