Urologische oncologie

Breda Langendijk

Telefoonnummer (076) 595 10 11

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur

Oosterhout Pasteurlaan

Telefoonnummer (0162) 32 74 00

Maandag van 8.30 uur tot 16.30 uur, woensdag en donderdag van 13.30 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur

Urologische oncologie

Oncologie houdt zich bezig met het behandelen en verzorgen van mensen met kanker. De uroloog helpt u wanneer u kanker heeft in bijvoorbeeld uw prostaat, blaas of nieren. Dat stelt hij vast via onderzoek, zoals een kijkonderzoek van uw blaas of een echo-onderzoek van uw prostaat. Als u kanker in uw urinewegen heeft, werkt de uroloog in een team van diverse specialisten, zoals een internist/medisch oncoloog (chemotherapie) en een radiotherapeutisch oncoloog (bestraling/radiotherapie). De uroloog behandelt veel mensen met kanker. Hij informeert u (en uw familieleden) eerlijk, duidelijk en volledig, en begeleidt en behandelt u. 

Over ons

Aandachtsgebieden

De volgende aandoeningen vallen onder de urologische oncologie: 
  • Blaaskanker
  • Nierkanker
  • Peniskanker
  • Prostaatkanker
  • Zaadbalkanker

Behandelmogelijkheden

Er zijn drie behandelmogelijkheden: 
  • Met medicijnen. De uroloog schrijft medicatie voor of verwijst u door naar de oncoloog. Dit is afhankelijk van het soort medicijn.
  • Via een operatie. De uroloog verwijdert daarbij (een deel van) een orgaan.
  • Door bestraling (radiotherapie). U wordt hiervoor doorverwezen naar het Verbeeten Instituut in Breda en/of Tilburg.

Voor u

Begeleiding

Op de polikliniek Urologie werken twee gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen, die u en uw naasten begeleiden. Zij kunnen direct bij het consult aanschuiven wanneer u kanker heeft. Ze zijn bereikbaar voor uiteenlopende vragen en overleggen met uw behandelend uroloog. Tijdens een spreekuur staan ze uitgebreid stil bij uw omstandigheden.

Samenwerkingsverbanden

De afdeling Urologie overlegt structureel met de afdelingen Oncologie, Pathologie en Radiologie. We werken nauw samen met het Erasmus Medisch Centrum en het Daniel den Hoed Kankercentrum. Het Verbeeten Instituut voor radiotherapie is zelfs gevestigd op de locatie Breda Molengracht.  

Voorlichting

Robotchirurgie

Sinds januari 2011 beschikt Amphia over de meest geavanceerde operatierobot, de Intuitive Da Vinci SI. Bij het verwijderen van prostaatkanker zetten we die in. Deze robot bestaat uit vier armen, die op afstand worden bediend door de specialist. De robot werkt extreem precies en zonder trillingen.

Groene vinkje prostaatkankerzorg

Voor de goede zorg bij prostaatkanker is Amphia beloond met een groen vinkje. Daarmee voldoen we aan alle 13 voorwaarden voor goede prostaatzorg, die door de ProstaatKankerStichting en de NFK zijn opgesteld.

Toegangstijd en wachttijd in dagen

Afdeling Behandeling Polikliniekbezoek  (Toegangstijd) Poliklinische behandeling  (Wachttijd) Dagbehandeling  (Wachttijd) Opname  (Wachttijd)
Urologische oncologie Verwijdering van de prostaat * 44
Verwijdering van de blaas * 71
(*) De wachttijd tot behandeling bij de met (*) gemarkeerde indicaties komt overeen met de indicaties zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bekijk het overzicht met de door NZa gehanteerde terminologie.