MS-centrum

Contact

Telefoonnummer (076) 595 30 78

Het MS-centrum is een onderdeel van Neurologie
De researchverpleegkundige is bereikbaar op (076) 595 41 27
Revalidatiegeneeskunde is bereikbaar op (076) 595 30 11


Locaties

MS-centrum

Is er bij u multiple sclerose (MS) geconstateerd? Of bestaat het vermoeden dat u MS heeft? Met een verwijzing van uw huisarts of een neuroloog kunt u terecht bij het MS-centrum. U kunt hier ook een second opinion aanvragen. 

Het MS-centrum is een samenwerkingsverband met Revant Medisch Specialistische Revalidatie

Over MS

Wat is MS?

Multiple Sclerose of MS is een ziekte van de hersenen en het ruggenmerg (ook wel het centrale zenuwstelsel genoemd). Bij MS ontstaan er ontstekingen in de hersenen en het ruggenmerg. Deze ontstekingen worden niet veroorzaakt door bacteriën of virussen, maar door het eigen afweersysteem van het lichaam.

Diagnose van MS

Multiple sclerose (MS) vaststellen is moeilijk. Het kan soms lang duren voordat de diagnose definitief is. Het is tegenwoordig gebruikelijk MS vast te stellen volgens de gereviseerde McDonald 2010 criteria voor spreiding in tijd en plaats. De diagnose kan pas gesteld worden als er op verschillende tijdstippen (met tussenpozen van meer dan 1 maand) en op meerdere plaatsen in de hersenen en het ruggenmerg aantasting is vastgesteld. 

Behandeling van MS

Multiple sclerose (MS) kan nog niet genezen worden. De levensverwachting is enkele jaren korter dan bij gezonde personen zonder MS. Wel zijn er behandelmogelijkheden voor MS. Grofweg zijn deze onder te verdelen in: 
 • Bestrijding van de ontstekingsactiviteit. 
 • Bestrijding van de symptomen van de ziekte. 
 • Mogelijkheid tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Griepprik: wel of niet vaccineren bij MS?

De feiten op een rijtje:

 • Personen met MS zijn niet kwetsbaarder of meer bedreigd door het griepvirus dan de algemene populatie.
 • Het vaccin tegen de seizoensgriep is goed geëvalueerd. Het wordt goed verdragen en veroorzaakt geen MS aanvallen (schub / exacerbatie) of nieuwe activiteiten op de MRI. Een doorgemaakte griep met hoge koorts kan wel een uitlokkende factor zijn om een pseudo-schub te krijgen.
 • Het vaccin tegen seizoensgriep kan zonder problemen toegepast worden bij MS patiënten die ziekteremmende medicatie gebruiken, zoals: Aubagio, Avonex, Betaferon, Copaxone, Glatirameer acetaat, Plegridy, Rebif en Tecfidera. 
 • Wanneer u Cladribine, Gilenya, Lemtrada, Ocrevus of Tysabri gebruikt: overleg met uw Verpleegkundig Specialist of MS- verpleegkundige.
  NB: bovenstaande geldt alleen voor griepvaccinaties. Indien u vragen heeft over andere vaccinaties kunt u dit bespreken met uw neuroloog, Verpleegkundig Specialist, of MS- verpleegkundige.

Stamceltransplantatie en MS

De afgelopen periode zijn er bij het MS centrum veel vragen gekomen over de stamceltransplantatie voor mensen met Multiple Sclerose. De neurologen van Amphia willen u graag verwijzen naar de nieuwsbrief van het medisch team uit het Erasmus MC voor aanvullende informatie over dit onderwerp.

Situatie fampridine (Fampyra) per 1 januari 2019

Patiënten die hebben deelgenomen aan het traject van voorwaardelijke vergoeding van Fampyra, hebben tot 1 januari 2019 Fampyra door Biogen vergoed gekregen. Per dit jaar zijn de kosten van dit middel voor patiënten zelf.

