Laboratorium voor microbiologie en infectiepreventie (Microvida)

Breda Molengracht

Telefoonnummer (076) 595 3015

De afdeling infectiepreventie van Amphia is bereikbaar op             (076) 595 3188

Laboratorium voor microbiologie en infectiepreventie (Microvida)

Medische microbiologie richt zich op het vaststellen en behandelen van infectieziekten. Deze kunnen worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Als uw arts denkt dat uw ziekte door een infectie wordt veroorzaakt, neemt hij materiaal bij u af, zoals bloed, pus of urine. Het microbiologisch laboratorium Microvida onderzoekt dit materiaal. 

De afdeling infectiepreventie

De afdeling Infectiepreventie van Amphia helpt alle afdelingen binnen het ziekenhuis bij het voorkomen, signaleren en bestrijden van ziekenhuisinfecties. We nemen maatregelen om te voorkomen dat micro-organismen worden overgedragen. Soms moeten patiënten daarvoor (tijdelijk) in isolatie, zoals bij MRSA of het norovirus.

Aandachtsgebieden

  • Infectieziekten
  • Epidemiologie
  • Infectiepreventie
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Parasitologie
  • Resistentie-ontwikkeling
  • Bacteriologie
  • Serologie

Samenwerking

De artsen-microbioloog van Microvida zijn verbonden aan het Bravis Ziekenhuis, Amphia, en ZorgSaam. Ze werken nauw samen met de artsen-microbiologen van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en de GGD en het RIVM.

Voorlichting

i-4-1 Health

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project is gestart op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019.

Folders

Lees meer over de verschillende behandelingen en maatregelen in onze folders.

Voor u

Uitslagen

De resultaten van het laboratoriumonderzoek worden enkel aan uw behandelend arts gegeven. Die heeft al uw gegevens bij de hand en zal de resultaten met u bespreken. Bij sommige tests duurt het een paar dagen voordat de uitslag bekend is. Uw arts informeert u hierover.

Nieuws

dinsdag 4 juli 2017
De laboratoria voor Microbiologie van het Bravis ziekenhuis, ZorgSaam en Amphia, bundelen vanaf 1 juli 2017 hun krachten. De laboratoria gaan samen verder onder de noemer Microvida.
Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.