Orgaan- en weefseldonatie

Breda Molengracht

Over orgaan- en weefseldonatie kunt u contact opnemen met de donatiecoördinator via donatiecoördinator@amphia.nl.

Orgaan- en weefseldonatie

In Amphia vinden jaarlijks gemiddeld 45 weefseldonaties en 6 orgaandonaties plaats. Wanneer iemand in het ziekenhuis overlijdt, wordt altijd nagegaan of een donatie vanuit medisch oogpunt mogelijk is en wat de wens van de overledene is op dit gebied. Donatie bij leven, zoals het afstaan van een nier, gebeurt niet in Amphia. Dit vindt alleen plaats bij enkele universitaire medische centra.

Orgaandonatie

Organen en weefsel komen na overlijden in aanmerking voor donatie. Omdat organen zuurstof nodig hebben om geschikt te blijven voor transplantatie, wordt de donor kunstmatig beademd, zodat het bloed blijft circuleren. Orgaandonatie is daarom vaak alleen mogelijk als iemand in het ziekenhuis is overleden op een afdeling waar kunstmatig beademd kan worden, zoals de Intensive Care. Organen die voor donatie in aanmerking komen, zijn: 

 • de lever
 • de longen
 • het hart
 • de nieren
 • de alvleesklier
 • de dunne darm

Weefseldonatie

Bij weefseldonatie is zuurstoftoevoer niet nodig. Donatie van weefsel kan dan ook plaatsvinden als iemand is overleden op een verpleegafdeling, maar ook als iemand thuis is overleden. Het volgende weefsel is geschikt voor donatie:

 • huid
 • hoornvlies
 • botweefsel
 • kraakbeen
 • pezen
 • hartkleppen
 • bloedvaten
 • oogweefsel

Procedure

Donatieprocedure

Nadat iemand in het ziekenhuis is overleden, bepaalt een medisch specialist of de overledene medisch geschikt is voor donatie. Is dat het geval en staat de overleden persoon als donor geregistreerd of geven de nabestaanden toestemming? Dan wordt de overledene aangemeld als donor.

Donatiecoördinatoren

Donatiecoördinator

In Amphia werken donatiecoördinatoren. Deze zijn niet direct betrokken bij de donatieprocedure, maar zij helpen medisch specialisten en verpleegkundigen om deze zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Voor meer informatie over orgaan- en weefseldonatie kunt u contact opnemen met de donatiecoördinators via donatiecoordinator@amphia.nl

Folder-donatiefunctionaris

De donatiefunctionaris is de spil in het ziekenhuis als het om orgaan- en weefseldonatie gaat.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.