Helaas zijn de betrokken partijen (MS Vereniging Nederland, MS werkgroep van de Nederlandse Vereniging Neurologie (NVN), Zorg instituut Nederland (ZiN) en de farmaceut Biogen) niet tot een oplossing gekomen om Fampyra alsnog vergoed te krijgen, zelfs niet voor een deel van de patiënten. Dat wil zeggen: de minister heeft zijn besluit niet veranderd. Het verloop omtrent de vergoedingstatus van Fampyra is als samenvatting terug te lezen op de site van de fabrikant.

Als reactie op het besluit van ZiN heeft de MS Verenging Nederland een brief aan ZiN gericht met voorstellen om het besluit te heroverwegen (zie bijlage). Als reactie hierop is ZiN helder: totdat er echt nieuwe wetenschappelijke gegevens zijn, zal het besluit tot vergoeding niet veranderen (zie bijlage). ZiN nodigt hierbij de MS werkgroep uit om met en onderzoeksvoorstel te komen, waarmee vooralsnog aangetoond kan worden dat Fampyra een zinvolle behandeling is om te vergoeden. Dit onderzoeksvoorstel moet in hun ogen wel zinvol en haalbaar zijn.
De bal ligt hiermee op dit moment bij de MS werkgroep. De komende tijd moet duidelijk worden wat de verdere mogelijkheden zijn om Fampyra vooralsnog onder bepaalde voorwaarden vergoed te krijgen.

Standpunt NVN over stamceltherapie bij MS

Vanuit de werkgroep MS en het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie is een standpunt opgesteld met betrekking tot stamceltherapie bij Multiple Sclerose (MS). Het standpunt kan functioneren als houvast voor neurologen bij vragen van patiënten.

Voor u

Wie begeleidt u?

Binnen het MS-centrum houden verschillende zorgverleners zich met uw situatie bezig. Zij stemmen met elkaar af en houden elkaar op de hoogte. Zo sluit de behandeling goed aan op uw behoeften. 
 • Het MS-team (zie onderaan deze pagina) bestaat uit neurologen, een verpleegkundig specialist, een MS-verpleegkundige, continentie verpleegkundigen, een revalidatiearts en research verpleegkundigen. 
 • Het MS-centrum werkt nauw samen met diverse consulenten en specialisten, zowel intern als extern. U kunt denken aan een uroloog, oogarts, internist, seksuoloog, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. 
 • Vanuit Amphia verwijzen wij u voor fysiotherapie bij voorkeur door naar praktijken die aangesloten zijn bij het NAH Fysionet, maar wij werken ook met andere fysiotherapie praktijken samen. Bij het NAH Fysionet zijn alle fysiotherapeut-leden speciaal opgeleid op het gebied van de neurologie en neurorevalidatie.

‘Ik gun iedere MS-patiënt begeleiding in een MS-centrum’

Lotgenotencontact

Het MS-centrum onderhoudt contact met verschillende patiënten- en belangenorganisaties. Het Nationaal MS Fonds en de Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN) organiseren bijeenkomsten in het Amphia Ziekenhuis. Ook kunnen mensen met MS elkaar op verschillende manieren ontmoeten.

MS dagboek online

Het MS-team maakt tijdens de polibezoeken gebruik van verschillende online dagboeken. Deze dagboeken zijn gericht op symptomen waar u mogelijk last van heeft. Welke dagboeken u moet invullen en hoe vaak u dat moet doen, verneemt u tijdens een afspraak.

Meedoen: uw verpleegkundig specialist of MS-verpleegkundige meldt u tijdens het polibezoek aan. Vervolgens ontvangt u een e-mail van Gezondheidsmeter met uw inloggegevens. 
Vragen over het MS dagboek? Mail naar MScentrum@amphia.nl. 

Nieuws

vrijdag 3 maart 2017
Een vrolijke tas met boekjes, spelletjes en andere ‘schatten’ speciaal voor kinderen met een ouder met de ziekte MS. Op 1 maart kregen de MS verpleegkundigen van het Amphia de eerste rugzak vol DrooMSchatten.
Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.