Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Vasculaire geneeskunde

Breda Molengracht

Routenummer 65
Telefoonnummer (076) 595 5072
 
Openingstijden Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur

Oosterhout Pasteurlaan

Polikliniek 12

Vasculaire geneeskunde

De internist vasculair geneeskundigen waken over de gezondheid van uw bloedvaten. Op de polikliniek Interne geneeskunde – Vasculaire geneeskunde is er speciale aandacht voor aandoeningen die een risicofactor vormen voor hart- en vaatziekten. Wij zijn onder meer een LEEFH-expertisecentrum met veel ervaring op het gebied van erfelijke hypercholesterolemie. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in behandeling van trombose. U wordt op onze polikliniek gezien door een internist-vasculaire geneeskunde, een van de andere ervaren internisten en/of de verpleegkundig specialist.

Daarnaast is er een intensieve samenwerking met andere specialismen van Amphia waaronder de afdeling Cardiologie, Vaatchirurgie, Neurologie, Gynaecologie en Oogheelkunde.

Over ons

Sterk in

Vasculaire geneeskunde heeft veel ervaring met de behandeling van hoge bloeddruk en veneuze trombose. Daarnaast zijn wij een regionaal LEEFH expertise centrum voor erfelijk verhoogd cholesterol (familiaire hypercholesterolemie).

Aandoeningen

Voor wie is deze polikliniek?

 • Voor patienten met reeds bekende hart- en vaatziekten zoals een hartaanval, herseninfarct, TIA of een vernauwing van een slagader in de benen (etalagebenen) en nog onvoldoende behandelde risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
 • Ook mensen die nog geen hart- en vaatziekten hebben maar wel een verhoogd risico hierop worden op deze polikliniek gezien. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met 
  een erfelijk verhoogd cholesterol (hypercholesterolemie) of veel hart- en vaatziekten in hun familie op jonge leeftijd 
  hoge bloeddruk of 
  suikerziekte (diabetes).
 • Wij zijn een LEEFH-expertisecentrum met veel ervaring op het gebied van erfelijke hypercholesterolemie. Mensen met een vermoeden op een erfelijke hypercholesterolemie, of mensen van wie familieleden reeds bekend zijn met een erfelijke hypercholesterolemie maar zelf nog niet zijn getest, kunnen bij ons LEEFH-centrum terecht voor eventueel DNA-onderzoek en verdere begeleiding en behandeling.
 • Mensen met een recent vastgestelde trombose of longembolie of een (erfelijk) verhoogd risico hierop worden gezien op onze speciale trombosepoli.

Samenwerkingsverbanden

Wij werken samen met verschillende academische centra, waaronder:

Voor u

U bent doorverwezen naar de polikliniek Vasculaire Geneeskunde. Bij uw eerste bezoek wordt u gezien door een internist, dan wel een internist in opleiding of verpleegkundig specialist. Het eerste bezoek duurt ongeveer een half uur.

Het onderzoeksprogramma zal meestal bestaan uit:

 • een uitgebreid mondeling gesprek,
 • lichamelijk onderzoek 
 • bloed- en urine onderzoek op indicatie,
 • een ECG (hartfilmpje) op indicatie,
   -aanvullend beeldvormend onderzoek op de afdeling radiologie op indicatie 

Ter voorbereiding aan uw bezoek raden wij u aan om een huidig medicatie overzicht mee te nemen en de arts op de hoogte te stellen van eventuele allergieën. Daarnaast is het handig om eventuele vragen al op papier mee te nemen

Na het gesprek en lichamelijk onderzoek wordt het behandelplan in samenspraak met u opgesteld en indien nodig een vervolgafspraak ingepland.

Wie begeleiden u?

De internist- vasculair geneeskundigen werken nauw samen met de cardioloog, vaatchirurg en neuroloog. Zo is er wekelijks multidisciplinaire vaatbespreking en diabetesoverleg. Verder is er een nauwe samenwerking met de stichting LEEFH, het landelijke expertisecentrum voor erfelijke hypercholesterolemie. Ook is er een nauwe samenwerking met de gynaecologen ten aanzien van de behandeling van hoge bloeddruk en trombose in de zwangerschap. 

Patiëntenportaal mijnAmphia

Uw gezondheid is heel belangrijk en daarop houdt u graag zelf de regie. Daarom hebben wij het patiëntenportaal mijnAmphia ontwikkeld, dat u inzicht geeft in uw medisch dossier van Amphia. Zo heeft u altijd en overal inzage online inzage in uw medische gegevens.

Second opinion

Voor een second opinion kunt u contact opnemen met de polikliniek interne geneeskunde via telefoonnummer (076) 595 5072. Er dient een verwijzing aanwezig te zijn.

Betrokken poliklinieken

Hoge bloeddruk, hypertensie

Hoge bloeddruk komt veel voor en is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten en nierfalen. Een groot deel van de mensen heeft hoge bloeddruk zonder een duidelijke oorzaak. Wel is bekend dat voeding, met name overmatig zoutgebruik, overgewicht en beweging  een belangrijke rol spelen. 

LEEFH expertise centrum

Bij het vermoeden op (familiaire) afwijkende cholesterolwaarden, in geval van medicatie-intolerantie of als de afwijkende cholesterolwaarden moeilijk te behandelen zijn, kunt u terecht in ons FH-expertise centrum op de polikliniek Interne Geneeskunde

Trombose polikliniek

Als bij u een trombose is vastgesteld, wordt onderzocht of er sprake is van een eventuele onderliggende oorzaak en wordt de duur van de ingestelde antistollingsbehandeling bepaald. Dit gebeurt op de Trombose polikliniek van Vasculaire geneeskunde. 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.