Behandeling

Implantaten zijn kunstwortels die in de kaak worden geplaatst. Ze zien eruit als schroefjes en zijn gemaakt van titanium. Dat is een hoogwaardig materiaal dat geschikt is voor het menselijk lichaam. Op de implantaten kan uw tandarts later kronen, bruggen of protheses plaatsen als vervanging van uw eigen tanden of kiezen.

Als u een verwijsbrief heeft gekregen, kunt u bij ons een afspraak maken. Neem daarbij uw verwijsbrief, uw legitimatie en een lijst met uw medicijnen mee. Meestal maken we eerst röntgenfoto’s. Deze zijn nodig om een goed behandelplan te kunnen maken. Ook vult u een medische vragenlijst in. Tijdens het gesprek met de arts komt u samen tot een behandelplan. 

Soms is het nodig om voor het plaatsen van de implantaten uw kaakbot te corrigeren. Dit gebeurt op de polikliniek of onder narcose. De arts bespreekt dit met u. 

Voor de behandeling krijgt u een recept mee voor pijnstillers, een mondspoelmiddel en eventueel een antibioticakuur.  Als u al een prothese of plaatje heeft, dan kunt u dit de dag van de behandeling of een week later laten aanpassen bij uw tandarts of protheticus. Hiervoor kunt u alvast een afspraak maken. 

Op de dag van de behandeling meldt u zich aan de balie. De assistente brengt u naar de behandelkamer. U krijgt daar een verdoving die vergelijkbaar is met die bij de tandarts. Vertel het ons als u angstig bent, dan kunnen we hier rekening mee houden. We dekken u toe met steriele doeken, zodat wij zo schoon mogelijk kunnen werken. 

Tijdens de behandeling kunt u geluidjes horen. Ook kan er veel water in uw mond komen. De assistente haalt dit weg. Het plaatsen van een implantaat mag geen pijn doen. Wanneer u dat wilt, geeft de assistente u tijdens de behandeling uitleg over wat we aan het doen zijn. 

Op het implantaat komt een afdekdopje. Soms ‘verstopt’ de kaakchirurg dit dopje onder het tandvlees. In andere gevallen blijft het dopje boven het tandvlees uitsteken. 

Tot slot maken we nog een controlefoto.

Na de behandeling legt de assistente u uit wat u moet doen: 
  • Een pijnstiller innemen
  • Koelen
  • Na 24 uur starten met het mondspoelmiddel (vijf dagen, twee keer per dag na de maaltijd).
  • De zwelling in de gaten houden (deze is op de derde dag het hevigst, daarna moet het minder worden).
  • Normaal uw tanden poetsen.
  • Het implantaat na vier dagen mee poetsen (de hechtingen verdwijnen vanzelf).
  • Niet in de zon gaan zitten.
  • Niet roken.
  • Zolang de verdoving werkt, niet eten, koffie en thee goed laten afkoelen.
  • Het implantaat niet belasten tot de eerste controle bij de kaakchirurg (dus niet mee kauwen of afbijten).   
Wanneer dat nodig is, maken we een afspraak voor u bij de mondhygiëniste. 

Zes weken na het plaatsen van de implantaten komt u voor controle bij de kaakchirurg. Hij vertelt u wanneer de tandarts kan beginnen met de opbouw  van de kroon, brug of prothese. 

Soms raakt het afdekdopje van een implantaat los. Bel ons dan, zodat wij een nieuw dopje kunnen plaatsen. 

Maakt u zich zorgen over het verloop van uw herstel? Dan mag u gerust contact met ons opnemen.

Implantaat plaatsen

Aanvullende informatie

Wie zorgt voor mij?

Het Immunotherapiecentrum is een multidisciplinair centrum waar verschillende specialisten nauw met elkaar samenwerken, zoals internist-oncologen, longartsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Zo kunnen zij u op een efficiënte manier de beste zorg bieden. Wanneer dat nodig is, kunt u makkelijk een afspraak maken met meerdere specialisten.

Het team van het Immunotherapiecentrum komt wekelijks bijeen voor een multidisciplinair overleg. Hierbij sluiten ook medisch specialisten van het Erasmus MC aan met specifieke expertise op het gebied van immunotherapie. Samen zijn ze verantwoordelijk voor een zo goed mogelijk behandelplan. Hierbij houdt het team rekening met uw wensen en gezondheid. De behandelend specialist, verpleegkundig specialist of verpleegkundige bespreekt de uitkomst van het overleg zo snel mogelijk met u.


U heeft het langste plezier van uw implantaten wanneer u niet rookt. Roken kan de genezing van de wond verstoren en zorgen voor de afbraak van het bot. Zo kunt u zelfs het implantaat verliezen. 

Verpleegkundig specialist oncologie

Meer informatie over deze behandeling lees u in onze folder. 

Aanvullende informatie vindt u in: 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.