Heupoperatie

Orthopedie

Behandeling

Een gebroken heup (heupfractuur) wordt meestal veroorzaakt door een val. Vaak gebeurt dit bij mensen op leeftijd. Spontane breuken zijn ook mogelijk, zeker wanneer u last heeft van botontkalking (osteoporose). 

Dit zijn de meest voorkomende heupfracturen:
 • Collumfractuur (dijbeenhalsbreuk)
  Deze breuk ligt in het bovenste deel van uw dijbeen, 2,5 tot 5 centimeter van de heupkop af. Deze breuk ligt binnen het heupkapsel. Hierdoor kan de bloedvoorziening naar de afgebroken kop in gevaar komen waardoor de heupkop kan afsterven.
 • Pertrochantaire fractuur
  Deze breuk loopt door de verdikkingen van de heupkop, bestaat vaak uit meerdere delen en is hierdoor minder stabiel en stevig.
 • Subtrochantaire fractuur
  Deze breuk onder de verdikkingen gaat gepaard met meer instabiliteit en vraagt om een uitgebreidere behandeling.

Wanneer blijkt dat uw heup gebroken is, besluiten we in overleg met u en uw familie over een operatie. We helpen u zo snel mogelijk. Hierdoor heeft u de beste kans op herstel en de minste kans op complicaties. Daarom kiezen we bijna altijd voor een operatie, ook als uw conditie matig is. We stabiliseren uw gebroken heup met een metalen pen of een plaat met schroeven. Bij een collumfractuur is vaak een prothese nodig. 

Voor de operatie voeren we een aantal controles uit. Deze zijn uitgebreider naarmate u ouder bent of wanneer ook andere kwalen een rol spelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ECG (hartfilmpje), een bloedonderzoek en longfoto’s. Soms wordt u voor de operatie ook nog onderzocht door een andere specialist, zoals een internist, een cardioloog, een longarts of een geriater. De anesthesist onderzoekt u nog voor de operatie en bespreekt uw gezondheidstoestand en de verschillende vormen van verdoving met u.

Als alle voorbereidingen zijn getroffen en er geen belangrijke bijzonderheden zijn die we eerst moeten behandelen, kan de operatie doorgaan.

Bij vragen neemt u contact op met de polikliniek Orthopedie, (076) 595 30 80.

U wordt meestal binnen één dag geopereerd. Soms moeten we uw operatie uitstellen. De operatie vindt plaats onder volledige narcose of met een ruggenprik (spinale verdoving). 

We hebben verschillende operatietechnieken om een heupfractuur te behandelen. Het soort operatie hangt af van de plaats van de breuk, de ernst ervan en uw leeftijd. We herstellen uw heup met een metalen pen of plaat, of met een kunstheup (prothese). 

De operatie duurt één tot twee uur. Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Gespecialiseerde verpleegkundigen zorgen dat u rustig bijkomt van de operatie. Met speciale apparatuur controleren we uw lichaamsfuncties. Zodra u weer voldoende wakker bent en uw algemene conditie stabiel is, gaat u terug naar de afdeling. De verpleegkundige belt uw eerste contactpersoon om dit door te geven.

Na de operatie brengen we u terug naar de verpleegafdeling. Hier mag u bezoek ontvangen. Dat kan dagelijks van 13.30 tot 14.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur. U mag meestal de dag na de operatie naar huis.

Net zoals bij iedere operatie, kunnen ook hier complicaties optreden:
 • Een infectie. Tijdens en na de operatie krijgt u antibiotica via een infuus om de kans op een infectie te verkleinen. 
 • Beenlengteverschil. Soms ontstaat door de operatie een klein verschil in beenlengte. Uw orthopeed kan u uitleggen waardoor dit veroorzaakt wordt.
 • Trombose. Om de kans hierop te verkleinen, krijgt u zes weken lang, dus ook thuis, een injectie. Gebruikt u bloedverdunners? Dan bespreekt de orthopeed dit onderwerp met u.
 • Delier. Op oudere leeftijd heeft u een grotere kans op een delier. Dit is een stoornis van het bewustzijn die binnen enkele uren tot dagen optreedt. Hierdoor raakt u ernstig in de war. U weet bijvoorbeeld niet meer waar u bent, u kunt niet meer logisch denken en uzelf niet goed concentreren. Het kan ook gebeuren dat u onsamenhangend praat of helemaal niets meer zegt. In het Amphia Ziekenhuis besteden we ruime aandacht aan dit probleem en hebben we afspraken gemaakt om een delier zo snel mogelijk te herkennen en zo goed mogelijk te behandelen.
 • Ook meer algemene complicaties zijn mogelijk, zoals een blaasontsteking of  een longontsteking.

