Header afbeelding

Wachtlijst

Bij veel specialismen is er voor een bezoek aan de polikliniek, opname in de kliniek of voor dagbehandeling een toegangs- en wachttijd. Op deze website wordt elke maand een nieuw overzicht gepubliceerd. De toegangstijd en de wachttijd zijn een momentopname en betreffen daardoor een indicatie. Bovendien kan het zijn dat de daadwerkelijke toegangs- of wachttijd afwijkt vanwege bijvoorbeeld spoed, een specifieke zorgvraag, second opinion of de voorkeur voor een bepaalde specialist.

Toegangstijd polikliniek

De toegangstijd is de tijd tussen het moment van de verwijzing en de afspraak op de polikliniek. Alle dagen worden meegeteld, ook weekend- en feestdagen. Bij het bepalen van de toegangstijd houden we ons aan een landelijke afspraak door de toegangstijd te baseren op de derde beschikbare plaats in het afsprakensysteem om een zo betrouwbaar mogelijke toegangstijd te vermelden.

Wachttijd (dag)behandeling en opname

De wachttijd is de tijd tussen het moment van uw poliklinisch bezoek en het moment van verder onderzoek of behandeling en betreft de kortste wachttijd van het (sub)specialisme. Alle dagen worden meegeteld, ook weekend- en feestdagen. Bij het bepalen van de wachttijden houden we ons aan een landelijke afspraak door de wachttijden voor behandelingen onder vermelding van een sterretje (*) te berekenen op basis van de mediaan van de afgelopen drie maanden. Voor overige behandelingen wordt de wachttijd gebaseerd op de derde beschikbare plaats. 

Peildatum: de toegangs- en wachttijden worden maandelijks ververst en voor de 10e van de maand opnieuw op de website gepubliceerd.

Toegangstijd en wachttijd in dagen

Afdeling
Afdeling
Behandeling
Behandeling
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Bekkenbodemcentrum vrouw Algemeen 40
Borstonderzoek Consult polikliniek borstkanker 1
Centrum bijzondere tandheelkunde Kaakklachten / aangezichtspijn 45 28
Tandheelkunde kind 90 28
Slaapbeugel / snurkbeugel 35 28
Tandheelkunde Angst 35 28
Tandheelkunde gehandicapten 40 28
Chirurgie Darmkanker operatie * 13
Verwijdering van de galblaas * 27
Halsslagader aandoening * 6
Liesbreuk * 5 15 42
Mammachirurgie 10 15
Maag / Darm consult polikliniek 1 8
Poliklinische behandeling 5
Galblaas (consult polikliniek) 5 15
Proctoscopie 16
Carpaal tunnel syndroom 4
Liesbreuk via kijkoperatie 4 15 15
Diabetes voeten spreekuur 14
Dermatologie Algemeen 35
Dermatologie dagcentrum 3
Endoscopiecentrum Coloscopie (dikkedarmonderzoek) 15
Gastroscopie 14
Fertiliteit Kinderwens (fertiliteit, IVF) 9
Geriatrie Algemeen 40 12
Gynaecologie en zwangeren Algemeen 28 28
Baarmoederverwijdering * 26
Cervix 19
Kijkoperatie in de buikholte (laparoscopie) 14 14
Oncologie - Algemeen 19
Prenatale diagnostiek 7
Psychosomatiek POP poli 40
Hartcentrum Cardiologie - algemeen 14
Dotterbehandeling * 28
Openhartoperatie * 28
Interne geneeskunde Hematologie 10
Algemeen 30
Endocrinologie 49
Nefrologie 30
Oncologie 1
Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) Algemeen 5 35 35
Neus en/of keelamandelen * 28
Neustussenschot * 48
Oorbuisjes * 30
Kindergeneeskunde Algemeen 40 30
Longgeneeskunde Algemeen 40
Verdenking maligniteit 3
Polikliniek slaapapneu 100
Maag-, darm-, leverziekten en Endoscopiecentrum Algemeen 54 19 24 7
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie Algemeen 63 63 315 105
Neurologie Neurochirurgie 43
Algemeen 16 43 43
Kinderneurologie 30
Neurochirurgie - Hernia (NRC) * 28
Oogheelkunde Algemeen tot 12 jaar 84
Staaroperatie * 69
Algemeen vanaf 12 jaar 44
Orthopedie Voorste kruisbandletsel 16
Wervelkolom 10
Elleboog 5
Arthroscopie van de knie * 11
Kinderorthopedie 14
Meniscus en/of kniebanden * 11
Heup 8
Knie 8
Hand en pols 11
Schouder 28
Scoliose-operatie (volwassenen) 12
Sportorthopedie 5
Totale heupprothese * 12
Totale knieprothese * 15
Carpaal tunnel syndroom * 5
Hernia (via neurologie) * 11
Voet en enkel 8
Pijnbehandelcentrum Algemeen 40
Plastische chirurgie Dupuytren * 35
Borstverkleining * 93
Algemeen 14 56 56
Borstvergroting * 41
Borstlift 56
Carpaal tunnel syndroom (PLC) 32
Psychiatrie Lees onderaan meer over wachttijd voor GGZ 44
Radiologie CT-scan 10
MRI-scan 18
Reumatologie Algemeen 45 21
Revalidatie Orthopedie 42
Neurologie 30
Spatadercentrum Sclerocompressietherapie 14 1
Echogeleide sclerocompressietherapie 14 1
Behandeling van spataderen * 14 14 17
Behandeling van spataderen met laser 14 8
Behandeling van spataderen - open procedure * 86
Sportgeneeskunde Preventief sportmedisch onderzoek - sportkeuring 7 27
Urologie Algemeen 45 42 42
Besnijdenis 42
Vaatcentrum en -chirurgie (polikliniek) Algemeen * 7 12
Vaten (zonder looptest) 7
Vaten (met looptest) 12
De toegangstijd en de wachttijd zijn een momentopname en betreffen daardoor een indicatie. Bovendien kan het zijn dat de daadwerkelijke toegangs- of wachttijd afwijkt vanwege bijvoorbeeld spoed, een specifieke zorgvraag, second opinion of de voorkeur voor een bepaalde specialist. Lees meer.

(*) De wachttijd tot behandeling bij de met (*) gemarkeerde indicaties komt overeen met de indicaties zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wachtlijstbemiddeling

 

Wachttijd algemeen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Wachttijd Psychiatrie / GGZ

Wanneer u de wachttijd voor psychiatrie te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknorm).

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.