Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Geheugenpolikliniek

Breda - Molengracht

Routenummer 10

E-mail: geheugenpoli@amphia.nl

De geheugenpolikliniek is onderdeel van de polikliniek neurologie.

Telefoonnummer polikliniek neurologie: (076) 595 30 26


Openingstijden Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30u tot 12.00u in de ochtend en van 13.30u tot 16.00u in de middag.

Geheugenpolikliniek

Op onze geheugenpolikliniek wordt onderzoek verricht bij mensen met klachten van het geheugen. Iedereen vergeet weleens iets, maar het kan het zinvol zijn om de klachten te laten onderzoeken als deze toenemende belemmeringen geven in de dagelijkse activiteiten. Geheugenproblemen kunnen leiden tot veranderingen in gedrag, stemming, oriëntatie en zelfstandigheid. Mogelijk ervaart u zelf klachten van uw geheugen, of signaleert uw omgeving tekortkomingen hiervan. Deze problemen kunnen ontstaan bij diverse oorzaken, waaronder dementie, maar ook door depressie, slaapstoornissen en afwijkingen van de schildklier of de vitamines.

Over ons

Geheugenpolikliniek

Binnen de polikliniek van neurologie richt een team van zorgverleners zich specifiek op onderzoek en behandeling van geheugenproblematiek. Het team bestaat uit vier neurologen, een verpleegkundig specialist en een geheugenverpleegkundige. Zij beoordelen de patiënt en bespreken wekelijks de bevindingen en onderzoeken gezamenlijk na. Bij deze bespreking zijn maandelijks ook een specialist ouderengeneeskunde en neuropsycholoog aanwezig. 

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het gehele onderzoek vindt zoveel mogelijk plaats op één dagdeel, op locatie Molengracht. Het dagdeel begint met bloedonderzoek en een hersenenscan (MRI- of CT-scan). Vervolgens wordt u op de polikliniek kort gezien door de doktersassistent voor een intakegesprek. Daarna volgen twee langere gesprekken. Het eerste gesprek vindt plaats bij de verpleegkundig specialist óf de geheugenverpleegkundige. Zij brengen uw verhaal in kaart en nemen geheugentesten af. In het tweede gesprek zal de neuroloog u verder beoordelen en krijgt u de uitslagen van de onderzoeken. Na uw bezoek bespreekt het team de bevindingen na.

Samenwerkingsverbanden

Wij werken nauw samen met diverse consulenten en specialisten, zowel intern als extern. U kunt denken aan een huisarts, specialist ouderengeneeskunde, psychiater, klinisch geriater, casemanager dementie en ergotherapeut. 

Het Dementienetwerk Breda e.o. is een samenwerkingsverband in de regio noord-west Brabant die de ondersteuning aan mensen met dementie en hun betrokken mantelzorgers, vrijwilligers en professionals wil verbeteren. Voor informatie en ondersteuning kunt u terecht op www.dementiezorg.nl.
Waar blinkt deze afdeling in uit?

De geheugenpolikliniek kenmerkt zich door uitstekend onderzoek van geheugenklachten of andere cognitieve klachten. De patiënt en diens naasten staan centraal, waardoor we behandeling en zorg op maat kunnen geven. We hebben korte lijnen met de professionals die dichtbij de patiënt staan, zoals de huisarts, casemanager dementie en diverse thuiszorgorganisaties. 


Voorbereid naar het eerste bezoek

Een goede voorbereiding kan doeltreffend zijn om goed naar het probleem te kijken. Wij vragen u om thuis een vragenlijst in te vullen, die wij u per post toesturen. Op deze website vindt u het formulier ook digitaal. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om de vragenlijsten ingevuld mee te nemen naar uw eerste bezoek?

Wie begeleiden u hier?

Het onderzoek, de behandeling en zorg voor patiënten met cognitieve problemen en/of dementie wordt op onze geheugenpolikliniek verricht door gespecialiseerde professionals. Ons team bestaat uit neurologen, een verpleegkundig specialist en een geheugenverpleegkundige. Zij werken als een team om u heen en stemmen uw zorgvraag en behandeling onderling af. Zo sluit deze goed aan op uw behoeften. 

