Fysiotherapie (poliklinisch)

Fysiotherapie

Behandeling

Een fysiotherapeut helpt mensen met houdings- of bewegingsklachten door advies, behandeling en begeleiding. Een behandeling is gericht op het verminderen of voorkomen van klachten. Onder goede begeleiding leren mensen met houdings- en bewegingsklachten voldoende en verantwoord te bewegen. 
Amphia heeft diverse folders samengesteld over poliklinische fysiotherapie behandelingen:
Na een intake of onderzoek stellen we een behandelplan op. Daarnaast krijgt u meestal oefeningen en adviezen waar u thuis mee aan de slag gaat.   

Neemt u bij de eerste behandeling alstublieft uw paspoort of identiteitskaart mee voor uw burgerservicenummer (BSN).

Met vragen kunt u terecht bij het frontoffice FELD (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek): (076) 595 30 75.

Werkwijze

Multidisciplinair

Voor diverse aandoeningen werken wij samen met andere professionals, in de eerste lijn en binnen het ziekenhuis. Dankzij de korte lijnen binnen Amphia kunnen we snel contact leggen met uw behandelend specialist. 


Ook hebben we samenwerkingsverbanden met professionals buiten het ziekenhuis, zoals:  

  • Schoudernetwerk.  
  • VKB-netwerk (voorste kruisband). 
  • Reumanetwerk. 
  • Parkinsonnet. 
  • Regiogroep COPD. 
  • Stroke Service Breda. 
  • Valpolikliniek (in samenwerking met de polikliniek Geriatrie). 
  • Diverse kinderfysiotherapeuten

Verwijzing

Een verwijzing van een specialist of huisarts is gewenst, maar we kunnen u ook behandelen zonder verwijzing. 

Wachttijden

Vanwege het grote aantal fysiotherapeuten is de wachttijd maximaal vijf werkdagen. Mocht u verwezen worden naar een specifieke fysiotherapeut vanwege zijn specialisatie, of heeft u zelf een specifieke voorkeur, dan kan de wachttijd langer zijn.

Vergoeding

Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname valt onder de kosten van de ziekenhuisbehandeling. Die worden vergoed door de basisverzekering. Eenmaal uit het ziekenhuis geldt de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering of vanuit de basisverzekering (vanaf de 21e behandeling) als de aandoening op de chronische lijst staat. 

Kinderen tot 18 jaar krijgen de eerste negen behandelingen volledig vergoed uit de basisverzekering als ze naar een gecontracteerde therapeut gaan. Als deze vindt dat negen behandelingen niet voldoende zijn, dan vergoedt de zorgverzekeraar na verwijzing van een arts of medisch specialist nog negen behandelingen. Bij een aandoening die op de chronische lijst staat, worden de kosten volledig vergoed vanuit de basisverzekering.  


Volwassenen met alleen een basisverzekering moeten in elk geval de eerste twintig behandelingen per aandoening (dus niet per jaar!) zelf betalen. Daarna worden de behandelingen alleen uit de basisverzekering vergoed als de aandoening op de lijst met chronische aandoeningen van de overheid staat. Hoe hoog de vergoeding is, verschilt per zorgverzekeraar. 


Heeft u last van urine-incontinentie? Dan krijgt u de eerste negen behandelingen van bekkenfysiotherapie vergoed. 


Op de chronische lijst, die is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, staan aandoeningen waarvan de fysiotherapeutische behandeling na de eerste twintig behandelingen wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Denk daarbij aan aandoeningen van het zenuwstelsel, spierziekten en aangeboren afwijkingen. Deze lijst vindt u hier


Voor meer informatie over de kosten kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering raadplegen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.