Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer
Header afbeelding

Wachtlijst

Bij veel specialismen is er voor een bezoek aan de polikliniek, opname in de kliniek of voor dagbehandeling een toegangs- en wachttijd. Op deze website wordt elke maand een nieuw overzicht gepubliceerd. De toegangstijd en de wachttijd zijn een momentopname en betreffen daardoor een indicatie. Bovendien kan het zijn dat de daadwerkelijke toegangs- of wachttijd afwijkt vanwege bijvoorbeeld spoed, een specifieke zorgvraag, second opinion of de voorkeur voor een bepaalde specialist.

Toegangstijd polikliniek

De toegangstijd is de tijd tussen het moment van de verwijzing en de afspraak op de polikliniek. Alle dagen worden meegeteld, ook weekend- en feestdagen. Bij het bepalen van de toegangstijd houden we ons aan een landelijke afspraak door de toegangstijd te baseren op de derde beschikbare plaats in het afsprakensysteem om een zo betrouwbaar mogelijke toegangstijd te vermelden.

Wachttijd (dag)behandeling en opname

De wachttijd is de tijd tussen het moment van uw poliklinisch bezoek en het moment van verder onderzoek of behandeling en betreft de kortste wachttijd van het (sub)specialisme. Alle dagen worden meegeteld, ook weekend- en feestdagen. Bij het bepalen van de wachttijden houden we ons aan een landelijke afspraak door de wachttijden voor behandelingen onder vermelding van een sterretje (*) te berekenen op basis van de mediaan van de afgelopen drie maanden. Voor overige behandelingen wordt de wachttijd gebaseerd op de derde beschikbare plaats. 

Peildatum: de toegangs- en wachttijden worden maandelijks ververst en voor de 10e van de maand opnieuw op de website gepubliceerd.

Toegangstijd en wachttijd in dagen

Afdeling
Afdeling
Behandeling
Behandeling
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Bekkenbodemcentrum vrouw Algemeen
Borstonderzoek Consult polikliniek borstkanker 1
Centrum bijzondere tandheelkunde Kaakklachten / aangezichtspijn 19 28
Tandheelkunde kind 48 28
Slaapbeugel / snurkbeugel 22 28
Tandheelkunde Angst 43 28
Tandheelkunde gehandicapten 46 28
Chirurgie Aorta aneurysma * 34
Darmkanker operatie * 9
Verwijdering van de galblaas * 44
Liesbreuk * 2 63
Mammachirurgie 1 22
Maag / Darm consult polikliniek 7 14
Poliklinische behandeling 30
Galblaas (consult polikliniek) 2
Proctoscopie 2
Carpaal tunnel syndroom 10
Diabetes voeten spreekuur 7
Dermatologie Algemeen 21
Endoscopiecentrum Coloscopie (dikkedarmonderzoek) 10
Gastroscopie 7
Fertiliteit Kinderwens (fertiliteit, IVF)
Geriatrie Algemeen 20 7
Gynaecologie en zwangeren Curretage 2
Sterilisatie vrouw * 136
Baarmoederverwijdering * 42
Cervix 25
Algemeen
Kijkoperatie in de buikholte (laparoscopie) 14 14
Oncologie - Algemeen 20
Prenatale diagnostiek 5
Psychosomatiek POP poli 28
Hartcentrum Cardiologie - algemeen 14
Dotterbehandeling * 28
Openhartoperatie * 28
Interne geneeskunde Hematologie 10
Algemeen 24
Endocrinologie 48
Nefrologie 7
Oncologie 1
Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) Algemeen 9 14 14
Neus en/of keelamandelen * 30
Neustussenschot * 123
Oorbuisjes * 22
Kindergeneeskunde Algemeen 21 30
Longgeneeskunde Algemeen 22
Verdenking maligniteit 3
Polikliniek slaapapneu 56
Maag-, darm-, leverziekten en Endoscopiecentrum Algemeen 38 9 10 7
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie Algemeen 85 408 108
Neurologie Neurochirurgie 14
Algemeen 21 21 21
Kinderneurologie 42
Neurochirurgie - Hernia (NRC) * 106
Oogheelkunde Staaroperatie * 141
Algemeen vanaf 12 jaar 57
Algemeen tot 12 jaar 63
Orthopedie Hernia (via neurologie) *
Arthroscopie van de knie *
Carpaal tunnel syndroom *
Meniscus en/of kniebanden *
Voorste kruisbandletsel
Voet en enkel 3
Kinderorthopedie 16
Heup 2
Elleboog 18
Totale heupprothese * 4
Wervelkolom 3
Knie 2
Totale knieprothese * 4
Hand en pols 4
Schouder 4
Scoliose-operatie (volwassenen)
Pijnbehandelcentrum Algemeen 17
Plastische chirurgie Borstlift 56
Dupuytren * 50
Borstverkleining * 144
Algemeen 22
Carpaal tunnel syndroom (PLC) 10
Psychiatrie Lees onderaan meer over wachttijd voor GGZ 55
Radiologie MRI-scan 24
CT-scan 18
Reumatologie Algemeen 4 21
Revalidatie Neurologie 30
Orthopedie 42
Spatadercentrum Behandeling van spataderen - open procedure * 216
Behandeling van spataderen * 24 25
Sclerocompressietherapie 24 30
Echogeleide sclerocompressietherapie 24 30
Sportgeneeskunde Preventief sportmedisch onderzoek - sportkeuring 42
Urologie Algemeen 22 42 42
Besnijdenis 42
Vaatcentrum en -chirurgie (polikliniek) Algemeen * 4 26
Vaten (met looptest) 21
Vaten (zonder looptest) 4
De toegangstijd en de wachttijd zijn een momentopname en betreffen daardoor een indicatie. Bovendien kan het zijn dat de daadwerkelijke toegangs- of wachttijd afwijkt vanwege bijvoorbeeld spoed, een specifieke zorgvraag, second opinion of de voorkeur voor een bepaalde specialist. Lees meer.

(*) De wachttijd tot behandeling bij de met (*) gemarkeerde indicaties komt overeen met de indicaties zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wachtlijstbemiddeling

 

Wachttijd algemeen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Wachttijd Psychiatrie / GGZ

Wanneer u de wachttijd voor psychiatrie te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknorm).

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.