Daarnaast nemen een neuropsycholoog en een specialist ouderengeneeskunde maandelijks deel aan de patiëntbesprekingen. Indien nodig kan er uitgebreider neuropsychologisch onderzoek verricht worden door de psycholoog. De specialist ouderengeneeskunde kan u eventueel aanvullend beoordelen in de thuissituatie.

Neuroloog

De neuroloog is uw regiebehandelaar (ook wel hoofdbehandelaar genoemd). U komt bij de neuroloog voor het stellen van de diagnose en voor de behandeling van geheugenproblemen of dementie. Verder inventariseert en coördineert de neuroloog de noodzakelijke zorg rondom u in en buiten het ziekenhuis.

Verpleegkundig specialist en geheugenverpleegkundige

De verpleegkundig specialist en de geheugenverpleegkundige zijn uw eerste aanspreekpunten voor de geheugenpolikliniek. Zij brengen uw verhaal in kaart en verrichten cognitief onderzoek. Verder inventariseren en coördineren zij de noodzakelijke zorg en begeleiding (zoals een casemanager dementie en thuiszorg). Tijdens het spreekuur kunt u hen vragen stellen over cognitieve stoornissen en dementie, de behandeling en de gevolgen in het dagelijks leven.

De verpleegkundig specialist neemt doorgaans een aantal medische taken over van de neuroloog, zoals het verrichten van lichamelijk onderzoek en het voorschrijven van recepten.

Aanvullende informatie

Meest voorkomende ziektes en behandelingen

Dementie 

We kunnen spreken van dementie als de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord in meerdere domeinen, met daarnaast dat mensen geleidelijk hun zelfstandigheid verliezen. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziekten. De bekendste vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie. 

Steeds meer zenuwcellen in de hersenen en/of verbindingen tussen deze zenuwcellen gaan bij dementie kapot. Hierdoor kunnen de hersenen niet goed meer functioneren. De meeste mensen met dementie hebben geheugenstoornissen, gevolgd door problemen in het oriënteren en het beoordelen van situaties. Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven: hij wordt meer afhankelijk van de hulp van anderen en dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker. Bij sommige mensen kan de achteruitgang heel snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden.  

Er zijn geen medicijnen die de ziekte van Alzheimer en de andere vormen van dementie helemaal genezen. Wel zijn er medicijnen die de klachten kunnen doen verminderen. Voor uitgebreide en recente informatie over dementie kunt u terecht op diverse websites.

www.alzheimer-nederland.nl/

www.alzheimer.nl

Folder dementie? En nu?  Lees voor


MCI

Wanneer iemand wel lichte cognitieve problemen heeft, maar nog volledig zelfstandig functioneert, wordt soms gesproken van Mild Cognitive Impairment (MCI). De klachten bij MCI zijn minder ernstig dan bij dementie. Mensen met MCI hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van dementie, maar het kan ook zijn dat de klachten stabiel blijven of zelfs verbeteren. Dit hangt af van de oorzaak van de klachten.

Bij MCI worden in principe géén medicijnen gestart, tenzij het vermoeden is dat de klachten worden veroorzaakt door een ontwikkelende ziekte van Alzheimer. Uw geheugenteam zal dit met u bespreken.

Lotgenotencontact

Onze geheugenpolikliniek onderhoudt contact met verschillende patiënten- en belangenorganisaties. 

 

Alzheimer Nederland 
Is een landelijke stichting met vrijwilligers die voorlichting geven over het ziektebeeld, ondersteunen bieden aan mensen met dementie en hun naasten, en diens belangen behartigen. Alzheimer Nederland werkt nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen en is tevens een fonds dat geld inzamelt voor onder andere wetenschappelijk onderzoek naar dementie.
 
Alzheimer Café 
Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst in uw eigen regio voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. De maandelijkse bijeenkomsten starten meestal met een interview met betrokkenen (mensen met dementie, familie of een professional) of een lezing. Daarna kunnen de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen. Zie de link voor de adressen, programma’s en openingstijden.

Meer informatie over het Alzheimer Café: https://www.alzheimer-nederland.nl/over-ons/wat-doen-wij/alzheimer-cafes

2nd opinion

Indien u een second opinion wenst door een van onze neurologen, kunt u een verwijzing vragen aan uw huisarts of specialist.


Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.