Echografie van een gewricht

Reumatologie

Onderzoek

Tijdens een echografie maken we met geluidsgolven eventuele afwijkingen in gewrichten, pezen of de slijmbeurs zichtbaar. Ook kunnen we zo de precieze plek bepalen voor een injectie. De geluidsgolven die we gebruiken, hebben een hoge frequentie en zijn daardoor niet hoorbaar. Het echoapparaat stuurt de geluidsgolven het lichaam in en vangt ze daarna weer op. Het teruggekaatste geluid wordt zichtbaar gemaakt op het beeldscherm. Zo komen niet alleen de botten, maar vooral ook de pezen, spieren, slijmbeurzen en het eventuele ontstekingsvocht in het gewricht in beeld. Het echografisch onderzoek kan ook plaatsvinden wanneer u zwanger bent. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Reumatologie.

Meld u een kwartier voor het onderzoek bij onze balie. 

Bij vragen kunt u bellen met de polikliniek Reumatologie: (076) 595 10 42. U kunt ook een mail sturen naar reumalijn@amphia.nl

Het lichaamsdeel dat we gaan onderzoeken, wordt ingesmeerd met gel. Daarna schuiven we een klein apparaatje (de transducer) heen en weer over het lichaamsdeel om het in beeld te brengen. De reumatoloog bekijkt de beelden en maakt hier meteen een aantal opnamen van. Het onderzoek duurt 15 tot 30 minuten.   

Tijdens de echografie kan blijken dat er ontstekingsweefsel in het gewricht zit. De arts overlegt dan met u om een punctie en/of een injectie uit te voeren. Bij een gewrichtspunctie zuigt de arts vocht op uit uw gezwollen gewricht. Deze vloeistof kan verder worden onderzocht. Bij een injectie wordt er medicatie in het gewricht gespoten, meestal een ontstekingsremmer.

Meestal heeft u na een echografie geen nazorg nodig. Heeft u een injectie in een gewricht gekregen? Belast het gewricht dan enkele dagen niet voor het beste resultaat. Daarna mag u het gewricht weer volledig belasten. De reumatoloog bespreekt de beelden met u en met uw behandelend reumatoloog.   

Als u koorts krijgt of wanneer het behandelde gewicht warmer wordt, roder wordt of verder opzwelt, dan kunt u contact met ons opnemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.