Geheugenpolikliniek

Breda - Molengracht

Telefoonnummer (076) 595 53 96
Polikliniek Zuid 34

E-mail: geheugenpoli@amphia.nl

De geheugenpolikliniek is onderdeel van de polikliniek neurologie.

Telefoonnummer polikliniek neurologie: (076) 595 30 26


Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 16.30 uur

Geheugenpolikliniek

Op onze geheugenpolikliniek wordt onderzoek verricht bij mensen met klachten van het geheugen. Iedereen vergeet weleens iets, maar het kan het zinvol zijn om de klachten te laten onderzoeken als deze toenemende belemmeringen geven in de dagelijkse activiteiten. Geheugenproblemen kunnen leiden tot veranderingen in gedrag, stemming, oriëntatie en zelfstandigheid. Mogelijk ervaart u zelf klachten van uw geheugen, of signaleert uw omgeving tekortkomingen hiervan. Deze problemen kunnen ontstaan bij diverse oorzaken, waaronder dementie, maar ook door depressie, slaapstoornissen en afwijkingen van de schildklier of de vitamines.

Over ons

Geheugenpolikliniek

Binnen de polikliniek van neurologie richt een team van zorgverleners zich specifiek op onderzoek en behandeling van geheugenproblematiek. Het team bestaat uit enkele neurologen, een verpleegkundig specialist en een geheugenverpleegkundige. Zij beoordelen de patiënt en bespreken de bevindingen en onderzoeken gezamenlijk na. Bij deze bespreking is ook een specialist ouderengeneeskunde aanwezig. 

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het gehele onderzoek vindt zoveel mogelijk plaats op één dagdeel, op locatie Molengracht. De onderzoeken bestaan uit een hersenenscan (MRI- of CT-scan), bloedonderzoek en neurologisch onderzoek. Daarna krijgt u twee gesprekken. Het eerste gesprek vindt plaats bij de verpleegkundig specialist of de geheugenverpleegkundige. Zij brengen uw verhaal in kaart en nemen geheugentesten af. In het tweede gesprek zal de neuroloog u verder beoordelen en krijgt u de uitslagen van de onderzoeken. Na uw bezoek bespreekt het team de bevindingen na, met ondersteunend advies van een specialist ouderengeneeskunde en/of een psychiater. 

Samenwerkingsverbanden

Wij werken nauw samen met diverse consulenten en specialisten, zowel intern als extern. U kunt denken aan een huisarts, specialist ouderengeneeskunde, psychiater, klinisch geriater, casemanager dementie en ergotherapeut. 

Het Dementienetwerk Breda e.o. is een samenwerkingsverband in de regio noord-west Brabant die de ondersteuning aan mensen met dementie en hun betrokken mantelzorgers, vrijwilligers en professionals wil verbeteren. Voor informatie en ondersteuning kunt u terecht op www.dementiezorg.nl.
Waar blinkt deze afdeling in uit?

De geheugenpolikliniek kenmerkt zich door uitstekend onderzoek van geheugenklachten of andere cognitieve klachten. De patiënt en diens naasten staan centraal, waardoor we behandeling en zorg op maat kunnen geven. We hebben korte lijnen met de professionals die dichtbij de patiënt staan, zoals de huisarts, casemanager dementie en diverse thuiszorgorganisaties. 


Voorbereid naar het eerste bezoek

Een goede voorbereiding kan doeltreffend zijn om goed naar het probleem te kijken. Wij vragen u om thuis een vragenlijst in te vullen, die wij u per post toesturen. Op deze website vindt u het formulie ook digitaal. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om de vragenlijsten ingevuld mee te nemen naar uw eerste bezoek?

Wie begeleiden u hier?

De diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met cognitieve problemen en/of dementie wordt op onze geheugenpolikliniek verricht door gespecialiseerde professionals. Ons team bestaat uit neurologen, een verpleegkundig specialist en een geheugenverpleegkundige. Zij werken als een team om u heen en stemmen uw zorgvraag en behandeling onderling af. Zo sluit deze goed aan op uw behoeften. 