De eerste dagen na de operatie helpen we u bij uw persoonlijke verzorging. Daarna gaat u zo snel mogelijk weer zelf dingen doen. Uw gebroken heup is immers gestabiliseerd en verder bent u niet ziek. Wij vragen u kleding mee te nemen, zodat u deze de tweede dag na de operatie aan kunt trekken. Daardoor voelt u zich minder een patiënt. De eerste dag na de operatie nemen we wat bloed af voor controle. Daarnaast maken we een röntgenfoto van uw heup.

Het herstel na de operatie vraagt veel inzet van u. Het is moeilijk in te
schatten hoe lang uw totale herstel duurt. De genezing duurt meestal drie tot vier maanden. Het opbouwen van uw conditie kan wel een halfjaar duren. Dit is natuurlijk afhankelijk van uw leeftijd en uw conditie.

Na de operatie mag u snel uit bed onder begeleiding van de fysiotherapeut. Hij helpt u opnieuw vertrouwen te krijgen in bewegen. We stemmen de therapie af op uw situatie. We streven ernaar dat u zo snel mogelijk weer zelfstandig bent. Elke dag beoordelen we wat u al
weer kunt. Vooral de eerste twee dagen na de operatie varieert dit per persoon. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. De fysiotherapeut vertelt u hoeveel u uw heup mag belasten. U hoort van hem hoe de belasting de volgende zes tot acht weken wordt opgebouwd. Eventueel gaat u het programma volgen voor mensen met een totale heupprothese en krijgt u dezelfde oefenstof en begeleiding. 

De eerste zes weken na de operatie loopt u met krukken, een looprek of een rollator. Als u weer naar huis mag, gaat u verder met oefenen bij een fysiotherapeut bij u in de buurt.

U mag naar huis wanneer de orthopeed klaar is met de medische behandeling. Dit betekent niet dat u al goed kunt lopen. Daarvoor moet u revalideren. In het ziekenhuis bent u daar al mee begonnen. Om te revalideren heeft u twee mogelijkheden:
 • Naar huis, met fysiotherapie Na de operatie kunt u terug naar uw oude woonsituatie. De verpleegkundige kan eventueel thuiszorg voor u regelen. U maakt dan zelf – of in overleg met uw huisarts – een afspraak met een fysiotherapeut bij u in de buurt. De verwijzing hiervoor krijgt u van ons mee. De fysiotherapeut van Amphia zorgt voor een goede overdracht en begeleiding.
 • Revalideren in een verpleeghuis
Als u meer revalidatie nodig heeft voordat u naar huis kunt, melden wij u aan bij een verpleeghuis.

Twee weken na de operatie komt u terug naar het ziekenhuis om de hechtingen te laten verwijderen.
Zes tot acht weken na de operatie komt u op controle bij de orthopeed of de verpleegkundig specialist. Voor deze afspraak laat u nog een röntgenfoto maken.

Wanneer u weer naar huis gaat, krijgt u het volgende mee:
 • Een afspraak voor een controlebezoek op de polikliniek Orthopedie. 
 • Recepten voor pijnmedicatie en verbandmiddelen.
 • Een nazorgformulier met daarop de algemene richtlijnen over wondverzorging.
 • Een formulier met leefregels.
 • Een machtiging voor de fysiotherapeut bij u in de buurt, met een overdracht vanuit het ziekenhuis.
 • Een brief voor uw huisarts.
Neem contact op met uw verpleegafdeling:
 • Als de operatiewond gaat lekken.
 • Als het operatiegebied er gezwollen uitziet en rood blijft.
 • Als het been erg pijnlijk aanvoelt.
 • Als u niet meer op het geopereerde been kunt staan, terwijl u dat eerst wel kon.
 • Als u koorts krijgt die hoger is dan 38,5 °C.

Gebroken heup

Aanvullende informatie

Relevante informatie

Meer informatie over deze behandeling:

Wie zorgt er voor mij?

U bent in goede handen bij onze orthopeden, arts-assistenten (in opleiding tot orthopeed en niet in opleiding tot orthopeed) en verpleegkundig specialisten.

Gerelateerde onderzoeken en behandelingen

We maken een röntgenfoto van uw heup.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.