Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Fysiotherapie

Breda Molengracht

Routenummer 158
Telefoonnummer (076) 595 30 75
Openingstijden Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur

Fysiotherapie

Een fysiotherapeut helpt u bij klachten die te maken hebben met bewegen. Door ziekte, een ongeval of een operatie kan uw lichaam (tijdelijk) minder goed werken. Bijvoorbeeld na een heup- of knieoperatie, een hartinfarct, een buikoperatie,  een beroerte of bij een verminderde algehele conditie. U krijgt dan fysiotherapie op verzoek van de behandelend specialist. 
 
U kunt ook terecht in onze polikliniek wanneer u niet bent opgenomen in het ziekenhuis. Een verwijzing van een specialist of huisarts is gewenst, maar we kunnen u ook onderzoeken en behandelen zonder verwijzing.

Over ons

Aandachtsgebieden

De polikliniek Fysiotherapie richt zich vooral op patiënten die specifieke kennis en vaardigheden vragen. En op mensen voor wie een multidisciplinaire aanpak nodig is, of een directe samenwerking met de verwijzend specialist. Belangrijke aandachtsgebieden zijn: bekkenbodem, oedeem, reuma, draaiduizeligheid, schouderklachten, revalidatie van de voorste kruisband, vaatproblematiek, valpreventie,  kinderfysiotherapie, bewegen met een stoma en longreactivatie.

Samenwerking

De polikliniek Fysiotherapie werkt samen met: 

Folders

Meer informatie over onze behandelingen leest u in onze folders.

Sterk in

Waar blinken wij in uit?

De afdeling Fysiotherapie heeft veel specifieke kennis over operatietechnieken en aandoeningen. Dat komt door onze nauwe samenwerking met de behandelend specialisten. Daarnaast hebben we snel contact met de behandelend specialist als dat nodig is.   
 
Amphia vervult voor diverse patiëntengroepen een regionale functie. Hierdoor komen patiënten soms vanuit heel Nederland naar Amphia. Door deze toeloop en het grote aantal operaties per jaar hebben we veel ervaring in het begeleiden en behandelen van deze patiëntengroepen. Voorbeelden van deze operaties zijn:   
  • Schouder- en elleboogoperaties; 
  • Hartoperaties; 
  • Long- en buikoperaties met VATS / de Da Vinci Robot; 
  • Nazorg voor te vroeg geboren kinderen die op de Intensive Care hebben gelegen.

Innovatie

De afdeling Fysiotherapie neemt deel aan diverse onderzoeken binnen het ziekenhuis en in de polikliniek. We werken daarbij samen met de betreffende specialisten. Voorbeelden hiervan zijn: 
  • rapid recovery / one day surgery; 
  • VKB-hechting voorste kruisband (ligamys); 
  • TOP-programma voor kinderen (volgen van te vroeg geboren kinderen tijdens het eerste levensjaar en het begeleiden en adviseren van de ouders).

Voor u

Wie begeleiden mij?

Op de polikliniek Fysiotherapie komt u de volgende mensen tegen: een gespecialiseerde fysiotherapeut, soms in combinatie met een arts, een gespecialiseerde verpleegkundige en een ergotherapeut.

Faciliteiten

Op alle locaties beschikken we over oefenzalen en fitnessapparatuur. De locatie Langendijk heeft daarnaast een oefenbad met verstelbare bodemdiepte. Op de locaties Molengracht en Langendijk hebben we een optogait tot onze beschikking. Dit is apparatuur om de springhoogte en springkracht te meten.

Second opinion

Specialisten sturen regelmatig patiënten door wanneer een behandeling niet verloopt zoals gewenst. De fysiotherapeut voert dan een beoordeling uit.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.