Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Oncologisch Dagcentrum

Breda Molengracht

Routenummer 43
Telefoonnummer (076) 595 10 06

 

 • Voor het maken of verzetten van een afspraak (076) 595 10 06
 • Voor medische vragen en/of recepten: (076) 595 10 96

Oncologisch Dagcentrum

Uw specialist kan een behandeling met chemotherapie en/of immunotherapie voorschrijven wanneer u een kwaadaardige vorm van kanker heeft. U wordt dan behandeld in het Oncologisch Dagcentrum van Amphia.   

U kunt rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg en een persoonlijke benadering: uw wensen en die van uw naasten zijn daarbij ons uitgangspunt. Onze afdeling heeft veel ervaring met diverse behandelschema’s, is op de hoogte van de nieuwste studies en kan u dus nieuwe behandelmogelijkheden bieden. 

In het Oncologisch Dagcentrum staat een gespecialiseerd team voor u klaar. Vóór elke chemokuur beoordeelt een arts of de chemotherapie door kan gaan. Dat doet hij aan de hand van een bloedcontrole en eventuele klachten die u heeft.  

Over ons

Aandachtsgebieden

Het Oncologisch Dagcentrum heeft de volgende aandachtsgebieden:

 • tumoren in het maag-darmkanaal: alvleesklierkanker,  darmkanker, maagkanker en slokdarmkanker.
 • gynaecologische tumoren: baarmoederhalskanker, baarmoederkanker, schaamlipkanker en eierstokkanker.
 • borstkanker.
 • huidkanker: basaalcelcarcinoom en melanoom.
 • urologische tumoren: blaaskanker, nierkanker, peniskanker, prostaatkanker en zaadbalkanker.
 • plaveiselcelcarcinoom.
 • non-hodgkinlymfomen, de ziekte van Kahler, (chronische) leukemie en MDS.

Meest voorkomende behandelingen

De meest voorkomende behandelingen op onze afdeling zijn: 
 • Het toedienen van chemotherapie en/of immunotherapie
 • Bloedafname (via Port-a-Cath/PICC)
 • APD-infusie en bloedtransfusie
 • Ascitesdrainage (verwijderen van vocht uit de buikholte)
 • Beenmergpunctie
 • Nader onderzoek bij complicaties

In sommige gevallen kan een deel van uw behandeling ook thuis plaatsvinden door het Thuisteam oncologie.

Samen sterk

Wie begeleiden u?

Het Immunotherapiecentrum is een multidisciplinair centrum waar verschillende specialisten nauw met elkaar samenwerken, zoals internist-oncologen, longartsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Zo kunnen zij u op een efficiënte manier de beste zorg bieden. Wanneer dat nodig is, kunt u makkelijk een afspraak maken met meerdere specialisten.

Het team van het Immunotherapiecentrum komt wekelijks bijeen voor een multidisciplinair overleg. Hierbij sluiten ook medisch specialisten van het Erasmus MC aan met specifieke expertise op het gebied van immunotherapie. Samen zijn ze verantwoordelijk voor een zo goed mogelijk behandelplan. Hierbij houdt het team rekening met uw wensen en gezondheid. De behandelend specialist, verpleegkundig specialist of verpleegkundige bespreekt de uitkomst van het overleg zo snel mogelijk met u.

Samenwerkingsverbanden

Het Oncologisch Dagcentrum werkt samen met de volgende partners: 
 • Revant (voor revalidatie).
 • Erasmus Medisch Centrum (voor tumoren/ stamceltransplantatie).
 • Utrecht Medisch Centrum.
 • Antoni van Leeuwenhoek.
 • TweeSteden Ziekenhuis.
 • BVI. 
 • Het palliatief team. 
 • Thuiszorg. 
 • Huisartsen.

Voor u

Lastmeter

Tijdens de behandeling vragen we u op verschillende momenten om de Lastmeter in te vullen. Zo kunt u uw zorgverlener(s) laten weten hoe het met u gaat. De Lastmeter vervangt niet het gesprek met de arts, maar vormt hier wel een goede basis voor. Mogelijk geeft de Lastmeter aan dat u extra ondersteuning wilt tijdens of na de behandeling van kanker. De arts of verpleegkundige kan u dan doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverlener.

Uitslag

U krijgt de uitslagen van uw onderzoeken via uw behandelend specialist.

2nd opinion

Via uw behandelend specialist kunt u vragen om een second opinion. Zijn secretaresse stuurt alle benodigde brieven en uitslagen door naar de specialist van uw keuze.

Folders

Al onze folders zijn te vinden op onze folderpagina.

Waarschuw bij de volgende klachten

Dezelfde dag

 • Koorts boven de 38,5 ˚C (neem hiervoor nooit koortsverlagende middelen zoals paracetamol)
 • Koude rillingen
 • Langdurige bloedneuzen (langer dan dertig minuten)
 • Blauwe plekken zonder dat u bent gevallen of uzelf heeft gestoten
 • Aanhoudend bloeden van een wondje (langer dan dertig minuten)
 • Bloed in de ontlasting of urine
 • Hevige menstruatie
 • Een onrustig gevoel
 • Stijve tong-, kaak-, of nekspieren
 • Hoesten met slijm opgeven
 • Pijn bij het plassen

Na één dag of een aantal dagen

 • Braken dat langer aanhoudt dan 24 uur.
 • Diarree die langer aanhoudt dan 48 uur.
 • Obstipatie (verstopping) die langer aanhoudt dan drie dagen.
 • Plotselinge huiduitslag.
 • Pijn in de mond.
 • Moeite en pijn bij het slikken.
 • Tintelingen of een dood gevoel in uw vingertoppen of tenen. 

Als u twijfelt of uzelf onzeker voelt over bepaalde klachten die u heeft, neem dan contact op met het Immunotherapiecentrum. Dat kan 24 uur per dag via (076) 595 10 50. 

Agenda

van 18 februari 2020 19:30 tot 20:30
Op dinsdag 18 februari 2020 organiseert Amphia een informatiebijeenkomst voor patiënten met kanker over ‘Angst voor terugkeer van de ziekte’. De bijeenkomst is bedoeld voor patiënten met kanker of voor patiënten die kanker hebben gehad. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 20.30 uur in zaal 5 en 6 van de Amphia locatie Molengracht.
Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.