Daarnaast neemt een specialist ouderengeneeskunde deel aan de wekelijkse nabespreking. Dit is een arts die is gespecialiseerd in de zorg voor ouderen met verschillende gezondheidsproblemen. De specialist ouderengeneeskunde kan u eventueel aanvullend beoordelen in de thuissituatie.

Neuroloog

De neuroloog is uw hoofdbehandelaar. U komt bij de neuroloog voor het stellen van de diagnose en voor de behandeling van geheugenproblemen of dementie. Verder inventariseert en coördineert de neuroloog de noodzakelijke zorg rondom u in en buiten het ziekenhuis.

Verpleegkundig specialist en geheugenverpleegkundige

De verpleegkundig specialist (M. Kimmel) en de geheugenverpleegkundige (A. de Jong) zijn uw eerste aanspreekpunten voor de geheugenpolikliniek. Zij brengen uw verhaal in kaart en verrichten cognitief onderzoek. Verder inventariseren en coördineren zij de noodzakelijke zorg en begeleiding (zoals een casemanager dementie en thuiszorg). Tijdens het spreekuur kunt u hen vragen stellen over cognitieve stoornissen en dementie, de behandeling en de gevolgen in het dagelijks leven.

De verpleegkundig specialist neemt doorgaans een aantal medische taken over van de neuroloog, zoals het verrichten van lichamelijk onderzoek en het uitschrijven van recepten.

Aanvullende informatie

2nd opinion

Indien u een second opinion wenst door een van onze neurologen, kunt u een verwijzing vragen aan uw huisarts of specialist.


Relevante informatie

Voor uitgebreide en recente informatie over dementie kunt u terecht op diverse websites.

Meest voorkomende behandelingen

Dementie 

We kunnen spreken van dementie als de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord in meerdere domeinen, met daarnaast dat mensen geleidelijk hun zelfstandigheid verliezen. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziekten. De bekendste vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie. 

Steeds meer zenuwcellen in de hersenen en/of verbindingen tussen deze zenuwcellen gaan bij dementie kapot. Hierdoor kunnen de hersenen niet goed meer functioneren. De meeste mensen met dementie hebben geheugenstoornissen, gevolgd door problemen in het oriënteren en het beoordelen van situaties. Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven: hij wordt meer afhankelijk van de hulp van anderen en dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker. Bij sommige mensen kan de achteruitgang heel snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden. 


Behandeling 
Er zijn geen medicijnen die de ziekte van Alzheimer en de andere vormen van dementie helemaal genezen. Wel zijn er medicijnen die de klachten kunnen doen verminderen. Voor uitgebreide en recente informatie over dementie kunt u terecht op diverse websites.

www.alzheimer-nederland.nl/

www.alzheimer.nl

Lotgenotencontact

Onze geheugenpolikliniek onderhoudt contact met verschillende patiënten- en belangenorganisaties. 


Alzheimer Nederland 
is een stichting met een landelijk bureau in Amersfoort en 51 regionale afdelingen. Zo'n 50 medewerkers en 5500 vrijwilligers van Alzheimer Nederland geven voorlichting over het ziektebeeld, ondersteunen mensen met dementie en hun naasten en behartigen hun belangen. Alzheimer Nederland werkt nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen en is tevens een fonds dat geld inzamelt voor onder andere wetenschappelijk onderzoek naar dementie. De regionale afdelingen van Alzheimer Nederland organiseren regionale activiteiten op het gebied van voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging. De afdelingen organiseren diverse activiteiten, zoals de Alzheimer Cafés / Theehuizen en daarnaast soms ook gespreksgroepen en wandelingen. 

Alzheimer Café 
Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. De maandelijkse bijeenkomsten starten meestal met een interview met betrokkenen (mensen met dementie, familie of een professional) of een lezing. Daarna kunnen de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen. Zie de link voor de adressen, programma’s en openingstijden.

Meer informatie over het Alzheimer Café: www.alzheimer-nederland.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.