Dieetbehandeling tijdens opname

Diëtetiek

Behandeling

Goede voeding is belangrijk, zeker als u ziek bent. Het kan bijdragen aan een sneller herstel en een optimale reactie op de behandeling. Een diëtist begeleidt u wanneer u een dieetadvies nodig heeft tijdens uw opname in het ziekenhuis. Dit gebeurt na een doorverwijzing van uw specialist.

Uw specialist schakelt een diëtist in wanneer tijdens uw opname in het ziekenhuis blijkt dat u ondervoed bent of risico daarop loopt. Ook bij andere voedingsproblemen, zoals ongewenst gewichtsverlies, kunt u hulp en advieskrijgen van een diëtist. U kunt dit zelf ook aangeven bij uw specialist.
Tijdens ons bezoek bespreken we met u hoe het eten en drinken in het ziekenhuis gaat. Wij geven u adviezen over uw voeding in relatie tot uw aandoening of ziekte. Deze adviezen leggen we vast in het digitale dossier. We geven deze ook door aan uw specialist, de verpleegkundige en de gastvrouw of gastheer. Zo weten zij ook wat we samen hebben afgesproken.
U wordt behandeld door diëtisten die geregistreerd zijn in het kwaliteitsregister. Iedere diëtist heeft een eigen aandachtsgebied en specialisme.
Wanneer u bijna naar huis mag, bekijkt de diëtist of de dieetbehandeling voortgezet moet worden. In een aantalgevallen wordt u hierbij begeleid door de diëtist van het Amphia Ziekenhuis. Wanneer dat niet mogelijk is, draagt dediëtist de begeleiding – in overleg met u – over aan een andere diëtist.

Kosten

Kosten dieetproducten

In een aantal gevallen adviseert de diëtist het gebruik van een dieetproduct. Wanneer u dit product tijdens uw opname in het ziekenhuis gebruikt, brengen wij daarvoor geen extra kosten in rekening. Wanneer de diëtist u adviseert om het dieetproduct ook thuis te gebruiken, dan wordt dit in principe altijd vergoed door uw zorgverzekeraar. Mogelijk heeft het wel consequenties voor uw eigen risico.

Vergoeding

Diëtetiek tijdens een ziekenhuisopname valt onder de kosten van de ziekenhuisbehandeling. Die wordt vergoeddoor de basisverzekering.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.