Geriatrisch onderzoek

Geriatrie

Onderzoek

Heeft u mogelijk last van dementie? Of heeft u problemen met lopen en valt u regelmatig? Dan verwijst de huisarts u meestal door naar een specialist, zoals een geriater. Die leest de verwijsbrief en beoordeelt waar we u het beste voor kunnen uitnodigen: 
 • Polikliniek/spoedpolikliniek 
 • Val- of geheugenpolikliniek 
 • Korte klinische opname 
 • Klinische opname 
 • GRZ-beoordeling (geriatrische revalidatiezorg) 
Voor de polikliniek en de val- of geheugenpolikliniek nodigen wij u telefonisch en schriftelijk uit. Voor de (korte) klinische opname wordt u altijd telefonisch benaderd.

U heeft een afspraak met een geriater of een arts-assistent. Tijdens dit uitgebreide intakegesprek kunt u uw klachten vertellen en wordt u lichamelijk onderzocht. Neem naar deze afspraak de volgende zaken mee: 

 • een actueel overzicht van uw medicijnen of de doosjes daarvan. 
 • een geldig legitimatiebewijs. 
 • de toestemmingsverklaring. 
 • de ZZP-indicatie (zorgzwaartepakket, indien van toepassing).
U verblijft een hele ochtend in onze polikliniek. Zo kunnen wij meerdere onderzoeken achter elkaar inplannen. U heeft, samen met een familielid of mantelzorger, een afspraak met een geriater, een doktersassistente en eventueel een arts-assistent. Afhankelijk van het probleem schuiven soms andere specialisten aan, zoals een fysiotherapeut of een ergotherapeut. Neem naar deze afspraak de volgende zaken mee: 
 • een actueel overzicht van uw medicijnen of de doosjes daarvan. 
 • een geldig legitimatiebewijs. 
 • de toestemmingsverklaring. 
 • de ZZP-indicatie (zorgzwaartepakket, indien van toepassing). 
Aan het einde van de ochtend heeft u, samen met een familielid of mantelzorger, een gesprek met de arts. Hij bespreekt met u de bevindingen en het behandelplan.

U wordt opgenomen wanneer we uw problemen niet kunnen analyseren in de polikliniek, bijvoorbeeld omdat een uitgebreide observatie nodig is. We nemen u dan vier dagen in het ziekenhuis op, van maandag tot en met donderdag.

U wordt opgenomen om uw problemen uitgebreid in kaart te brengen en te behandelen. Tijdens deze opname krijgt u een geriatrisch onderzoek, een verpleegkundig onderzoek, een bloedonderzoek en een hartfilmpje (ECG). Wanneer dat nodig is, zetten we ook andere disciplines in. Wekelijks houden we een multidisciplinair overleg. Daarbij zitten de geriater, de verpleegkundigen, de ergotherapeut, de fysiotherapeut en de maatschappelijk werker aan tafel. Ze bespreken samen iedere patiënt.

Wanneer uw huisarts of een andere specialist u wil aanmelden voor een opname in het verpleeghuis, dan is daarvoor een beoordeling van een geriater nodig. Dit heet ook wel een beoordeling in het kader van Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). Als de verwijzing samenhangt met een GRZ-aanvraag, dan plannen we in principe een poliklinische beoordeling in. U komt op gesprek bij de arts en hij onderzoekt u lichamelijk. Als dat nodig is, vindt nader onderzoek plaats. Een GRZ-beoordeling kan, als dat nodig is, ook buiten kantooruren worden uitgevoerd op de ‘meldpost verwezen patiënten’ op de locatie Langendijk. U wordt bij voorkeur direct overgeplaatst naar het verpleeghuis.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.