Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Longgeneeskunde

Breda Molengracht

Routenummer 50
Telefoonnummer (076) 595 30 30
Openingstijden Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Oosterhout Pasteurlaan

Telefoonnummer (0162) 32 70 53
Afspraak maken (0162) 32 74 00
Polikliniek 53

U vindt ons op de 5e etage

Openingstijden Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Vragen na bezoek longarts?

Mocht u na een bezoek aan de longarts vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de longverpleegkundigen via (076) 595 30 30.

Longgeneeskunde

Uw huisarts of medisch specialist kan u doorverwijzen naar een longarts op de polikliniek Longgeneeskunde. Hier kunt u terecht voor alle aandoeningen aan de longen, zoals astma, COPD, slaapapneu (OSAS) en longkanker. De longverpleegkundige geeft u instructies voor het inhaleren van medicijnen. Zij begeleidt u bij het zelfmanagement van astma/COPD. Meer informatie over het vakgebied en ziektebeelden vindt u op www.longfonds.nl en www.luchtpunt.nl

Voor u

Folders

Al onze folders zijn te vinden op onze folderpagina.


Begeleiding

Tijdens het zorgpad astma/COPD werken longartsen, longverpleegkundigen, functielaboranten en het huisartsenteam Zorroo Oosterhout nauw samen.

Sterk in

De afdeling Longgeneeskunde blinkt uit op de volgende gebieden:
 • astma/COPD: sinds januari 2013 werken we binnen Longgeneeskunde met het zorgpad astma/COPD.
 • OSAS.
 • longoncologie: we werken hiervoor samen met het Verbeeten Instituut.

Samenwerkingsverbanden

Binnen Amphia

We werken samen met de volgende afdelingen en specialisten: 
 • cardiologie
 • interne geneeskunde
 • kno-geneeskunde
 • hart-longchirurgie
 • allergologie
 • algemene chirurgie

Externe instellingen

Daarnaast werken we samen met andere instellingen:
 • Erasmus Medisch Centrum
 • Universitair Ziekenhuis Antwerpen
 • het Verbeeten Instituut
 • longrevalidatiecentrum Revant

Afdelingen

Slaapcentrum

U vindt het Slaapcentrum op de locatie Oosterhout. Hier doen we onderzoek naar slaapapneu  en kunnen wij u daarvoor behandelen.

Long Oncologisch Centrum

U vindt het Long Oncologisch Centrum op de locatie Breda Molengracht. Hier doen we onderzoek en kunnen we u behandelen in een rustige omgeving.

Expertisecentrum astma/COPD

Een multidisciplinair team onderzoekt u in twee dagdelen. Daarna zijn de diagnose en de behandeling bekend.

Research polikliniek longgeneeskunde

De vakgroep Longartsen van Amphia neemt al ruim 20 jaar deel aan nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van longgeneeskunde. Daarvoor is een research afdeling opgezet die gespecialiseerd is in geneesmiddelenonderzoek.


Wie komt in aanmerking voor deelname?

Patiënten die lijden aan een bepaalde longaandoeningen (zoals o.a. COPD, astma, longembolieën, longontsteking en slaapapneu) kunnen in aanmerking komen voor deelname aan één van de lopende onderzoeken. De patiënt moet hierbij voldoen aan een aantal specifieke criteria die voor het onderzoek zijn opgesteld. Voordat onze afdeling met een onderzoek start is deze al goedgekeurd door een onafhankelijke toetsingscommissie. 

Er zijn twee soorten onderzoeken: 
- Onderzoeken met nieuwe medicijnen 
- Onderzoeken met bestaande medicijnen 

Hoe gaat het in zijn werk? 

U kunt door uw eigen longarts gevraagd worden om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. Indien u hierin geïnteresseerd bent, wordt u vervolgens doorverwezen naar de researchcoördinator die u zal informeren over het betreffende onderzoek. Na dit gesprek krijgt u informatie over de studie mee naar huis die u rustig kunt doorlezen en eventueel bespreken met uw partner of familieleden.

Tijdens de onderzoeksperiode

Tijdens de studie hebben we regelmatig contact met u, vaak in combinatie met een bezoek aan de longarts. Soms nemen we ook testen af, zoals een (uitgebreide) longfunctietest, bloedonderzoek, hartfilmpje en/of vragenlijsten. Al deze onderzoeken worden gedaan in het kader van de studie en worden niet doorberekend op uw zorgverzekering. 

Bescherming van uw gegevens

Tijdens het onderzoek verzamelt de onderzoeker gegevens over u. Deze gegevens blijven geheim. Uw gegevens worden gekoppeld aan een code en uw naam wordt weggelaten. Op deze wijze zal alleen het onderzoeksteam de gegevens kunnen koppelen aan uw identiteit. 
 

Contact

Bent u geïnteresseerd in deelname aan wetenschappelijk onderzoek of wilt u meer informatie hierover? Dan kunt u contact opnemen via telefoon 076 595 23 83, whatsapp 06 5021 27 21 of e-mail longresearch@amphia.nl met onze researchafdeling. 

Toegangstijd en wachttijd in dagen

Afdeling
Afdeling
Behandeling
Behandeling
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Longgeneeskunde Algemeen 20
Verdenking maligniteit 3
Polikliniek slaapapneu 35
De toegangstijd en de wachttijd zijn een momentopname en betreffen daardoor een indicatie. Bovendien kan het zijn dat de daadwerkelijke toegangs- of wachttijd afwijkt vanwege bijvoorbeeld spoed, een specifieke zorgvraag, second opinion of de voorkeur voor een bepaalde specialist. Lees meer.

(*) De wachttijd tot behandeling bij de met (*) gemarkeerde indicaties komt overeen met de indicaties zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.